Genealogie van Jan JANSEN.
Genealogie van Jan JANSEN.

I.  Jan JANSEN, relatie met Geesjen JANSEN
 Uit deze relatie 7 kinderen: 
  1.  Janna JANSSEN, geb. te Junne op 9 jul 1752. 
  2.   Jan Hannes Janssen ROEBERSEN1, ged. te Junne op 1 jan 1754, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Dalfsen op 26 jul 18201, volgt II
  3.  Metjen JANSSEN, geb. te Junne op 19 apr 1756. 
  4.  Fennichjen JANSSEN, geb. te Junne op 6 aug 1758. 
  5.  Gerridina JANSSEN, geb. te Junne op 19 nov 1763, ovl. te Junne voor 65 303. 
  6.  Gerridina JANSSEN, geb. te Junne op 3 mrt 1765. 
  7.  Hendrik JANSSEN, geb. te Junne op 17 sep 1769. 

II.   Jan Hannes Janssen ROEBERSEN1, zn. van Jan JANSEN (I) en Geesjen JANSEN, ged. te Junne op 1 jan 1754, landbouwer in 1812, bouwman, Welsum 1 Dalfsen op 26 jul 1820, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Dalfsen op 26 jul 1820 (getuigen: Jan Nijenhuis, 42 jr, bouwman en Teunis Schiphorst, 36 jr, zonder
Akte 51, Rijksarchief Zwolle dd 31-7-1820)1, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Junne op 11 jul 1779 met Geertje ALBERTS2,1, dr. van Albert JANSEN en Jennigjen HENDRIKS, geb. 1, ged. te Rheeze op 7 dec 17552, landbouwster in 1812, boerin 1, Welsum 1 Dalfsen op 22 aug 1827, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Dalfsen op 22 aug 18271 (getuigen: Lucas Habers, 48 jr, bouwman en Arend van den Vegt, 55 jr, bouwman
Akte 51, Rijksarchief Zwolle dd 23-8-1827). 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Hendrik Jansen ROEBERTSEN, ged. te Junne op 20 aug 1780, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Dalfsen op 21 apr 1850, volgt IIIa
  2.  Albert Jansen , ged. te Junne op 16 jan 1785, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Dalfsen op 16 feb 1862, volgt IIIb
  3.  Gerrit Jan ROEBERS JANSEN, geb. te Junne op 11 nov 1787, ovl. (57 jaar oud) te Vollenhove op 16 feb 1845, volgt IIIc
  4.  Frerik Jan JANSEN, geb. te Junne op 3 feb 1795. 

IIIa.  Hendrik Jansen ROEBERTSEN, zn. van Jan Hannes Janssen ROEBERSEN (II) (landbouwer in 1812, bouwman) en Geertje ALBERTS (landbouwster in 1812, boerin), ged. te Junne op 20 aug 1780, landbouwer in 1812, bouwman in 1818-1848, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Dalfsen op 21 apr 1850, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 35 jaar oud) te Dalfsen op 22 dec 1812 (getuigen: Warner Overbeek, 62 jr, tapper; Engbert van der Kamp, 34 jr, wever; Harm Westerhof, 45 jr, daghuurder en Evert Hendriksen, 30 jr, smitAmsterdam
Afkondigingen op 6/13-12-1812 te Dalfsen
Akte 25, Rijksarchief Zwolle) met Willemina HUISJES, dr. van Willem HUISJES (landbouwer in 1812, bouwman) en Aaltje HUISJES, geb. te Archem (Ommen) (OV) circa 1777, dienstmaagd in 1812 en boerin bij overlijden, In een huis nommer 45 Buurdschap Oudleusen op 15 sep 1838, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Oudleusen op 15 sep 1838 (getuigen: Hendrik Schutman 54 jr en Johannes Kamphof 50 jr beiden van beroep bouwlieden en wonende te Oudleusen
Akte 96*, Rijksarchief Zwolle
No.96. Op heden den zestiende der maand September des jaars een duizend acht honders acht en dertig des voormiddags te Negen ure, compareerde voor ons Berend Jan van Enst, assessor van de Gemeente Dalfsen Arrodissement Deventer, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van de Burgerlijken Staat, Hendrik Schutman, oud vier en vijftig jaren, en Johannes Kamphof, oud vijftig jaren, beiden van beroep Bouwlieden, wonende te Oudleusen Gemeente Dalfsen en geburen van de na te noemen overledenen. dewelke ons hebben aangegeven dat Willemina Huisjes, oud zestig jaren van beroep Boerin, geboren in het Ambt Ommen en wonende te Oudleusen Gemeente Dalfsen, dochter van wijlen Willem Huisjes en van Aaltje Huisjes en echtgenoote van Hendrik Roebertsen van beroep Bouwman wonende te Oudleusen voornoemd op de vijftiende September des voormiddags te een ure, in het huis, staande in de Buurdschap Oudleusen Nommer vijfenveertig overleden is. Ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de Comparanten. H Schutman BJvan Enst Joannes Kamphof). 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  ROEBERTS, geb. circa 1813, ovl. circa 1813. 
  2.  Gerrit Jan , geb. te Dalfsen op 10 aug 1814, ovl. (66 jaar oud) te Dalfsen op 23 aug 1880, volgt IVa
  3.  Albert ROEBERTS, geb. te Oudleusen, Dalfsen (OV) op 31 mrt 1818, ovl. (63 jaar oud) te Dalfsen op 30 jan 1882, volgt IVb
  4.  Fredrik Jan , geb. te Dalfsen op 26 mei 1821, ovl. (70 jaar oud) te Dalfsen op 3 mrt 1892, volgt IVc

IVa.  Gerrit Jan ROEBERTSEN, zn. van Hendrik Jansen ROEBERTSEN (IIIa) (landbouwer in 1812, bouwman in 1818-1848) en Willemina HUISJES (dienstmaagd in 1812 en boerin bij overlijden), geb. te Dalfsen op 10 aug 1814, ovl. (66 jaar oud) te Dalfsen op 23 aug 1880, tr. (resp. 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Dalfsen op 16 jul 1841 met Magteld BONDHUIS, dr. van Roelof BONDHUIS (landbouwer in 1841) en Marchje ULDERINK (landbouwster in 1841), geb. te Oudleusen circa 1821, boerenwerkster in 1841, landbouwster in 1886, ovl. te Dalfsen. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Willem , geb. te Dalfsen op 30 okt 1841, ovl. te Heino (OV), volgt Va
  2.  Gerrit , geb. te Dalfsen op 23 jun 1844, ovl. (1 jaar oud) te Dalfsen op 29 aug 1845. 
  3.  Gerrit , geb. te Dalfsen op 10 okt 1846, ovl. (8 maanden oud) te Dalfsen op 17 jun 1847. 
  4.  Roelof ROEBERSEN, geb. te Dalfsen op 5 jun 1848, ovl. (87 jaar oud) te Nieuwleusen op 6 okt 1935, volgt Vb
  5.  Hendrik , geb. te Dalfsen op 20 jun 1851, ovl. (2 maanden oud) te Dalfsen op 25 aug 1851. 
  6.  Hendrik ROEBERS, geb. te Dalfsen op 10 dec 1852. 
  7.  Marrigjen , geb. te Dalfsen op 29 dec 1855, ovl. (16 dagen oud) te Dalfsen op 14 jan 1856. 
  8.  Marthen ROEBERS, geb. te Dalfsen op 23 dec 1856, ovl. (2 maanden oud) te Dalfsen op 10 mrt 1857. 
  9.  NN , geb. te Dalfsen op 29 aug 1861, ovl. (��n dag oud) te Dalfsen op 29 aug 1861. 
  10.  Marigje , geb. te Dalfsen op 22 sep 1863, ovl. (4 maanden oud) te Dalfsen op 31 jan 1864. 

Va.  Willem ROEBERTSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERTSEN (IVa) en Magteld BONDHUIS (boerenwerkster in 1841, landbouwster in 1886), geb. te Dalfsen op 30 okt 1841, boerwerker in 1871 landbouwer in 1903-1915, ovl. te Heino (OV), tr. (resp. 29 en ongeveer 23 jaar oud) te Heino (OV) op 4 mei 1871 met Geertien ROESINK, dr. van Albert ROESSINK (brugwachter in 1871, landbouwer) en Hendrika KLOCHT, geb. te Heino (OV) circa 1848, dienstmeid in 1871, ovl. te Dalfsen. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Margje , geb. te Dalfsen op 9 feb 1872, ovl. (2 weken oud) te Dalfsen op 23 feb 1872. 
  2.  Gerrit Jan ROEBERSEN, geb. te Dalfsen op 23 aug 1873, landbouwer in 1903, tr. (resp. 29 en ongeveer 28 jaar oud) te Wijhe (OV) op 2 mei 1903 met Ida KRUISDIJK, dr. van Roelof KRUISDIJK (landbouwer in 1859-1908) en Janna DENEKAMP (boerenwerkster in 1859), geb. te Wijhe (OV) circa 1875, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) circa 1945. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Margje , geb. te Dalfsen op 28 aug 1875, boerenwerkster in 1901, tr. (resp. 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Dalfsen op 2 mei 1901 met Albert Jan van der VEGT, zn. van Gerrit Willem van der VEGT en Willemina HARSEVOORT (landbouwster in 1901), geb. te Dalfsen circa 1875, landbouwer in 1901. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Albert , geb. te Dalfsen op 1 mrt 1878, volgt VIa
  5.  Hendrik , geb. te Dalfsen op 7 jan 1880, landbouwer in 1916, tr. (resp. 36 en ongeveer 27 jaar oud) te Dalfsen op 18 mei 1916 met Berendina Johanna EIKENAAR, dr. van Berend Jan EIKENAAR (landbouwer in 1916) en Berendina WESTERKAMP, geb. te Heino (OV) circa 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Hendrika , geb. te Dalfsen op 6 jan 1882, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Dalfsen op 19 nov 1908 met Berend Hendrik JALINK, zn. van Berend JALINK (veearts in 1865) en Aaltjen MORRENHOF, geb. te Heino (OV) op 26 jun 1888, boerenknecht in 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Gerrit Willem , geb. te Dalfsen op 21 aug 1887, landbouwer in 1915, tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Dalfsen op 22 apr 1915 met Lammerdina DIJSSELHOF, dr. van Fredrik Jan DIJSSELHOF en Hendrika Catharina ROESSINK, geb. te Wijhe (OV) circa 1893. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIa.  Albert ROEBERTSEN, zn. van Willem ROEBERTSEN (Va) (boerwerker in 1871 landbouwer in 1903-1915) en Geertien ROESINK (dienstmeid in 1871), geb. te Dalfsen op 1 mrt 1878, landbouwer, werkbaas in 1908, tr. (resp. 30 en 28 jaar oud) te Wijhe (OV) op 2 mei 1908 met Fredrika KRUISDIJK, dr. van Roelof KRUISDIJK (landbouwer in 1859-1908) en Janna DENEKAMP (boerenwerkster in 1859), geb. te Wijhe (OV) op 17 apr 1880, ovl. (52 jaar oud) te Wijhe (OV) op 24 apr 1932. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerrit Willem Roelof , geb. te Heino (OV) op 28 aug 1909, Landbouwer, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op 25 apr 1935 met Willemina VELDKAMP, dr. van Berend VELDKAMP (Landbouwer) en Gerritje van het VELD, geb. te Hattem (GE) op 21 okt 1912. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vb.  Roelof ROEBERSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERTSEN (IVa) en Magteld BONDHUIS (boerenwerkster in 1841, landbouwster in 1886), geb. te Dalfsen op 5 jun 1848, landbouwer in 1886-1920, ovl. (87 jaar oud) te Nieuwleusen op 6 okt 1935, tr. (resp. 37 en ongeveer 26 jaar oud) te Heino (OV) op 18 feb 1886 met Lamberdina SLENDEBROEK, dr. van Jan Willem SLENDEBROEK (landbouwer in 1886) en Johanna BLANKVOORT (landbouwster in 1886), geb. te Heino (OV) circa 1860, landbouwster in 1886, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Nieuwleusen op 16 jul 1934. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Margje , geb. te Dalfsen op 18 feb 1887. 
  2.  Jan Willem , geb. te Dalfsen op 29 feb 1888, ovl. (87 jaar oud) te Nieuwleusen op 23 mei 1975, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) te Nieuwleusen op 10 jun 1920 met Hendrikje ZONNENBERG, dr. van Gerrit Jan ZONNENBERG (landbouwer in 1920) en Janna KOEZEN, geb. te Nieuwleusen op 5 sep 1896, ovl. (93 jaar oud) te Nieuwleusen op 11 mei 1990. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Johanna , geb. te Dalfsen op 14 feb 1892, tr. (resp. 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Heino (OV) op 23 nov 1916 met haar neef Gerrit Jan SLENDEBROEK, zn. van Antonij SLENDEBROEK (landbouwer in 1883-1916) en Hendrika Johanna GRUWEL (landbouwster in 1883), geb. te Heino (OV) circa 1887, landbouwer in 1916. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gerrit Jan Lambertus , geb. te Dalfsen op 9 nov 1894, landbouwer in 1916, tr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Dalfsen op 16 nov 1916 met Janna LINDEBOOM, dr. van Gerrit LINDEBOOM (landbouwer in 1916) en Hendrikje DIJK, geb. te Dalfsen circa 1891. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.  Albert ROEBERTS, zn. van Hendrik Jansen ROEBERTSEN (IIIa) (landbouwer in 1812, bouwman in 1818-1848) en Willemina HUISJES (dienstmaagd in 1812 en boerin bij overlijden), geb. te Oudleusen, Dalfsen (OV) op 31 mrt 1818 (getuigen: vader Hendrik Roeberts samen met Derk Stegeman bouwman Dalfsen 44 jr en Arend Brinkhof bakker Dalfsen 51 jr
Akte 36*, Rijksarchief Zwolle
No.36. Op heden den Eersten April des jaars achtien honderd en achtien de voormiddags ten elf uren, compareerde voor mij Frederik Christiaan . schout der Gemeente Dalfsen, Provincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Civielen Staat, Hendrik Roeberts, oud Zesendertig jaren van beroep Bouwman wonende te Oudleusen Gemeente Dalfsen, geadfifteerd met twee Getuigen, de eerste Derk Stegeman, van beroep Bouwman, wonende . Gemeente Dalfsen oud vier en veertig jaren, de tweede Arend Brinkhof van beroep Bakker wonende te Dalfsen oud een en vijftig jaren, dewelke mij verklaard heeft, dat zijne huisvrouwe Wilhelmina Huisjes op den eenendertigste Maart ten vijf uren des avonds te Oudleusen bevallen is van een zoon aan dewelke de voornaam gegeven is van Albert. Volgens deze verklaring, en ingevolge de requifitie, daartoe aan mij gedaan door den Vader heb ik deze Akte geformeerd, welke, na gedane voorlezing is geteekend door ons Officier van de Burgerlijken Staat, en de eerste getuige, en heeft de vader en Arend Brinkhof verklaard niet te kunnen schrijven nog zijn naam te kunnen tekenen. Derk Stegeman FC.), arbeider in 1841, bouwman in 1846-1848 en landbouwer in 1864 en bij overlijden, ovl. (63 jaar oud) te Dalfsen op 30 jan 1882 (getuigen: Albert Geerts 46 jr en Maarten Laarman 27 jr landbouwers beide wonende te Dalfsen
akte van boedelscheiding is in ons bezit
Akte 9*, Rijksarchief Zwolle
Nommer negen. Op heden den dertigste Januari achttien honderd twee en tachtig, verschenen voor ons Frederik Hendrik Baron Mulert Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Dalfsen, Albert Geerts oud zes en veertig jaren en Maarten Laarman oud zeven en twintig jaren landbouwers beide wonende in de Gemeente Dalfsen, dewelke ons hebben aangegeven, dat Albert Roeberts oud vier en zestig jaren landbouwer geboren en wonende in de gemeente Dalfsen, zoon van Hendrik Roeberts en van Wilhelmina Huisjes beide overleden, wedunaar van Hendrikjen Nijenhuis, op den dertigsten dezer maand des voor middags te vijf ure, in het huis staande te Oudleusen gemeente Dalfsen nommer vier en negentig is overleden. Van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons en de comparanten. A Geerts M.Laarman FH Mulert), tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) (1) te Dalfsen op 24 dec 1841 (getuigen: Jan Wildvank,34jr, schoenmaker; Gerrit Jan Wildvank,28jr, wever; Evert Hendriksen 60jr, smit; Arend Kirsten, 46jr, veldwachter
om 5 uur des middags, de afkondigingen waren op zondag 12/19-12-1841 om 11 uur
Akte 34*, Rijksarchief Zwolle
No.34. Op heden den vier en twintigsten der maand December des jaars een duizend acht honderd een en veertig des namiddags ten vijf ure compareerde voor ons Berend Jan van Enst, assessor van de Gemeente Dalfsen arrondissement Zwolle Provincie Overijssel, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Albert Roeberts, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider geboren en wonend te Oudleusen gemeente Dalfsen, meerderjarige zoon van Hendrik Roeberts, van beroep Bouwman, wonende te Oudleusen voornoemd hierbij tegenwoordig dezelfs toestemming gevend en van vrouwe Willemina Huisjes, overleden, blijkens acte, op den elfden December dezes jaars te Dalfsen afgegeven, en hebben de vier hierna genoende getuigen ons onder Eede verklaard, dat de, en de voormelde overlijdens acte genoemde Hendrik Roebertsen, echtgenoot van Willemina Huisjes dezelfde persoon is als de hiervoren genoemde Hendrik Roeberts. en Gerrigje Bondhuis, oud achttien jaren, van beroep arbeidster, geboren en wonend te Oudleusen Gemeente Dalfsen, minderjerige dochter van Hendrik Bondhuis en van vrouwe Anna Gezina Kurk, van beroep Bouwlieden wonende te Oudleusen voormoemd beide hierbij tegenwoordig des zelfs toestemming gevende, dewelk ons verzochten om tot de bevestiging van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier op zondag den twaalfden der maand December en zondag den Negentiende der maand December een duizend acht honderd een en veertig des voormiddags te elf ure, Geen hinder of opspraak tegen voorschreven huwelijk ons beteekend zijnde, zoo is het, dat wij regt doende aan derzelver verzoek, dezelfe hebben gevraagd of zij elkander alzoo voor man en vrouw aannemen en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijkse Staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmend beantwoord zijnde, zoo verklaren wij in naam der wet, dat
Albert Roeberts en Gerrigje Bondhuis
Door het huwelijk zijn verenigd. Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Wildvank oud vier en dertig jaren, van beroep Schoenmaker, Gerrit Jan Wildvank oud acht en twintig jaren, van beroep Wever, Evert Hendriksen oud zestig jaren, van beroep Smit, Arend Kirsten oud zes en veertig jaren, van beroep Veldwachter wonende alle vier te Dalfsen welk deze acte na gedane voorlezing namens ons en de Comparant ondertekend hebben, en hebben de Comparante, de vader van de Coparant en de vader en de moeder van de Comparante verklaard niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebben, de voorgemelde getuigen niet verwandschap aan de Comparanten. A Roeberts J:Wildvank G:J:Wildvank E Hendrisen BJvan Enst) met Gerrigje BONDHUIS, dr. van Hendrik BONDHUIS (bouwman in 1823-1846) en Anna Gezina KURK (bouwvrouw in 1841, landbouwster in 1841), geb. te Oudleusen op 8 apr 1823 (getuigen: vader Hendrik Bondhuis samen met Hendrik Neervoort 39 jr kleermaker Dalfsen en Jan Appelhof 29 jr mener Dalfsen
Akte 35*, Rijksarchief Zwolle
No.35. Op heden den Negenden der maand April des jaars een duizend achthonderd drie en twintig, des voormiddags ten tien uren, compareerde voor ons Frederik Christiaan Mulert schout der Gemeente van Dalfsen Provincie Overijsfel, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Staat, Hendrik Bondhuis oud acht en dertig jaren, van beroep Bouwman wonende te Gemeente Dalfsen, geadfifeert met twee getuigen, de eerste Hendrik Neervoort oud negen dertig jaren van beroep kleermaker wonende te Dalfsen de tweede Jan Appelhof negen twintig jaren van beroep mener wonende te Dalfsen, dewelke ons heeft verklaad, dat zijne huisvrouwe Anna Gezina Kurk op den achsten April des morgens ten zeven uren te Oudleusen is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Gerrigje. Volgens deze verklaring en ingevolge rekwifitie van voornoemden Comparant, hebben wij deze Akte geformeerd, dewelke, na gedane voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen en heeft de vader verklaart niet te kunnen schrijven nog zijn naam te tekenen. H Neervoort JAppelhof F.C. Mulert), arbeidster in 1841 boerin in 1844 en bij overlijden, ovl. (23 jaar oud) te Oudleusen op 1 jul 1846 (getuigen: Willem Baarslag 85 jr zonder beroep en Antonij van Eerbeek 44 jr arbeider beide wonende te Oudleusen
Akte 67*, Rijksarchief Zwolle
No.67. Op heden den Eersten der maand Julij des jaars een duizend acht honderd zes en veertig des namiddags te twee ure compareerde voor ons Berend Jan van Enst, Assessor van de Gemeente Dalfsen, Arrondissement Zwolle Provincie Overijssel, Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Willem Baarslag oud vijfentachtig jaren, zonder beroep en Antonij van Eerbeek, oud vier en veertig jaren, van beroep arbeider, beide wonende te Oudleusen, Gemeente Dalfsen en geburen van de na tenoemen overledenen dewelke ons hebben aangegeven, dat Gerrigje Boundhuis oud drie en twintig jaren, van beroep boerin, geboren en wonende te Oudleusen Gemeente Dalfsen dochter van Hendrik Bondhuis, van beroep bouwman en van Anna Gezina Kurk, overleden, en Echtgenote van Albert Roeberts van beroep bouwman alle wonende te Oudleusen voornoemd op de eersten dezes des voormiddags te halfeen ure in het huis staande in de Buurdschap Oudleusen zonder nommer overleden is. Ten gevolge van welke aangave wij deze Akte hebben opgemaakt dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons, en Willem Baarslag en heeft Antonij van Eerbeek verklaard niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebben. Wbaarslag BJ.van Enst). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem , geb. te Dalfsen op 10 feb 1842, ovl. (67 jaar oud) te Dalfsen op 9 apr 1909, volgt Vc
  2.  Johanna Geziena (Annigje) , geb. te Dalfsen op 18 jul 1844 (getuigen: vader Albert Roeberts samen met Willem Brinkhof 39 jr bouwman [Bouwman is doorgehaald] Dalfsen en Evert Hendriksen 62 jr van beroep Particulier Dalfsen
Akte 75*, Rijksarchief Zwolle
No.75. Op heden den Negentiende der maand Julij des jaars een duizend acht honderd vier en veertig, des namiddags te vier ure compareerde voor ons Berend Jan van Enst. Assessor van de Gemeente Dalfsen, arrondissement Zwolle, Provincie Overijssel, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Albert Roeberts oud Zes en twintig jaren, van beroep Bouwman, wonende te Gemeente Dalfsen geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Willem Brinkhof, oud negenderig jaren, van beroep Bouwman [Bouwman is doorgehaald] wonende te Dalfsen en de tweede Evert Hendriksen, oud twee en zestig jaren, van beroep Particulier, wonende te Dalfsen denwelke ons heeft verklaard dat Zijne huisvrouw Gerrigje Bonthuis, van beroep Boerin wonende te Oudleusen Gemeente Dalfsen op den Achttienden dezes des namiddags te Zes ure, te Oudleusen voornoemd is bevallen van een kind, van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaamen zijn gegeven van Johanna Geziena. Volgens deze verklaring en ingelolge rekwisitie van voornoemden Comparant hebben wij deze akte opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de Copmparant en de getuigen. A Roeberts W:Brinkhof EHendriksen BJvan Enst), boerenwerkster in 1865, ovl. (50 jaar oud) te Dalfsen op 21 sep 1894, tr. (resp. 21 en 31 jaar oud) te Dalfsen op 9 sep 1865 met Jan Willem HOLSAPPEL, zn. van Albert HOLSAPPEL (landbouwer in 1840-1860 daghuurder in 1815) en Jennichje Wennemers BOERMAN(S) (boerin in 1815-1865 landbouwster in 1840-1860), geb. te Dalfsen op 17 jun 1834, landbouwer in 1865-1910, ovl. (95 jaar oud) te Dalfsen op 4 nov 1929. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  Albert ROEBERTS, tr. (resp. 30 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Dalfsen op 7 okt 1848 (getuige: Jan van Velsteren, 36jr, dekker; Hendrik Wesseling, 60jr; Evert Hendriksen, 66jr, waagmeester; Jan, 60jr wever
voogd van de bruid Jan Lubbers, toeziend voogd Thijs Huzen
afkondigingen op 24-9/1-10-1848
Akte 33#, Rijksarchief Zwolle) met Hendrikje NIJENHUIS, dr. van Jan NIJENHUIS en Derkjen LUBBER(T)S, geb. te Wilsum (OV) circa 1828, dienstmeid 1848, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Dalfsen op 30 sep 1856. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Gerrit Jan , geb. te Dalfsen op 4 dec 1848, ovl. (42 jaar oud) te Dalfsen op 21 sep 1891, volgt Vd
  2.  Hendrikjen , geb. te Dalfsen op 14 dec 1851, dienstmeid in 1874, ovl. (22 jaar oud) te Dalfsen op 22 aug 1874, tr. (resp. 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Dalfsen op 22 aug 1874 met Hermannus MARSMAN, zn. van Gerrit MARSMAN (landbouwer in 1874) en Hendrika KLEMME (landbouwster in 1874), geb. te Dalfsen circa 1847, arberder in 1874, landbouwer in 1903. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.  Derk Jan ROEBERS, geb. te Dalfsen op 27 feb 1854, volgt Ve

Vc.  Willem ROEBERTS, zn. van Albert ROEBERTS (IVb) (arbeider in 1841, bouwman in 1846-1848 en landbouwer in 1864 en bij overlijden) en Gerrigje BONDHUIS (arbeidster in 1841 boerin in 1844 en bij overlijden), geb. te Dalfsen op 10 feb 1842, boerenwerker in 1864, ovl. (67 jaar oud) te Dalfsen op 9 apr 1909, tr. (resp. 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Avereest (Dalfsen) (OV) op 21 apr 1864 met Geertje HANSMAN, dr. van Hendrik HANSMAN (boerenknegt in 1824, landbouwer in 1853) en Gerridina STEGEN (landbouwster in 1853, arbeidersche in 1861, boerenwerkster in 1864), geb. te Ambt Ommen (OV) circa 1839, boerenwerkster in 1864. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerrit Jan , geb. te Dalfsen circa 1864, volgt VIb
  2.  Hendrik , geb. te Dalfsen circa 1868, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) te Dalfsen op 14 aug 1886. 

VIb.  Gerrit Jan ROEBERTS, zn. van Willem ROEBERTS (Vc) (boerenwerker in 1864) en Geertje HANSMAN (boerenwerkster in 1864), geb. te Dalfsen circa 1864, landbouwer in 1906, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 35 jaar oud) te Dalfsen op 23 mei 1906 met Hendrikje SCHUTTE, dr. van Gerrit SCHUTTE en Kristina SCHUTMAN, geb. te Dalfsen circa 1871. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  ? , geb. te Dalfsen op 5 mrt 1909, ovl. (��n dag oud) te Dalfsen op 5 mrt 1909. 
  Hendrikje SCHUTTE, dr. van Gerrit SCHUTTE en Kristina SCHUTMAN, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Dalfsen op 18 feb 1897 met Marten van LEUSSEN, zn. van Berend van LEUSSEN (landbouwer in 1887) en Klaasje DORGELO, geb. te Dalfsen circa 1870, ovl. (hoogstens 36 jaar oud) te Dalfsen (OV) ? voor 1906. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vd.  Gerrit Jan ROEBERTS, zn. van Albert ROEBERTS (IVb) (arbeider in 1841, bouwman in 1846-1848 en landbouwer in 1864 en bij overlijden) en Hendrikje NIJENHUIS (dienstmeid 1848), geb. te Dalfsen op 4 dec 1848, arbeider in 1885, timmerman in 1913, scheepstimmerman in 1919, ovl. (42 jaar oud) te Dalfsen op 21 sep 1891, tr. (resp. 36 en 18 jaar oud) te Dalfsen op 16 mei 1885 met Geertruida Libertha STEGINK, dr. van Albert STEGINK en Jantje SNIJDER, geb. te Avereest op 4 aug 1866, dienstbode in 1885, ovl. (65 jaar oud) te Den Ham op 8 jul 1932. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Harm Jan , geb. te Dalfsen op 5 mrt 1886, scheepsijzerwerker in 1913, tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) te Hellendoorn (OV) op 2 mei 1913 met Willemina VISSER, dr. van Willem VISSER (veenarbeider in 1913-1918) en Janna HOFMAN, geb. te Wierden (OV) circa 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Albert , geb. te Dalfsen op 6 jul 1889, arbeider in 1916, ovl. (61 jaar oud) te Coevorden (DR) op 17 nov 1950, tr. (resp. 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Vriezenveen (OV) op 12 jan 1916 met Hendrikje ZWAKENBERG, dr. van Derk ZWAKENBERG en Idigje RUMPF, geb. te Nieuwleusen circa 1896, ovl. (minstens 54 jaar oud) na 1950. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jentje , geb. te Den Ham circa 1899, fabrieksarbeidster in 1918, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 20 jaar oud) te Hellendoorn (OV) op 30 aug 1918 met Jan VISSER, zn. van Willem VISSER (veenarbeider in 1913-1918) en Janna HOFMAN, geb. te Den Ham circa 1898, veenarbeider in 1918. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hendrikjen , geb. te Avereest op 7 nov 1902, tr. (resp. 16 en ongeveer 19 jaar oud) te Hellendoorn (OV) op 25 jan 1919 met Geert MULDER, zn. van Hendrik MULDER (veenarbeider in 1919) en Jantje SPAN, geb. te Hardenberg circa 1900, veenarbeider in 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Geertruida Libertha STEGINK, dr. van Albert STEGINK en Jantje SNIJDER, relatie (2) met Evert BRINKS
 Uit deze relatie geen kinderen. 

Ve.  Derk Jan ROEBERS, zn. van Albert ROEBERTS (IVb) (arbeider in 1841, bouwman in 1846-1848 en landbouwer in 1864 en bij overlijden) en Hendrikje NIJENHUIS (dienstmeid 1848), geb. te Dalfsen op 27 feb 1854, boerenwerker in 1879, landbouwer in 1921, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) te Dalfsen op 9 okt 1879 met Elisabeth HULST, dr. van Jan HULST en Elizabeth LIKKEL, geb. te Dalfsen circa 1857, boerenwerkster in 1879. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Albert , geb. te Dalfsen op 28 jan 1880. 
  2.  , geb. en ovl. te Dalfsen op 14 dec 1881. 
  3.  Berend Jan , geb. te Dalfsen op 17 sep 1884. 
  4.  Hendrik , geb. te Dalfsen op 2 okt 1888, ovl. (5 jaar oud) te Dalfsen op 2 okt 1893. 
  5.  Hendrikje , geb. te Dalfsen op 9 sep 1894, tr. (resp. 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Dalfsen op 10 mrt 1921 met Jan Willem van der VEEN, zn. van Jan Willem van der VEEN (landbouwer in 1921) en Gerridina van der VEEN, geb. te Dalfsen circa 1896, landbouwer in 1921. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVc.  Fredrik Jan ROEBERTSEN, zn. van Hendrik Jansen ROEBERTSEN (IIIa) (landbouwer in 1812, bouwman in 1818-1848) en Willemina HUISJES (dienstmaagd in 1812 en boerin bij overlijden), geb. te Dalfsen op 26 mei 1821, boerenwerker in 1858, landbouwer in 1885, ovl. (70 jaar oud) te Dalfsen op 3 mrt 1892, tr. (resp. 36 en ongeveer 25 jaar oud) te Dalfsen op 1 mei 1858 met Berentdina BAARSLAG, dr. van Hendrik Jan BAARSLAG (landbouwer in 1858) en Hendrikje ULDERINK (landbouwster in 1858), geb. te Oudleusen (Dalfsen OV) circa 1833, boerenwerkster in 1858. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jansje , geb. te Dalfsen op 10 jul 1859, boerenwerkster in 1885 zonder in 1890, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 11 mrt 1920, tr. (resp. 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Dalfsen op 2 mei 1885 met Derk Jan GOOS, zn. van Willem GOOS (landbouwer in 1885) en Hermina van HAARST, geb. te Dalfsen circa 1861, landbouwer in 1885-1921. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

IIIb.  Albert Jansen ROEBERSEN, zn. van Jan Hannes Janssen ROEBERSEN (II) (landbouwer in 1812, bouwman) en Geertje ALBERTS (landbouwster in 1812, boerin), ged. te Junne op 16 jan 1785, bouwman in 1840-1842, landbouwer in 1834-1858, Buurdschap Welsum no.1 Dalfsen op 16 feb 1862, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Dalfsen op 16 feb 1862 (getuigen: Jacob van Rijssen, 52 jr, landbouwer en Hannes van den Berg, 50 jr, landbouwer
Akte 14, Rijksarchief Zwolle dd 12-2-1862), tr. te (OV) met Aaltje Arends BOUWHUIS, dr. van Arend Hermszoon BOUWHUIS (landbouwer op de Mari�nberg Bergentheim) en Hendrikjen GOOREN-EVERTS (landbouwster), ged. te Bergentheim op 1 apr 1787, boerin, landbouwster in 1834, Buurdschap Welsum no.1 Dalfsen op 27 jul 1838, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Dalfsen op 27 jul 1838 (getuigen: Lucas Haberts, 58 jr, bouwman en Albert Schutte, 42 jr, bouwman
Akte 80 *, Rijksarchief Zwolle dd 29-7-1838
No. 80. Op heden den Sevenentwintigsten der maand July des jaars een duizent acht honderd acht en dertig des middags te twaalf ure, compareerden voor ons Bernie Jansen Enst . van de Gemeente Dalfsen . . .: Provincie Overijssel waarnemende . van Officier van dan Burgerlijken Stand, Lucas Haberts, oud achtenvijftig jaren en Albert Schutte, oud tweeendertig jaren, beide van . . de eerste wonende te Welsum en de tweede te Oudleusen Gemeente Dalfsen, en . van de na te noemen overledenen dewelke ons hebben aangegeven, dat Aaltjen Bouwhuis, oud vijftig jaaren, van beroep [doorgehaald bouwman] boerin geboren in de Gemeente het Ambt [doorgehaald Ommen] Hardenberg en wonende te Wilsum Gemeente Dalfsen dochter van Arend Bouwhuis en van Hendrikjen Everts beide overleden en Echtgenote van Albert Roebersen, van beroep bouwman wonende te Welsum voornoemd op den Zevenentwintigsen July des voor middags te zeven ure, in het huis staande in de Buurtschap Welsum nommer een overleden is
Ten gevolge van welke aangifte deze akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing is ondertekend door ons en de comparanten. L. Haberts BJansEnst A.Schutte [in de kantlijn] de doorhalingen vab Bouwman en Ommen goedgekeurd L.Haberts A.Schutte BJansEnst). 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Geertje ALBERTS, ged. te Oudleusen op 12 aug 1811. 
  2.  Gerrit Jan , geb. te Dalfsen op 9 sep 1812, ovl. (66 jaar oud) te Nieuwleusen op 10 mrt 1879, volgt IVd
  3.  Hendrikjen ROEBERTSEN, geb. te Dalfsen op 27 mrt 1815, dienstmeid in 1842, landbouwster in 1866-1867, tr. (resp. 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Dalfsen op 6 mei 1842 met Jan Hendrik WEGMAN, zn. van Berend WEGMAN en Jennigjen NIJKAMP (arbeidster in 1842), geb. te Oudleusen (Dalfsen (OV) circa 1820, arbeider in 1842, landbouwer in 1866-1867, daghuurder in 1879. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  4.  Fredrik Jan ROEBERTSEN, geb. te Oud Leusen (OV) op 20 jan 1817, ovl. (80 jaar oud) te Dalerveen op 4 jan 1898, volgt IVe
  5.  Albert ROEBERTSEN, geb. te Dalfsen op 17 okt 1819, bouwman in 1844, ovl. (minstens 24 jaar oud) te Dalfsen ? (OV) na 1844. 
  6.  Gerrit ROEBERTSEN, geb. te Dalfsen op 24 feb 1822, volgt IVf
  7.  Geertjen ROEBERTSEN, geb. te Dalfsen op 17 jul 1825, boerenwerkster in 1857, landbouwster in 1887-1900, ovl. (82 jaar oud) te Dalfsen op 10 nov 1907, tr. (resp. 31 en ongeveer 31 jaar oud) te Dalfsen op 16 mei 1857 met Hendrik WEVERS, zn. van Hendrik WEVERS en Maria HONDEBROEK, geb. te Lenthe (Dalfsen OV) circa 1826, boerenknecht in 1857, landbouwer in 1880-1900. Uit dit huwelijk 3 dochters. 
  8.  NN ROEBERTSEN, geb. te Dalfsen op 19 dec 1827, ovl. (��n dag oud) te Dalfsen op 19 dec 1827. 

IVd.  Gerrit Jan ROEBERSEN, zn. van Albert Jansen ROEBERSEN (IIIb) (bouwman in 1840-1842, landbouwer in 1834-1858) en Aaltje Arends BOUWHUIS (boerin, landbouwster in 1834), geb. te Dalfsen op 9 sep 1812 (getuigen: vader Albert samen met Roelof Dunnewand, 38 jr, bouwman en Derk Jan Zielman, 23 jr, bouwman
Akte 11, Rijksarchief Zwolle dd 10-9-1812), boerenwerker, koopman,landbouwer in 1863 arbeider in 1869-1871, Wijk C no. 107a. Nieuwleusen op 10 mrt 1879, ovl. (66 jaar oud) te Nieuwleusen op 10 mrt 1879 (getuigen: Cornelis Upper, 51 jr, landbouwer en Willem Jonkers, 54 jr, landbouwer
Akte 25, Rijksarchief Zwolle dd 11-3-1879), tr. (resp. 21 en 17 jaar oud) te Dalfsen op 8 mrt 1834 (getuigen: Jan Haagstee, 53 jr, arbeider; Jannes de Graaf, 54 jr, veldwachter en oom Frederika en Gerrit Willem Hendriksen, 27 jr, smid
Afkondigingen 23-2/2-3-1834 te Dalfsen beiden om 11 uur 's morgens, het trouwden was op maandag om 16.00 uur,
Akte 12, Rijksarchief Zwolle) met Fredrika OTMAN, dr. van Albert OTMAN (landbouwer in 1834, bouwman) en Willemina WITVOS (andbouwster in 1834, boerin), geb. te Dalfsen op 22 jan 1817 (getuigen: vader Albert samen met Hendrikus de Graaf, wever, 35 jr. en Jannis de Graaf, wever, 37 jr
Geboren in Welsum gem. Dalfsen
Akte 14, Rijksarchief Zwolle dd 25-1-1817), boerenwerkster in 1834, arbeidster in 1869, Wijk C 116a. Nieuwleusen op 25 jan 1871, ovl. (54 jaar oud) te Nieuwleusen op 25 jan 1871 (getuigen: Derk Vanderman, 50 jr, arbeider en Hendrik Veenderd, 45 jr, arbeider
Akte 3, Rijksarchief Zwolle dd 26-1-1871). 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Albert ROEBERTSEN, geb. te Dalfsen op 9 okt 1835, ovl. (43 jaar oud) te Sloten (NH) op 21 nov 1878, volgt Vf
  2.  Willemina ROEBERTSEN, geb. te Dalfsen op 11 jul 1837, dienstmeid in 1860, ovl. (35 jaar oud) te Nieuwleusen op 12 nov 1872, tr. (resp. 22 en ongeveer 30 jaar oud) te Nieuwleusen op 5 mei 1860 met Berend WITPAARD, zn. van Jan Berends WITPAARD (landbouwer in 1827-1860, arbeider in 1853) en Femmigje KLUMPJES (daghuudersche in 1827), geb. te Nieuwleusen circa 1830, boerenwerker in 1860, arbeider in 1874. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Aaltjen ROEBERTSEN, geb. te Dalfsen op 15 okt 1838, ovl. (2 jaar oud) te Dalfsen op 16 mrt 1841. 
  4.  Albert Willem ROEBERTSEN, geb. te Dalfsen op 28 feb 1840, ovl. (72 jaar oud) te Nieuwleusen op 24 mei 1912, volgt Vg
  5.  Arend Jan , geb. te Dalfsen op 28 mei 1841, ovl. (46 jaar oud) te Nieuwleusen op 17 jul 1887, volgt Vh
  6.  Albertus , geb. te Dalfsen op 25 mei 1843, ovl. (30 jaar oud) te Nieuwleusen op 21 mei 1874, volgt Vi
  7.  Aaltje , geb. te Nieuwleusen op 6 okt 1844, dienstmeid in 1869, ovl. (hoogstens 74 jaar oud) voor 1919, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Steenwijkerwold (OV) op 17 jul 1869 met Jannes NIJLAND, zn. van Meine Jans NIJLAND (arbeider in 1869) en Hendrikje NIJENHUIS (arbeidster in 1869), geb. te Steenwijkerwold (OV) circa 1844, dienstknecht in 1869 arbeider in 1904-1919, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Wapserveen (Havelte DR) op 19 apr 1919. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  8.  Fennigje , geb. te Nieuwleusen op 3 okt 1846, ovl. (3 maanden oud) te Nieuwleusen op 21 jan 1847. 
  9.  Frederik , geb. te Nieuwleusen op 5 mrt 1848, ovl. (68 jaar oud) te Nieuwleusen op 12 sep 1916, volgt Vj
  10.  Gerrit Jan , geb. te Nieuwleusen op 27 sep 1849, ovl. (30 jaar oud) te Nieuwleusen op 1 dec 1879, volgt Vk
  11.  Frederik Jan , geb. te Dalfsen op 24 apr 1854, ovl. (68 jaar oud) te Avereest op 25 dec 1922, volgt Vl
  12.  Alberdina , geb. te Nieuwleusen op 26 okt 1857, ovl. (1 jaar oud) te Nieuwleusen op 5 sep 1859. 
  13.  Albert Jan , geb. te Nieuwleusen op 7 jul 1860, ovl. (1 jaar oud) te Nieuwleusen op 20 jun 1862. 

Vf.  Albert ROEBERTSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (IVd) (boerenwerker, koopman,landbouwer in 1863 arbeider in 1869-1871) en Fredrika OTMAN (boerenwerkster in 1834, arbeidster in 1869), geb. te Dalfsen op 9 okt 1835, polderwerker in 1868, ovl. (43 jaar oud) te Sloten (NH) op 21 nov 1878, tr. (resp. hoogstens 45 en hoogstens 35 jaar oud) voor 1881 met Johanna (Jantje) de JONG, dr. van Hendrik de JONGE en Jantje BOLDEWIJN, geb. te Blokzijl (OV) circa 1846. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Frederika ROEBERSEN, geb. te Koekange (de Wijk DR) op 5 nov 1868, ovl. (1 jaar oud) te Meppel (DR) op 11 dec 1869. 
  2.  Gerrit Jan ROEBERSEN, geb. te Haarlemmermeer (NH) op 19 jan 1871, ovl. (60 jaar oud) te Arnhem (GE) op 3 feb 1931, volgt VIc
  3.  Hendrika ROEBERSEN, geb. te Sloten (NH) op 1 jun 1873, tr. (resp. 28 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Sloten (NH) op 7 mei 1902 met Johannes TERRUWE, zn. van Franciscus Matthijs Wilhelm Antonius TERRUWE en Elsje Maria van den BOS, geb. te Amsterdam circa 1871, Kleermaker in 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 50 en ongeveer 40 jaar oud) (2) te Amsterdam op 5 dec 1923 met Jan Arend RIB, zn. van Johannes RIB en Elisabeth BONTES, geb. te Amsterdam circa 1883, Loopknecht in 1923. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hendrik ROEBERSEN, geb. te Sloten (NH) op 13 sep 1875, tr. (23 jaar oud) te Sloten (NH) op 19 okt 1898 met Wendelina RIB. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Johanna (Jantje) de JONG, dr. van Hendrik de JONGE en Jantje BOLDEWIJN, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 41 jaar oud) (2) te Sloten (NH) op 27 mei 1881 met Simon WORTEL, zn. van Jacob WORTEL en Geertje BAKKER, geb. te Oosthuizen (NH) circa 1840. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Gerrit Jan ROEBERSEN, zn. van Albert ROEBERTSEN (Vf) (polderwerker in 1868) en Johanna (Jantje) de JONG, geb. te Haarlemmermeer (NH) op 19 jan 1871, ovl. (60 jaar oud) te Arnhem (GE) op 3 feb 1931, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Sloten (NH) op 7 apr 1893 met Trijntje BLOEMER, dr. van Jan BLOEMER (koopman) en Elisabeth ROELVINK, geb. te Haarlemmermeer (NH) op 10 nov 1873, werkster in 1919. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Albert , geb. te Sloten (NH) op 25 okt 1893, metselaar in 1924, Jac. v. Lennepstraat 120 hs Amsterdam op 24 feb 1936, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 1 okt 1919 met Wilhelmina KABALT, geb. te Amsterdam op 18 dec 1898, Rooms Katholiek, Jac. v. Lennepstraat 120 hs Amsterdam op 24 feb 1936. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Elisabeth , geb. te Sloten (NH) op 17 aug 1899 (getuigen: Weimen Postman 61jr metselaar en Nicolaas Bruinen 39jr kleermaker beide wonende te Sloten
Geboren in een huis Wijk D nr. 110
Akte 183, Gemeente Archief Amsterdam), zonder in 1919, otr. te Amsterdam op 14 jun 1919, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 25 jun 1919 (getuigen: Johannes Franciscus Hendrikus van Delder werkman 29jr en Coert Roelvink werkman 34jr en beide wonende Amsterdam
Akte 503, Gemeente Archief Amsterdam), (gesch. te Amsterdam op 24 okt 1923) met Willem Fredrik WELZENBAGH, zn. van Leonardus Franciscus WELZENBAGH (werkman in 1896-1919) en Cornelia Klaasje DRIEHUIS, geb. te Amsterdam op 6 apr 1896 (getuigen: Nicolaas Menag�challa ambtenaar 35jr en Henri Herens beambte 59jr beide wonende te Amsterdam
geboren in een huis Oostenburgermiddenstraat 48
Akte 3986, Gemeente Archief Amsterdam), vuurstoker in 1919. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vg.  Albert Willem ROEBERTSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (IVd) (boerenwerker, koopman,landbouwer in 1863 arbeider in 1869-1871) en Fredrika OTMAN (boerenwerkster in 1834, arbeidster in 1869), geb. te Dalfsen op 28 feb 1840, schippersknecht in 1863, schipper in 1888 winkelier in 1896-1898, ovl. (72 jaar oud) te Nieuwleusen op 24 mei 1912, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Nieuwleusen op 22 aug 1863 met Grietjen BUIT, dr. van Wolter Jans BUIT (landbouwer in 1863) en Niesjen IJS, geb. te Nieuwleusen op 25 mei 1838, ovl. (64 jaar oud) te Nieuwleusen op 16 jul 1902. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Fredrika , geb. te Nieuwleusen op 26 feb 1864, tr. (resp. 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Nieuwleusen op 26 apr 1888 met Johan Adam WEINREICH, zn. van Johan Adam WEINREICH en Annigje KLOS, geb. te Avereest circa 1865, schoenmaker in 1888, winkelier in 1912-1919, koopman in 1920. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Gerrit Jan , geb. te Nieuwleusen op 16 feb 1867, ovl. (10 maanden oud) te Nieuwleusen op 12 jan 1868. 
  3.  Niesje ROEBERSEN, geb. te Nieuwleusen op 16 feb 1867, ovl. (77 jaar oud) te Niewleusen (OV) ? op 4 mei 1944, tr. (resp. 31 en ongeveer 29 jaar oud) te Nieuwleusen op 28 apr 1898 met Jan STOLTE, zn. van Klaas STOLTE en Geertje BRINKMAN (landbouwster in 1895), geb. te Nieuleusen (OV) circa 1869, landbouwer in 1898, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Nieuwleusen (OV) ? op 9 sep 1918. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gerrit Jan , geb. te Nieuwleusen op 12 apr 1869, volgt VId
  5.  Wolter , geb. te Nieuwleusen op 18 mrt 1871, ovl. (1 jaar oud) te Zwartsluis (OV) op 6 mrt 1873. 
  6.  Woltertje , geb. te Nieuwleusen op 15 apr 1874, zonder in 1898-1946, ovl. (72 jaar oud) te Vledder (DR) op 27 nov 1946, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) te Nieuwleusen op 5 nov 1896 met haar neef Reinhart BUIT, zn. van Gerrit BUIT (bakker in 1859-1896, winkelier in 1866, zonder in 1905) en Hendrikjen KATERS, geb. te Vledder (DR) op 27 okt 1868, bakker in 1896-1911, ovl. (85 jaar oud) te Steenwijkerwold (OV) op 11 feb 1954. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

VId.  Gerrit Jan ROEBERTSEN, zn. van Albert Willem ROEBERTSEN (Vg) (schippersknecht in 1863, schipper in 1888 winkelier in 1896-1898) en Grietjen BUIT, geb. te Nieuwleusen op 12 apr 1869, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Vledder (DR) op 9 okt 1896 met Margrietha Henderika ELLERBROEK, dr. van Hermannus Gerhardus ELLERBROEK (boekhouder in 1861-1865, 1875, 1881 en 1901, ambtenaar in 1867, schrijver in 1870,1872 en 1882,) en Anna Annes HEEROMA (zonder in 1861-1882), geb. te Frederiksoord (Vledder DR) op 13 jul 1872. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  NN , geb. te Dalfsen op 22 jul 1899, ovl. (��n dag oud) te Dalfsen op 22 jul 1899. 
  2.  Albert Willem , geb. te Dalfsen op 7 sep 1900. 

Vh.  Arend Jan ROEBERSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (IVd) (boerenwerker, koopman,landbouwer in 1863 arbeider in 1869-1871) en Fredrika OTMAN (boerenwerkster in 1834, arbeidster in 1869), geb. te Dalfsen op 28 mei 1841, landbouwer in 1876, ovl. (46 jaar oud) te Nieuwleusen op 17 jul 1887, tr. (resp. 34 en ongeveer 29 jaar oud) te Hellendoorn (OV) op 8 jan 1876 met Maria SMIT, dr. van Simon SMIT (koperslager, kopergieterknecht in 1876) en Petronella LENGTON, geb. te Zwolle circa 1847. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Frederik Jan , geb. te Hellendoorn (OV) op 22 mei 1876, ovl. (81 jaar oud) op 15 feb 1958, volgt VIe
  Maria SMIT, dr. van Simon SMIT (koperslager, kopergieterknecht in 1876) en Petronella LENGTON, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 53 jaar oud) (2) te Nieuwleusen op 15 mrt 1888 met Mannes EVERTSEN, zn. van Gerrit Jan EVERTSEN en Fennigjen BOERS, geb. te Dalfsen circa 1835. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIe.  Frederik Jan ROEBERSEN, zn. van Arend Jan ROEBERSEN (Vh) (landbouwer in 1876) en Maria SMIT, geb. te Hellendoorn (OV) op 22 mei 1876, binnenvaartschipper, ovl. (81 jaar oud) op 15 feb 1958, relatie met Ida Bertha Selma SCH�BEL, geb. te Sieverdorf [Duitsland] op 28 aug 1879. 
 Uit deze relatie 6 kinderen: 
  1.  Wilhelmina , geb. circa 1911, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Eygelshoven (LI) op 19 apr 1985. 
  2.  Johannes , geb. circa 1912, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te Heerlen (LI) op 1 mrt 1989. 
  3.  Maria Martha Elisabeth , geb. te Kerkrade (LI) op 5 aug 1913, relatie met N N. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Frederika , geb. op 6 jun 1918, ovl. (82 jaar oud) te Kerkrade (LI) op 22 jul 2000. 
  5.  Frederik (Frits) , ovl. in 19. 
  6.  Ida Karolina , geb. te Altenesse [Duitsland], tr. (Wilhelm 25 jaar oud) te Heerlen (LI) op 13 apr 1922 met Wilhelm Balthaar MERTENS, zn. van Heinrich Joseph MERTENS en Maria Elisabeth J�GERS, geb. te Aken [Duitsland] op 25 jun 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vi.  Albertus ROEBERSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (IVd) (boerenwerker, koopman,landbouwer in 1863 arbeider in 1869-1871) en Fredrika OTMAN (boerenwerkster in 1834, arbeidster in 1869), geb. te Dalfsen op 25 mei 1843, ovl. (30 jaar oud) te Nieuwleusen op 21 mei 1874, tr. (resp. 28 en ongeveer 24 jaar oud) te Nieuwleusen op 6 nov 1871 met Hendrika ARENDS, dr. van Arend ARENDS en Stanse GOZENS, geb. te Nieuwleusen circa 1847, dienstmeid in 1871. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Frederika , geb. te Nieuwleusen op 30 jul 1872, tr. (resp. 34 en ongeveer 25 jaar oud) te Zwartsluis (OV) op 16 mei 1907 met Joost WORST, zn. van Jan WORST (arbeider in 1907) en Roelofje BROUWER, geb. te Zwartsluis (OV) circa 1882, borstelmaker in 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Alberta , geb. te Nieuwleusen op 18 aug 1874, dienstbode op 17-12-1896, tr. (resp. 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Heino (OV) op 17 dec 1896 met Gerrit Jan JACOBS, zn. van Jan JACOBS (gemeentearbeider in 1896) en Naatje DIKKERS, geb. te Heino (OV) circa 1867, Koopman op 17-12-1896 en fabrieksarbeider in 1919. Uit dit huwelijk een dochter. 
  Hendrika ARENDS, dr. van Arend ARENDS en Stanse GOZENS, tr. (2) met Gerrit Jan ROEBERSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (IVd) (boerenwerker, koopman,landbouwer in 1863 arbeider in 1869-1871) en Fredrika OTMAN (boerenwerkster in 1834, arbeidster in 1869) (zie Vk). 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerrit Jan , geb. te Nieuwleusen op 19 mrt 1877, ovl. (2 maanden oud) te Nieuwleusen op 20 mei 1877. 
  2.  Gerrit Jan , geb. te Nieuwleusen op 20 feb 1879, ovl. (1 jaar oud) te Nieuwleusen op 10 dec 1880. 
  Hendrika ARENDS, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 34 jaar oud) (3) te Nieuwleusen op 23 nov 1882 met Hendrik BORGERS, zn. van Herm BORGERS (arbeider in 1873) en Aaltje HINNINK, geb. te Nieuwleusen circa 1848, arbeider in 1873. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem , geb. te Nieuwleusen circa 1888, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Nieuwleusen op 14 okt 1909 met Hendrikje KLEEN, dr. van Sijbe KLEEN en Aaltje LUTEN, geb. te Nieuwleusen circa 1889. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jentje , geb. te Nieuwleusen circa 1891, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Nieuwleusen op 14 mei 1914 met Gerrit KLEEN, zn. van Sijbe KLEEN en Aaltje LUTEN, geb. te Nieuwleusen circa 1892. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vj.  Frederik ROEBERSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (IVd) (boerenwerker, koopman,landbouwer in 1863 arbeider in 1869-1871) en Fredrika OTMAN (boerenwerkster in 1834, arbeidster in 1869), geb. te Nieuwleusen op 5 mrt 1848, schipper in 1895, ovl. (68 jaar oud) te Nieuwleusen op 12 sep 1916, tr. (resp. 26 en ongeveer 33 jaar oud) te Alkmaar op 16 aug 1874 met Johanna de BRUIN, dr. van Martinus de BRUIN en Wrouke van der WEG, geb. te Kampen in 1841, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Nieuwleusen op 21 nov 1914. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Gerrit Jan ROEBERTSEN, geb. te Nieuwleusen op 3 jul 1875, ovl. (4 jaar oud) te Nieuwleusen op 17 dec 1879. 
  2.  Frederika Vrauina , geb. te Kampen circa 1877, ovl. (hoogstens 25 jaar oud) voor 1902, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) te Zwartsluis (OV) op 19 jan 1895 met Gosem ZWIERS, zn. van Jan ZWIERS (schipper in 1895) en Jantjen MANDEMAKER, geb. te Zwartsluis (OV) circa 1875, schipper in 1895. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Willemina , geb. te Hasselt op 28 okt 1878, ovl. (1 jaar oud) te Hasselt? (OV) op 13 jan 1880. 
  4.  Gerrit Jan , geb. circa 1880, Op een schip liggend in de Dedemsvaart Avereest op 13 mei 1885, ovl. (ongeveer 5 jaar oud) te Avereest op 13 mei 1885. 
  5.  Martinus , geb. te Alkmaar circa 1882, ovl. (ongeveer 3 jaar oud) te Alkmaar (NH)? op 3 mei 1885. 

Vk.  Gerrit Jan ROEBERSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (IVd) (boerenwerker, koopman,landbouwer in 1863 arbeider in 1869-1871) en Fredrika OTMAN (boerenwerkster in 1834, arbeidster in 1869), geb. te Nieuwleusen op 27 sep 1849, scheepsjager in 1877, ovl. (30 jaar oud) te Nieuwleusen op 1 dec 1879, tr. (resp. 27 en ongeveer 30 jaar oud) te Nieuwleusen op 5 jan 1877 met Hendrika ARENDS (zie Vi). 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerrit Jan , geb. te Nieuwleusen op 19 mrt 1877, ovl. (2 maanden oud) te Nieuwleusen op 20 mei 1877. 
  2.  Gerrit Jan , geb. te Nieuwleusen op 20 feb 1879, ovl. (1 jaar oud) te Nieuwleusen op 10 dec 1880. 
  Hendrika ARENDS, tr. (1) met Albertus ROEBERSEN (zie Vi). 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Frederika , geb. te Nieuwleusen op 30 jul 1872, tr. met Joost WORST, zn. van Jan WORST (arbeider in 1907) en Roelofje BROUWER (zie Vi). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Alberta , geb. te Nieuwleusen op 18 aug 1874, dienstbode op 17-12-1896, tr. met Gerrit Jan JACOBS, zn. van Jan JACOBS (gemeentearbeider in 1896) en Naatje DIKKERS (zie Vi). Uit dit huwelijk een dochter. 
  Hendrika ARENDS, tr. (3) met Hendrik BORGERS, zn. van Herm BORGERS (arbeider in 1873) en Aaltje HINNINK (zie Vi). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem , tr. met Hendrikje KLEEN, dr. van Sijbe KLEEN en Aaltje LUTEN (zie Vi). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jentje , tr. met Gerrit KLEEN, zn. van Sijbe KLEEN en Aaltje LUTEN (zie Vi). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vl.  Frederik Jan ROEBERSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (IVd) (boerenwerker, koopman,landbouwer in 1863 arbeider in 1869-1871) en Fredrika OTMAN (boerenwerkster in 1834, arbeidster in 1869), geb. te Dalfsen op 24 apr 1854, (vracht)schipper in 1903-1913, ovl. (68 jaar oud) te Avereest op 25 dec 1922, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (1) te Alkmaar op 14 nov 1880 (getuigen: Barend van Dalfsen, 79 jr, vader Geesje; David Meiboom, 23 jr, schipper; Cornelis Koek, 29 jr, zonder beroep en Jan van Erkelent, 31 jr, borstelmaker
Aangifte no.102 en de afkondigingen no's 283 en 290
Akte 106, Rijksarchief Haarlem) met Geesje van DALFSEN, dr. van Berend Gerrits van DALFSEN (Boerenknecht, arbeider) en Geesje Jans BROEKHUIS (Dienstmaagd), geb. te Hasselt op 4 aug 1850 (getuigen: vader Berend samen met Hermanus Bekenkamp, 45 jr, winkelier en Gijsbertus van Sierenberg de Boer, 31 jr, veldwachter
Geboren op Achter de muur 39 wijk A
Akte 49, Rijksarchief Zwolle dd 6-8-1850
No.49. Op heden den Zesden der maand Augustus achttien honderd vijftig Compareerde voor ons Gerrit Freislich, Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Hasselt Berend van Dalfsen oud vijftig jaren, van beroep arbeider wonende te Hasselt geadsisteerd door twee getuigen de eerste genaamd Hermanus Bekenkamp oud vijf en veertig jaren, van beroep Winkelier wonende te Hasselt en de tweede Gijsbertus van Sierenberg de Boer oud een en dertig jaren, van beroep Veldwachter eonende te Hasselt dewelk ons heeft verklaard, dat zijne huisvrouw Geesje Jans Broekhuis zonder beroep met hem te zamen wonende te Hasselt achter de muur wijk A nummer 39 op den vierde dezer maand des avondes te zes uren, te gare woonhuize gemeld is bevallen van een kind van het vrouwelijke geslacht, aan hetwelk de vooenaam is gegeven van Geesje Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, die na gedane voorlezing is geteekend door ons en de comparant met de getuigen.
B.van Dalfsen G.Freislich
H.Bekenkamp
Gvs de Boer), Dienstbode, In een schip liggend in de Turfsingelgracht, ovl. (41 jaar oud) te Gouda (ZH) op 10 feb 1892 (getuigen: Douwes van Straaten, 65 jr, directeur begraafplaats en Lieve Groenendaal, 58 jr, broodbakker
In Alkmaar aangegeven op 23-2-1892 akte no.87
Akte 138, Rijksarchief 's Gravenhage dd 11-2-1892
No. 138 Den elfden Februarie Achttien honderd twee en negentig zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaat van den Burgerlijken Stand der Gemeente Gouda, verschenen: Douwes van Straaten, oud vijf en zestig jaren, directeur der begraafplaats en Lieve Groenendaal, oud acht en vijftig jaren, beide wonende alhier; welke ons verklaart hebben, dat op den tiende dezer maand des morgensten tien ure, in {het huis} een schip liggend in de Turf {letter Nommer} singelgracht in deze gemeente, in den ouderdom van een en veertig jaren is overleden: Geesje van Dalfsen, zonder beroep, geboren te Hasselt, wonende te Alkmaar, gehud met Frederik Jan Roebersen, dochter van Berend van Dalfsen en Geesje Broekhuis, beiden overleden. Na voorlezing is deze akte door ons en de declaranten geteekend
D.van Straaten van Berger IJzendoorn
L. Groenendaal
(de tussen{geplaatste tekst is doorgehaald})). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Frederika , geb. te Dalfsen (OV) ? circa 1882, woont te Hasselt op 19 nov 1903, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te Hasselt op 19 nov 1903 met Hendrik Hein ELBERS, zn. van Johannes ELBERS en Geertje TROOST, geb. te (OV) ? circa 1880, borstelmaker in 1903, woont te Zwartsluis (OV) op 19 nov 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Gesina , geb. te Alkmaar circa 1884, geen in 1882, tr. (resp. ongeveer 29 en 31 jaar oud) te Hasselt op 31 jul 1913 met Geert WENNEMERS3, zn. van Willem WENNEMERS (schipper in 1882) en Grietje KLEIN, geb. te Nieuwleusen3 op 18 feb 18823 (getuigen: Hendrik Mulder (geb. 1853) winkelier en Hendrik Everboer (geb. 1833) landbouwer beide wonende Nieuwleusen), schipper in 1882 en 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Gerrit Jan , geb. te Hasselt op 24 nov 1884, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 11 aug 1961, volgt VIf
  4.  Berendina , geb. te Hasselt op 13 okt 1886, ovl. (68 jaar oud) te Avereest op 30 jul 1955, begr. te Avereest Achterveld op 4 aug 1955, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Avereest op 26 feb 1909 met Egbert DUINKERKEN, zn. van Pieter DUINKERKEN (commissionnair in 1909, koopman in 1922, scheepsbevrachter in 1937) en Johanna SEINEN, geb. te Avereest op 30 sep 1884, brandstofhandelaar, vrachtschipper in 1909, ovl. (73 jaar oud) te Zwolle op 21 feb 1958, begr. te Avereest Achterveld op 25 feb 1958. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  5.  Frederik , geb. circa 1890, volgt VIg
  6.  Fredrik Jan , geb. te Alkmaar circa 1891, ovl. (ongeveer 1 jaar oud) te Zwartsluis (OV) op 22 mrt 1892. 


  Frederik Jan ROEBERSEN, tr. (resp. 38 en 31 jaar oud) (2) te Nieuwleusen op 16 jul 1892 met Jentje SNIJDER, dr. van Arend SNIJDER (landbouwer in 1892) en Aaltje PRINS, geb. te Nieuwleusen op 28 jan 1861, ovl. (70 jaar oud) te Dedemsvaart (OV) op 8 jan 1932. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Arend , geb. te Nieuwleusen op 11 mei 1893, volgt VIh
  2.  Aaltje , geb. op 25 feb 1895, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 15 okt 1983, begr. te Amsterdam op 20 okt 1983, relatie met Adam VISSCHER, zn. van Jacob VISSCHER (Schipper in 1887) en Hilligje de VRIES (dienstbode in 1887), geb. te Avereest op 24 dec 1891, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 11 jun 1962. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Frederik Jan , geb. te Hasselt op 15 aug 1897, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 13 jan 1970, relatie met J.G. BISCHOT. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Albert Willem , geb. te Zwartsluis (OV) op 11 sep 1899, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1959, tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1932 met Johanna Martina Clasina Pieternella van der ZEE, dr. van Jan van der ZEE (schippersknecht in 1910) en Hendrika BAK, geb. te Vlissingen (ZE) op 3 mei 1910, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 8 aug 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Johannes , geb. te Hasselt op 10 aug 1902, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 19 sep 1975, volgt VIi

VIf.  Gerrit Jan ROEBERSEN, zn. van Frederik Jan ROEBERSEN (Vl) ((vracht)schipper in 1903-1913) en Geesje van DALFSEN (Dienstbode), geb. te Hasselt op 24 nov 1884 (getuigen: Lucas Daams, 54 jr, vroedmeester samen met Jacob van Dalfsen, 59 jr, matter en Jacobus Veltkamp, 51 jr, arbeider
Geboren Hofstraat 76 wijk Brammer. Vader Frederik Jan was niet bij de bevalling aanwezig. Hij was eerst schipper, maar werd werkeloos, toen men van houten op stalen schepen overging en houten schepen bij de ver- zekering te duur werden. Later heeft hij meegewerkt bij het aanleg- gen van het Amsterdamse Bos (werkverschaffingsprojekt). Ook heeft hij een tijdlang geschilderd.
Akte 46, Rijksarchief Zwolle dd 25-11-1884), schipper, schilder, In bejaardentehuis "de Schutse", ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 11 aug 1961, tr. (resp. 33 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 20 dec 1917 met Dirkje GROEN, dr. van Dirk GROEN (Landbouwer) en Zwaantje MEIJER, geb. te Onstwedde (GR) op 12 sep 1891, Hemsterhuisstraat 123 Amsterdam op 23 feb 1967 Huize de Schutse, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 23 feb 1967, begr. te Amsterdam op 27 feb 1967. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Zwaantiena Geeziena (Tina) , geb. te Rotterdam (ZH) op 15 jun 1918, ged. te Rotterdam (ZH) op 2 okt 1918, naaister, ovl. (83 jaar oud) te Amsterdam op 12 okt 2001, begr. te Amsterdam op 17 okt 2001. 
  2.  Frederik Jan (Jan) , geb. te Avereest op 23 jun 1919, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 22 mei 1980, volgt VIIa
  3.  Geeziena , geb. te Amsterdam op 30 okt 1921, Zonder, ovl. (2 maanden oud) te Amsterdam op 21 jan 1922 (getuigen: Anton Jacobus Belzer, 44 jr, aanspreker en Nicolaas Stein, 22 jr, aanspreker
Akte 755, Gemeente Archief Amsterdam dd 24-01-1922). 
  4.  Derk (Dirk, Dick) , geb. te Zevenbergen (NB) op 9 nov 1922, ged. te Kampen op 31 dec 1922, fabrieksarbeider, constructie tekenaar, ovl. (71 jaar oud) te Hengelo (OV) op 29 jul 1994, tr. (resp. 36 en 28 jaar oud) te Delden (OV) op 15 nov 1958 met Aaltjen Gerda (Alie) BUSSINK, dr. van Derk Jan BUSSINK en Hendrika Berendina PASKAMP, geb. te Stad Delden (Ov) op 21 dec 1929, Huisvrouw, Stoevelaarstraat 18, 7557 KW Hengelo, 0744 424 806, ovl. (81 jaar oud) te Hengelo (OV) op 25 mrt 2011, gecr. te Usselo (OV) op 1 apr 2011. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Geeziena (Gees) , geb. te Avereest op 29 apr 1924, ged. te Avereest, schoonmaakster, ovl. (62 jaar oud) te Hengelo (OV) op 4 jul 1986, begr. te Hengelo (OV) op 10 jul 1986, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Amsterdam in mei 1943 met Roelof van der VELDE, geb. te Zwartsluis (OV) op 14 nov 1918, van Linschotenstraat 42, 1013 PN Amsterdam op 3 okt 1997, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 3 okt 1997, begr. te Putten (GE) op 8 okt 1997. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  6.  Anna (Annie) , geb. te Gramsbergen (OV) op 2 aug 1925, ged. te De Krim (OV) op 20 sep 1925, naaister, modinette, ovl. (82 jaar oud) te Roosendaal (NB) op 28 feb 2008, begr. te Klundert (NB) op 4 mrt 2008, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) (1) te Amsterdam op 11 nov 1948, (gesch. in 1977) met Jacob (Jaap) VISSCHER, geb. te Leiderdorp (ZH) op 9 nov 1919, Schipper. Uit dit huwelijk een zoon, relatie (2) met Cornelis (Cees) de VRIES, geb. op 22 mei 1922, ovl. (75 jaar oud) te Zeist (UT) op 24 aug 1997, begr. te Zeist (UT) op 28 aug 1997. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.  Frederika (Riek) , geb. te Amsterdam op 27 mrt 1927, ged. te Amsterdam op 24 jul 1927, naaister, modinette, ovl. (91 jaar oud) te Arnhem op 23 dec 2018, tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1953, kerk.huw. te Amsterdam op 2 jul 1953 met Klaas SCHAAIJ, zn. van Willem SCHAAIJ (koster Bethelkerk, Cabotstraat 33 Amsterdam) en Elisabeth (Lies) SNIEDER, geb. op 13 jan 1925, Eigen drukkerij, Oliverstraat 28, 1684 NX Zwaagdijk - Oost op 16 jan 2001, ovl. (76 jaar oud) te Zwaagdijk - Oost (NH) op 27 jan 2001, begr. te Grootebroek (NH) op 31 jan 2001. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Frederik (Freek) , geb. te Amsterdam op 30 sep 1930, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 13 jul 2016, volgt VIIbVIIa.  Frederik Jan (Jan) ROEBERSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (VIf) (schipper, schilder) en Dirkje GROEN, geb. te Avereest op 23 jun 1919, ged. te Hasselt, fabrieksarbeider, chauffeur, Admiraal de Ruijterweg 218 I, 1056 HC Amsterdam op 22 mei 1980, ovl. (60 jaar oud) te Amsterdam op 22 mei 1980, begr. te Amsterdam op 25 mei 1980, tr. (resp. 35 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 6 mei 1955 met Renskea Margaretha (Greet) BROOS, dr. van Johannes BROOS (grondwerker) en Margaretha Johanna Petronella FRANCOIS, geb. te Amsterdam op 17 jul 1927, ged. te Amsterdam op 17 jul 1927, huisvrouw, schoonmaakster, ovl. (81 jaar oud) te Zaandam op 7 apr 2009, begr. te Amsterdam op 16 apr 2009. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Frederik Jan (Fred) , geb. te Amsterdam op 19 feb 1964, chauffeur, Schweitzerstraat 1, 1433 AC Kudelstaart circa 2004, ovl. (55 jaar oud) te Cuijk op 21 aug 2019, tr. (42 jaar oud) te Uithoorn (NH) op 6 jun 2006 met Rose LEIGHTON, Schweitzerstraat 1, 1433 AC Kudelstaart circa 2004. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Renskea Margaretha (Greet) BROOS, dr. van Johannes BROOS (grondwerker) en Margaretha Johanna Petronella FRANCOIS
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Hendrika (Ria) EIJGENHUIJSEN, geb. te Amsterdam op 31 mrt 1946, Coupeuse, ovl. (71 jaar oud) op 26 apr 2017, Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIb.  Frederik (Freek) ROEBERSEN, zn. van Gerrit Jan ROEBERSEN (VIf) (schipper, schilder) en Dirkje GROEN, geb. te Amsterdam op 30 sep 1930, ged. te Amsterdam op 16 nov 1930, timmerman, woonde Nieuwenhuysenstraat 7, Amsterdam, Nieuwenhuysenstraat 7 III, 1063 HZ Amsterdam tussen 1955 en 1965, Heringastate 23, Amsterdam, Heringastate 23, 1082 TP Amsterdam, (020) 642 48 73 vanaf 1965, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 13 jul 2016, gecr. te Amsterdam op 20 jul 2016, 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.   Frederika (Ria) 4, geb. te Amsterdam op 27 sep 1955, rijksambtenaar belastingen v/a 1-9-1975 t/m 31-12-1983, woonde Nieuwenhuysenstraat 7, Amsterdam, Nieuwenhuysenstraat 7 III, 1063 HZ Amsterdam tussen 27 sep 1955 en 1965, woonde Heringastate 23, Amsterdam, Heringastate 23, 1082 TP Amsterdam, (020) 642 48 73 tussen 1965 en 1980, woonde Dennerode 530, Amsterdam, Dennenrode 530 Amsterdam tussen 1980 en 1982, woonde Leemwierde 94, Almere, Leemwierde 94, 1353 LK Almere, 0365322934 tussen 1982 en 10 nov 1986 , woont Wipmolenweg 393, Almere, Wipmolenweg 393, 1333 GN Almere, (036) 532 29 34 vanaf 10 nov 1986, sam. te Amsterdam op 18 dec 1980, otr. te Amsterdam op 9 nov 1981, tr. (beiden 26 jaar oud) te Amsterdam op 14 mei 1982 (getuige: Karel Adolf Mester, vader, typograaf, Almere; Johanna Hendrika Mester, moeder, huisvrouw, Almere; Frederik Roebersen, vader, timmerman, Amsterdam; Trijntje Susanna Oosterom, moeder, huisvrouw, Amsterdam
Akte 773, Burgerlijke Stand Amsterdam) met Hans MESTER4, zn. van Karel Adolf (Karel) MESTER (Typograaf vanaf 1951 t/m 1991) en Johanna Hendrika (Annie) EDELENBOS (Verkoopster op 26-4-1955, huisvrouw), geb. te Wynberg [R.S.A.] op 8 dec 1955, Verpleegkundige, woonde Het Broadwayhuis, Voortrekkerweg Bellville [R.S.A.] van 8 dec 1955 tot 1959, woonde Shelleyweg 38 Kraaifontein [R.S.A.] van 1959 tot 2 mrt 1967 , woonde Berberisstraat 2 hs, 1032 EL Amsterdam van 14 mrt 1967 tot 1 okt 1967 , woonde Admiralengracht 275 III, 1056 EB Amsterdam van 2 okt 1967 tot 1980, woonde Dennerode 530, Amsterdam, Dennenrode 530 Amsterdam tussen 1980 en 1982, woont Leemwierde 94, Almere, Leemwierde 94, 1353 LK Almere, 0365322934 tussen 1982 en 10 nov 1986 , woont Wipmolenweg 393, Almere, Wipmolenweg 393, 1333 GN Almere, (036) 532 29 34 vanaf 10 nov 1986. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.  Dirk Adriaan (Dick) , geb. te Amsterdam op 11 jun 1960, zonder, woonde Nieuwenhuysenstraat 7, Amsterdam, Nieuwenhuysenstraat 7 III, 1063 HZ Amsterdam tussen 11 jun 1960 en 1965, Heringastate 23, Amsterdam, Heringastate 23, 1082 TP Amsterdam, (020) 642 48 73 vanaf 1965, Bremstraat 25 hs, 1031 EL Amsterdan (NH) op 22 mei 2004, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 22 mei 2004, begr. te Amsterdam op 1 jun 2004. VIg.  Frederik ROEBERSEN, zn. van Frederik Jan ROEBERSEN (Vl) ((vracht)schipper in 1903-1913) en Geesje van DALFSEN (Dienstbode), geb. circa 1890, relatie met Aukje GROEN, dr. van Dirk GROEN (Landbouwer) en Zwaantje MEIJER, geb. te Onstwedde (GR) op 27 okt 1886, Dirk Hartoghstraat 6 I Amsterdam op 29 nov 1962, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 29 nov 1962, begr. te Amsterdam op 4 dec 1962. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Anna , geb. circa 1917, relatie met C.J. SCHULTZ. Uit deze relatie geen kinderen. VIh.  Arend ROEBERSEN, zn. van Frederik Jan ROEBERSEN (Vl) ((vracht)schipper in 1903-1913) en Jentje SNIJDER, geb. te Nieuwleusen op 11 mei 1893, agent van politie in 1919, Madurastraat 70 II Amsterdam op 3 aug 1923, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) te Hasselt op 18 mei 1922 met Klaasje ADMIRAAL, dr. van Wolter ADMIRAAL (timmerman in 1891-1922) en Zwaantje de VRIES, geb. te Hasselt op 17 okt 1893, Madurastraat 70 II Amsterdam op 3 aug 1923. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jentina Zwanette , geb. te Amsterdam op 4 okt 1923, Madurastraat 70 II Amsterdam op 4 okt 1923 op 6-9-1927 vertokken naar Weltevrede (Hasselt?) Ned, begr. te Amerongen (UT) op 12 apr 2003, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Hasselt op 18 jan 1950 met Jan HAASJES, geb. te Hasselt op 22 jul 1922, ovl. (76 jaar oud) te Amersfoort op 23 feb 1999. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIi.  Johannes ROEBERSEN, zn. van Frederik Jan ROEBERSEN (Vl) ((vracht)schipper in 1903-1913) en Jentje SNIJDER, geb. te Hasselt op 10 aug 1902, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 19 sep 1975, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (1) te Amsterdam op 11 dec 1930 met Marrigje ten KLOOSTER, dr. van Peter ten KLOOSTER en Willemina BOVENHOFF, geb. te Midlum [Duitsland] op 11 jan 1905, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 2 jul 1948. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Jentje , geb. te Hasselt op 27 okt 1931, ovl. (35 jaar oud) te Amersfoort op 7 jun 1967, tr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) circa 1954 met Piet STAAKS. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (2) te Amersfoort circa 1958 met Franciscus Adrianus KLEIN. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Johannes ROEBERSEN, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 34 jaar oud) (2) te Amsterdam/Mannheim ? circa 1950 met Paulina Antonia MERKEL, geb. te Mannheim [Duitsland] op 17 okt 1915, ovl. (81 jaar oud) te Mannheim [Duitsland] op 28 mei 1997, begr. te Hauptfriedhof Mannheim op 3 jul 1997. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVe.  Fredrik Jan ROEBERTSEN, zn. van Albert Jansen ROEBERSEN (IIIb) (bouwman in 1840-1842, landbouwer in 1834-1858) en Aaltje Arends BOUWHUIS (boerin, landbouwster in 1834), geb. te Oud Leusen (OV) op 20 jan 1817 (getuigen: vader Albert samen met Harm Boessekoel, bouwman, 40 jr. en Derk Broek, bouwman, 34 jr
bij ov gebpl Dalfsen
Akte 1817/13*, Rijksarchief Zwolle), boerenwerker in 1840, landbouwer in 1886, arbeider in 1890, zonder in 1898, ovl. (80 jaar oud) te Dalerveen op 4 jan 1898, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Dalfsen op 9 mei 1840 met Aaltje KOES, dr. van Willem KOES (landbouwer) en Egberdina Gerrits SCHEPERS (landbouwster, landbouwersche in 1840), geb. te Den Ham op 1 feb 1814, dienstmeid te Oudleusen in 1840, landbouwster in 1886, arbeidster in 1890, ovl. (82 jaar oud) te Dalen (DR) op 12 dec 1896. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aaltje , geb. te Dalfsen op 17 apr 1841, ged. te Dalfsen op 19 apr 1841, arbeidster in 1864, landbouwer 1891, zonder 1865-1918, ovl. (77 jaar oud) te Coevorden (DR) op 17 nov 1918, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) te Coevorden (DR) op 18 okt 1861 met Johannes CREMER, zn. van Andries CREMER en Johanna BERGHUIS, geb. te Coevorden (DR) op 4 jun 1833, daglooner, arbeider, landbouwer te Dalerveen, akkerbouwer in de Ballast, ovl. (77 jaar oud) te Coevorden (DR) op 8 jan 1911. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  2.  Albert Willem , geb. te Ambt Ommen (OV) op 1 feb 1845, ovl. (68 jaar oud) te Dalen (DR) op 8 nov 1913, volgt Vm
  3.  Egbert , geb. te Ambt Ommen (OV) op 15 nov 1846, ovl. (43 jaar oud) te Erm (Sleen) op 30 jul 1890, volgt Vn
  4.  Antje , geb. te Gramsbergen (OV) op 18 apr 1851, landbouwster in 1879, zonder in 1886, ovl. (35 jaar oud) te Erm (Sleen) op 25 aug 1886, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) te Dalen (DR) op 20 mrt 1873 met Johannes STOCK, zn. van Charlotta Catharina STOCK (arbeider 1861), geb. te Coevorden (DR) op 15 nov 1846, dienstknecht, landbouwer 1874-1886, arbeider in 1927, ovl. (81 jaar oud) te Coevorden (DR) op 24 nov 1927. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

Vm.  Albert Willem ROEBERTSEN, zn. van Fredrik Jan ROEBERTSEN (IVe) (boerenwerker in 1840, landbouwer in 1886, arbeider in 1890, zonder in 1898) en Aaltje KOES (dienstmeid te Oudleusen in 1840, landbouwster in 1886, arbeidster in 1890), geb. te Ambt Ommen (OV) op 1 feb 1845, landbouwer in 1872-1913, ovl. (68 jaar oud) te Dalen (DR) op 8 nov 1913, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) (1) te Dalen (DR) op 25 apr 1872 met Geesje HAKEN, dr. van Johannes HAKEN en Trientien Hendriks (Trientje) SCHUTTEN, geb. te Dalerveen op 6 jun 1851, landbouwster in 1872, ovl. (37 jaar oud) te Dalerveen op 11 apr 1889. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Johannes ROEBERSEN, geb. te Dalerveen op 17 sep 1872, ovl. (3 maanden oud) te Dalen (DR) op 21 dec 1872. 
  2.   Johannes ROEBERSEN5, geb. te Dalerveen op 13 sep 18735, ovl. (67 jaar oud) te Schoonoord op 24 feb 19415, volgt VIj
  3.   Frederik Jan ROEBERSEN6,7, geb. te Dalerveen op 27 nov 1876, ovl. (74 jaar oud) te Sleen op 4 jan 1951, volgt VIk
  4.  Aaltiena ROEBERSEN, geb. te Dalerveen op 19 feb 1887, tr. (beiden 25 jaar oud) te Dalen (DR) op 9 mei 1912 met Johannes Fredrikus GOSSEN, zn. van Gerrit GOSSEN (landbouwer in 1891-1918) en Jantje KEEN (landbouwster in 1880), geb. te De Loo (Dalen DR) op 15 mei 1886, landbouwer in 1917. Uit dit huwelijk een zoon. 
  Albert Willem ROEBERTSEN, tr. (resp. 47 en 34 jaar oud) (2) te Dalen (DR) op 7 dec 1892 met Jantje MEIJERING, dr. van Berend MEIJERING (landbouwer in 1862) en Geesje MEPSCHEN (landbouwster in 1864), geb. te Veenhuizen (Dalen DR) op 30 mrt 1858, landbouwster in 1894-1899, ovl. (67 jaar oud) te Dalen (DR) op 12 okt 1925. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  NN , geb. te Dalen (DR) op 12 jun 1894, ovl. (��n dag oud) te Dalen (DR) op 12 jun 1894. 
  2.  NN , geb. te Dalerveen op 28 apr 1899, ovl. (��n dag oud) te Dalerveen op 28 apr 1899. 

VIj.   Johannes ROEBERSEN5, zn. van Albert Willem ROEBERTSEN (Vm) (landbouwer in 1872-1913) en Geesje HAKEN (landbouwster in 1872), geb. te Dalerveen op 13 sep 18735, bakker vanaf 1904 tot 1941, ovl. (67 jaar oud) te Schoonoord op 24 feb 19415, begr. te Schoonoord, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Sleen op 14 mei 1904 met Trijntje DIJKSTRA8,5, dr. van Engbert Jans DIJKSTRA (veenbaas in 1883) en Auktje HOLLANDER, geb. te Odoornerveen8 op 22 mrt 18838,5 (getuigen: Adam Schulting (geb. 1848), Petrus De Roo (geb. 1852) en Egbert Jans Dijkstra (1854-1934) [vader])8, vanaf 14-05-1904 tot 12-06-1906 zonder, ovl. (85 jaar oud) te Schoonoord op 16 mrt 19695, begr. te Schoonoord. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Engbertha Jantina , geb. te Sleen op 29 jan 1911, ovl. (4 maanden oud) te Sleen op 15 jun 1911. 

VIk.   Frederik Jan ROEBERSEN6,7, zn. van Albert Willem ROEBERTSEN (Vm) (landbouwer in 1872-1913) en Geesje HAKEN (landbouwster in 1872), geb. te Dalerveen op 27 nov 1876, landbouwer in 1928, ovl. (74 jaar oud) te Sleen op 4 jan 1951, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) te Sleen op 11 jul 1903 met Jantje KAMPS6,7, dr. van Hinderikus KAMPS (bakker in 1872-1892) en Hermina Gezina KOOPS, geb. te Erm (Sleen) op 13 nov 1875, ovl. (minstens 75 jaar oud) na 1951. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.   Hendrikus 6, geb. te Sleen op 14 jan 19066 (getuigen: Berend Menfingh (geb. 1840), Frederik Jan Roebersen (1876-1951) [vader] en Jans Abeen (geb. 1883)), ovl. (22 jaar oud) te Sleen op 3 feb 19286 (getuigen: Geert Haan (geb. 1848) en Willem Evenhuis (geb. 1859)
Akte 5, GenLias toeg.nr. 0167.026 invent.nr. 1928), begr. te Sleen. 
  2.   Gerrit Jan 7, geb. te Erm op 1 jul 19087, landbouwer in 1949, ovl. (41 jaar oud) te Noord Sleen op 28 aug 19497

Vn.  Egbert ROEBERTSEN, zn. van Fredrik Jan ROEBERTSEN (IVe) (boerenwerker in 1840, landbouwer in 1886, arbeider in 1890, zonder in 1898) en Aaltje KOES (dienstmeid te Oudleusen in 1840, landbouwster in 1886, arbeidster in 1890), geb. te Ambt Ommen (OV) op 15 nov 1846, landbouwer in 1886-1890, ovl. (43 jaar oud) te Erm (Sleen) op 30 jul 1890, tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) te Dalen (DR) op 8 mei 1884 met Jantien (Jantje) KOOPMAN, dr. van Mans KOOPMAN (arbeider in 1844-1859, landbouwer in 1899) en Johanna BUTER (arbeider in 1896), geb. te Oosterhesselen (DR) op 24 jan 1854, ovl. (58 jaar oud) te Gees (Oosterhesselen DR) op 30 nov 1912. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Aaltje , geb. te Erm (Sleen) op 4 apr 1886, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) te Oosterhesselen (DR) op 5 mei 1914 met Pieter STADMAN, zn. van Albert STADMAN en Hillegien KAMPS, geb. te Noordsleen (Sleen DR) op 7 dec 1884. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Mans 9, geb. te Erm (Sleen) op 3 sep 18899, ovl. (90 jaar oud) op 19 nov 19799, volgt VIl
  Jantien (Jantje) KOOPMAN, dr. van Mans KOOPMAN (arbeider in 1844-1859, landbouwer in 1899) en Johanna BUTER (arbeider in 1896), tr. (resp. 41 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Oosterhesselen (DR) op 5 jun 1895 met Lambert GEERLINGS, zn. van Albert GEERLINGS (kleermaker in 1880) en Trientien ZWAVING, geb. te Oosterhesselen (DR) circa 1862, landbouwer in 1924, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Groningen (GR) op 17 apr 1924. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIl.   Mans ROEBERTSEN9, zn. van Egbert ROEBERTSEN (Vn) (landbouwer in 1886-1890) en Jantien (Jantje) KOOPMAN, geb. te Erm (Sleen) op 3 sep 18899, arbeider in 1919, ovl. (90 jaar oud) op 19 nov 19799, begr. te Dalen, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) te Oosterhesselen (DR) op 1 mei 1918 met zijn achternicht Jantje KUIPERS9, dr. van Egbert KUIPERS (schaapherder 1891, arbeider in 1896) en Aaltje CREMER, geb. te Gees (Oosterhesselen DR) op 17 nov 18969, arbeidster in 1919, ovl. (88 jaar oud) op 5 mrt 19859, begr. te Dalen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Egbert , geb. te Emmen (DR) op 18 jan 1919, ovl. (16 dagen oud) te Emmen (DR) op 3 feb 1919. 

IVf.  Gerrit ROEBERTSEN, zn. van Albert Jansen ROEBERSEN (IIIb) (bouwman in 1840-1842, landbouwer in 1834-1858) en Aaltje Arends BOUWHUIS (boerin, landbouwster in 1834), geb. te Dalfsen op 24 feb 1822, landbouwer in 1858, arbeider in 1875, tr. (resp. 36 en 42 jaar oud) (1) te Ambt Hardenberg (OV) op 14 mei 1858 met Hillechien OLSMAN, dr. van Jan Hendrik OLSMAN en Aaltjen EGBERTS, geb. te Heemse (OV) op 23 jun 1815, landbouwersche in 1858, ovl. (48 jaar oud) te Heemse (OV) op 14 apr 1864. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Gerritdina ROEBERS, geb. te Ambt Hardenberg (OV) op 18 jul 1858, boerenwerkster in 1882, landbouwster in 1913, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Dalfsen circa 1932, tr. (resp. 23 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Dalfsen op 16 feb 1882 met Gerrit Jan ENDEMAN, zn. van Jan Harm ENDEMAN (arbeider in 1882) en Jennigje MAAT, geb. te Zwollerkerspel (OV) circa 1854, boerenknecht in 1882. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 55 en ongeveer 50 jaar oud) (2) te Dalfsen op 30 okt 1913 met Derk JANSSEN, zn. van Derk JANSSEN en Hendrikje LANTINK, geb. te Dalfsen circa 1863, boerenknecht in 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Hillechien OLSMAN, dr. van Jan Hendrik OLSMAN en Aaltjen EGBERTS, tr. (resp. 30 en 40 jaar oud) (1) te Ambt Hardenberg (OV) op 6 sep 1845 (getuigen: Hendrik Goris 71jr schipper, Jan Hendrik Edelijn 71jr deurwaarder, Jan van der Heijde 40jr schipper en Jan Frederik Willasing schoenmaker) met Gerrit WEMEKAMP10, zn. van Gerrit Jan WEMEKAMP en Hermina Gerrits, geb. te Den Ham10 op 30 aug 180510, ged. te Den Ham op 1 sep 180510, dekker in 1845, ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor 1858. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerrit Jan , geb. te Ambt Hardenberg (OV) circa 1853, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 19 jaar oud) te Ambt Hardenberg (OV) op 6 feb 1880 met Hendrikjen STEGEMAN, dr. van Gerrit STEGEMAN en Willemina JAGERS, geb. te Ambt Hardenberg (OV) circa 1861. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gerrit ROEBERTSEN, tr. (resp. 53 en ongeveer 43 jaar oud) (2) te Avereest op 5 jun 1875 met Alberdina HANSMAN, dr. van Hendrik HANSMAN (boerenknegt in 1824, landbouwer in 1853) en Gerridina STEGEN (landbouwster in 1853, arbeidersche in 1861, boerenwerkster in 1864), geb. te Ambt Ommen (OV) circa 1832. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Alberdina HANSMAN, dr. van Hendrik HANSMAN (boerenknegt in 1824, landbouwer in 1853) en Gerridina STEGEN (landbouwster in 1853, arbeidersche in 1861, boerenwerkster in 1864), tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Ambt Ommen (OV) op 28 apr 1853 met Arend POTJES, zn. van Jan Jans POTJES (boerenknegt in 1821) en Marrigje Jans POT (landbouwersche in 1853), geb. te Nieuwleusen circa 1827, boerenknecht in 1853. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Janna , geb. te Ambt Ommen (OV) circa 1855, dienstmeid in 1879, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Avereest op 8 feb 1879 met Jan BIGGELAAR, zn. van Jacob BIGGELAAR en Gerritdina Jans, geb. te Avereest circa 1853, landbouwer in 1879. Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Gerridina , geb. te Ambt Ommen (OV) circa 1857, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Avereest op 24 apr 1880 met Roelof van der VECHT, zn. van Jacob van der VECHT (landbouwer in 1880) en Femmigje REURINK, geb. te Avereest circa 1856, landbouwer in 1880. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Hendrikje , geb. te Ambt Ommen (OV) circa 1862, tr. (beiden ongeveer 34 jaar oud) te Avereest op 30 okt 1896 met haar neef Hendrik Jan HANSMAN, zn. van Derk Jan HANSMAN (arbeider in 1861-1896) en Evertien KIEFT (arbeidersche in 1861), geb. te Ambt Ommen (OV) circa 1862, arbeider 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIc.  Gerrit Jan ROEBERS JANSEN, zn. van Jan Hannes Janssen ROEBERSEN (II) (landbouwer in 1812, bouwman) en Geertje ALBERTS (landbouwster in 1812, boerin), geb. te Junne op 11 nov 1787, landbouwer, Karspel Veendok aan de haven Vollenhove op 16 feb 1845, ovl. (57 jaar oud) te Vollenhove op 16 feb 1845 (getuigen: Andries Driezen, 58 jr, veehouder en Hendrik Jan Peters Rook, 29 jr, arbeider
Akte 7, Rijksarchief Zwolle dd 17-2-1845), tr. te (OV) met Jentje BERGKAMP, geb. te Vollenhove, landbouwster. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jan ROEBERS, geb. te Ambt Vollenhove (OV) op 23 okt 1817, ovl. (47 jaar oud) te Ambt Vollenhove (OV) op 20 mei 1865, volgt IVg
  2.  Jacob ROEBERS, geb. te Ambt Vollenhove (OV) op 24 aug 1819, volgt IVh
  3.  Geertje ROEBERS, geb. te Ambt Vollenhove (OV) op 16 sep 1821, geen, tr. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Ambt Vollenhove (OV) op 11 sep 1846 (getuigen: Jan Roebers, 28 jr. landbouwer, broer van Geertje; Jacob Roebers, 27 jr. landbouwer, broer van Geertje; Jan Bovendeur, 44 jr. wagenmaker en Sjoerd van de Veen 33 jr
Afkondigingen Vollenhove op zondag 23/30-08-1846 om 11.00
Akte 17, Centraal Buro v. Genealogie Den Haag) met Willem BOVENDEUR, zn. van Willem Goderus BOVENDEUR en Geertje Hendrika SPANS, geb. te Ambt Vollenhove (OV) circa 1819, landbouwer. Uit dit huwelijk een dochter. 
  4.  Evertje ROEBERS, geb. te Ambt Vollenhove (OV) op 24 jun 1824, ovl. (75 jaar oud) te Zwolle op 22 mrt 1900, tr. (resp. 21 en ongeveer 27 jaar oud) te Vollenhove op 25 apr 1846 met Jacobus IJSPEERT, geb. te Vollenhove ? (OV) circa 1819, timmerman in 1846. Uit dit huwelijk een dochter. 
  5.  Hendrik ROEBERS, geb. te Ambt Vollenhove (OV) circa 1826, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Vollenhove op 1 mei 1876, volgt IVi

IVg.  Jan ROEBERS, zn. van Gerrit Jan ROEBERS JANSEN (IIIc) (landbouwer) en Jentje BERGKAMP (landbouwster), geb. te Ambt Vollenhove (OV) op 23 okt 1817, landbouwer, ovl. (47 jaar oud) te Ambt Vollenhove (OV) op 20 mei 1865, tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) (1) te Vollenhove op 23 jan 1846 (getuigen: Jacob Roebers 26 jr. landbouwer broer Jan; Willem de Olde 43 jr. veehouder zwager Jan; Jannes Winters 37 jr. landbouwer broer Jentien en Jan Winters 29 jr. wagenmaker broer Jentien
Afkondigingen op zondag te 11.00 uur op 11/18-01-1846
Akte 1, Centraal Buro v. Genealogie Den Haag) met Jentien WINTERS, dr. van Jannes WINTERS en Trijntje TUIN, geb. te Vollenhove circa 1817, zonder. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gerrit Jan , geb. te Ambt Vollenhove (OV) op 30 jul 1846, ovl. (75 jaar oud) te Vollenhove op 20 sep 1921, tr. (resp. 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Vollenhove op 25 okt 1866 met Koopje HUISMAN, dr. van Wicher Harmens HUISMAN en Marrigje Bartelds de BOER, geb. circa 1844. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jan ROEBERS, tr. (ongeveer 44 jaar oud) (2) te Vollenhove circa 1862 met Hendrikje de LANGE
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Harm , geb. te Ambt Vollenhove (OV) op 16 mrt 1863. 
  2.  Jentje , geb. te Ambt Vollenhove (OV) op 10 sep 1864, ovl. (1 jaar oud) te Ambt Vollenhove (OV) op 21 okt 1865. 

IVh.  Jacob ROEBERS, zn. van Gerrit Jan ROEBERS JANSEN (IIIc) (landbouwer) en Jentje BERGKAMP (landbouwster), geb. te Ambt Vollenhove (OV) op 24 aug 1819, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) te Vollenhove op 16 nov 1850 met Hendrika Alberdina EKKER, dr. van Hendrik Albert EKKER en Oed van SMIRREN, geb. te Vollenhove op 13 sep 1827. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Gerrit Jan , geb. te Vollenhove op 17 feb 1851, ovl. (34 jaar oud) te Zwartsluis (OV) op 13 feb 1886, volgt Vo
  2.  Oeda , geb. te Vollenhove op 27 nov 1852, tr. (27 jaar oud) te Vollenhove op 1 mei 1880 met Hendrik KLAVER, zn. van Roelof KLAVER en Hendrika ISRAEL, visser. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jentje , geb. te Vollenhove op 1 sep 1854, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Vollenhove circa 1884, tr. (28 jaar oud) te Vollenhove op 16 jun 1883 met Hyltje SMIT, zn. van Johan SMIT (kleermaker) en Trijntje van der WEY, geb. te Sneek (FR). Uit dit huwelijk een zoon. 
  4.  Hendrik Albert , geb. te Vollenhove op 21 sep 1856, volgt Vp
  5.  Geertje , geb. te Vollenhove op 7 okt 1858, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 6 jun 1928, tr. (27 jaar oud) te Vollenhove op 9 dec 1885 met Hyltje SMIT, zn. van Johan SMIT (kleermaker) en Trijntje van der WEY. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Geesje , geb. te Vollenhove op 16 okt 1860, ovl. (17 jaar oud) te Vollenhove op 11 mrt 1878. 
  7.  Jan , geb. te Vollenhove op 28 okt 1862. 
  8.  Arent Albert , geb. te Vollenhove op 31 mrt 1865, ovl. (3 jaar oud) te Vollenhove op 28 jan 1869. 
  9.  Evertje , geb. te Vollenhove op 11 okt 1867, ovl. (33 jaar oud) te Dalfsen op 2 mei 1901, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Vollenhove circa 1891 met Carel Paul Gerard ROELOFSEN, zn. van Carel Paul Gerhard ROELOFSEN en Hendrina Alida Hubertina PIETERS, geb. te Roermond (LI) circa 1867, onderwijzer, hoofd eener school in 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  ? , geb. te Vollenhove op 19 aug 1870, ovl. (��n dag oud) te Vollenhove op 19 aug 1870. 

Vo.  Gerrit Jan ROEBERS, zn. van Jacob ROEBERS (IVh) en Hendrika Alberdina EKKER, geb. te Vollenhove op 17 feb 1851, ovl. (34 jaar oud) te Zwartsluis (OV) op 13 feb 1886, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Zwartsluis (OV) circa 1878 met Jentje van RAALTE
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jacob , geb. te Zwartsluis (OV) circa 1879, schipper in 1944, woont te Zwartsluis in 1944, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Emmen (DR) op 10 feb 1944. 

Vp.  Hendrik Albert ROEBERS, zn. van Jacob ROEBERS (IVh) en Hendrika Alberdina EKKER, geb. te Vollenhove op 21 sep 1856, tr. (resp. 26 en ongeveer 29 jaar oud) te Vollenhove op 5 mei 1883 met Gerrigje VIS, dr. van Jacob VIS en Marrigje WINTERS, geb. circa 1854. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jacobus , geb. te Vollenhove circa 1890, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 31 jaar oud) te Ermelo (GE) op 11 sep 1919 met Gerritje NUMMERDOR, dr. van Peter NUMMERDOR en Elbertje van den BROEK, geb. te Ermelo (GE) circa 1888. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Oeda , geb. te Stad Vollenhove circa 1895, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 27 jaar oud) te Stad Vollenhove op 14 jul 1921 met Hendrik LASSCHE, dr. van Jan LASSCHE (schipper in 1893) en Willemina JONGMAN, geb. te Stad Vollenhove circa 1894, gestichtsklerk in 1821. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVi.  Hendrik ROEBERS, zn. van Gerrit Jan ROEBERS JANSEN (IIIc) (landbouwer) en Jentje BERGKAMP (landbouwster), geb. te Ambt Vollenhove (OV) circa 1826, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Vollenhove op 1 mei 1876, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Vollenhove op 5 mei 1854 met Geertien MORRE
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Gerrit Jan , geb. te Vollenhove op 18 jan 1855, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Vollenhove op 23 nov 1877 met Krientjen DRIEZEN, dr. van Harm DRIEZEN en Jansjen WINTERS, geb. te Vollenhove circa 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Reinderd , geb. te Vollenhove op 23 nov 1856, ovl. (9 jaar oud) te Vollenhove op 24 nov 1865. 


Bronnen:

1. BS Overlijdensregister Geertjen Alberts (PG p0405 ovl), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rijksarchief, Archief: Zwolle, Akteplaats: Zwolle, periode: 22 aug 1827 (23 aug 1827 akte 51) 

2. Doopboek Geertje Alberts (ProGen p0405), Type: Doopboek, doopplaats: Rheeze, periode: 7 dec 1755 (7 dec 1755 blz. 65) 

3. BS Geboorteregister Geert Wennemers (BSG_18820217gw), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rijksarchief Zwolle, Akteplaats: Zwolle, periode: tussen 1863 en 1882 (17 feb 1882 akte 16) 

4. Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeente Archief Almere, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: 500125, Akteplaats: Almere, periode: 30 okt 2015 (30 okt 2015 akte 500125) 

5. Grafsteen Johannes Roebersen en Trijntje Dijkstra (GS_1941/1969), Type: Algemene bron, veld 1: Begraafplaats brugstraat 23 7848 BE, veld 2: Zerk id:nummer: 338293, veld 3: Plaatsaanduiding: b153, plaats: Schoonoord, datum: 24 feb 1941 

6. Grafsteen van Hendrikus Roebersen (GS_19060114hr), Type: Algemene bron, veld 1: Algemene Begraafplaats, veld 2: Zerk id-nummer: 354852, veld 3: Plaatsaanduiding: 2.007, veld 6: Boterakkersweg 6 7841 CD, plaats: Sleen, datum: 3 feb 1928 

7. Grafsteen van Gerrit Jan Roebersen (GS_19080701gr), Type: Algemene bron, veld 1: Algemene begraafplaats, veld 2: Zerk id-nummer: 367096, veld 3: Plaatsaanduiding: 3.118, veld 6: Boterakkersweg 6 7841 CD, plaats: Sleen, datum: 28 aug 1949 

8. BS Geboorteregister Trijntje Dijkstra (BSG_18830322td), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Drents Archief, Archief: 0165.018, Akteplaats: Assen, periode: tussen 1883 en 1893 (22 mrt 1883 akte 40) 

9. Grafsteen Mans Roebertsen en Jantje Kuipers (GS_1979-1985), Type: Algemene bron, plaats: Dalen, datum: 19 nov 1979 

10. Doopboek (D_18050830gw), Type: Doopboek, Archiefnaam: Rijks archief Zwolle, doopplaats: Den Ham, periode: 30 aug 1805 (1 sep 1805)