Genealogie van Johan Georg RETZ.
Genealogie van Johan Georg RETZ.

I.  Johan Georg RETZ, geb. te Westernach [Duitsland] op 26 nov 1824, 31-3-1884 nachtwacht, 18-6-1884 machinist en kanaalwerker 8-1-1875, ovl. (74 jaar oud) te Velsen (NH) op 8 mrt 1899 (getuigen: Johannes Oosterhof, 63 jr, aanspreker en Gijsbert van Schinkel, 61 jr, gemeentebode. Bij overlijden arbeider
Akte 35, Rijksarchief Haarlem. dd 9-3-1899), tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 18 jaar oud) te W�rtnemberg? [Duitsland] circa 1857 met Maria SMIDTT, geb. te Carsel Hesse [Duitsland] op 21 feb 1838, Kerkweg 2 Velsen op 16 mei 1927, ovl. (89 jaar oud) te Velsen (NH) op 16 mei 1927 (getuigen: Hendrik van Zanten, 60 jr, aanspreker en Jan van Kempen, 36 jr, gemeentebode
Overleden als Marie Smidt in het Diaconiehuis waarin ondermeer was bepaald dat alleen meerderjarige personen in het huis zouden worden toegelaten. De aanduiding "Weeshuis" verviel in 1928 en werd het huis in een nieuw reglement betiteld als "het huis voor ouden van dagen der Ned. Hervormd, gemeente te Velsen". De zogenaamde crisisjaren brachten ook het voortbestaan van het huis in gevaar. Om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden vroegen de Diakenen aan de kerkraad toe te staan, dat maandelijks een extra collecte in de kerk werd gehouden, met bijzondere aankondiging op de kansel "gezien de zeer desolaten toestand van de diocanie". Op 17-10-1935 besloot de kerkraad de exploitatie van het huis met ingang van 1-11-1935 te beeindigen. De laatste vader en moeder, de heer en mevrouw Drooger, zetten de exploitatie van het tehuis in eigen beheer voort, in een pand gelegen aan de Stationsweg. (Bron: Netty Bijlsma-Retz jea.netta@soneramail.nl)
Akte 161, Rijksarchief Haarlem dd 18-5-1927). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Rosina , geb. te Velsen (NH) op 19 feb 1866 (getuigen: vader Georg samen met Jacob Gravenkamp, 48 jr, veldwachter en Derk Sleebos, 47 jr, veldwachter
Akte 25, Rijksarchief Haarlem dd 20-2-1866), ged. te Velsen (NH) op 11 mrt 1866, ovl. (2 jaar oud) te Velsen (NH) op 24 sep 1868 (getuigen: vader Georg en Derk Sleebos, 49 jr, veldwachter
Akte 103, Rijksarchief Haarlem dd 25-9-1868). 
  2.  Maria , geb. te Velsen (NH) op 28 apr 1867 (getuigen: vader Georg samen met Derk Sleebos, 48 jr, veld wachter en Jacob Gravenkamp, 49 jr, veldwachter
Akte 70, Rijksarchief Haarlem. DD 29-04-1867), ged. te Velsen (NH) op 19 mei 1867, ovl. (21 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 9 feb 1889, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) te Velsen (NH) op 30 jun 1887 (getuigen: waren o.a. Dirk Maks, oud 31 jaar, winkelier, wonende te Beverwijk, zwager van de eerste vrouw van de bruidegom en Cornelis Swart, oud 41 jaar, arbeider, wonende te Beverwijk, stiefvader van de eerste vrouw van de bruidegom.
Beide ouders van Maria Retz waren bij haar huwelijk tegenwoordig en gaven hun toestemming. Het huwelijk zou aanvankelijk op 18 mei 1887 plaatsvinden (akte nr. 18), maar de moeder van de bruidegom gaf geen toestemming. Op 10 juni 1887 werd toestemming verleend door het kantongerecht te Haarlem. De echtelieden overlegden elk een bewijs van onvermogen.
, Gerrit en Beb van Wijngaarden) met Klaas BRANTJES, zn. van Jacob BRANTJES (arbeider dagloner (in 1852) landbouwer (in 1859)) en Maartje HOOGLAND, geb. te Heemskerk (NH) op 31 dec 1863, tuinder, arbeider, aannemer voor het laden en lossen van schepen in 1907 (bootwerker cargadoor). Uit dit huwelijk een zoon. 
  3.  Friedrich Johann , geb. te Velsen (NH) op 9 mei 1870, ovl. (82 jaar oud) te Zaandam op 16 nov 1952, volgt IIa
  4.  Johan , geb. te Velsen (NH) op 13 aug 1872, ged. te Velsen (NH) op 1 sep 1872, Vuurstoker, arbeider op 14-1-1903, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 23 sep 1945, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) (1) te Amsterdam op 14 jan 1903 (getuige: Cornelis Kleis Lanting, 36 jr, ambtenaar; Albert Johannes Imcken, 58 jr;
De afkondigingen vonden plaats op 4/11-1-1903
Akte 96, Gemeente archief Amsterdam 2/25v) met Johanna Catharina van BERKEL, dr. van Cornelis van BERKEL (wever op 1826) en Adriana VERSPAENDONCK, geb. te Tilburg op 6 feb 1871, Zonder op 14-1-1903, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 19 apr 1922. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 50 en 48 jaar oud) (2) te Amsterdam op 30 mei 1923 met Jansje KOSTER, dr. van Leendert Leendertse KOSTER en Jansje DOMBURG, geb. te Voorhout (ZH) op 29 dec 1874, ovl. (62 jaar oud) te Amsterdam op 8 nov 1937. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hendrik (Heinrich) , geb. te Velsen (NH) op 7 mrt 1874 (getuigen: vader George samen met Johannes van den Bosch, 36 jr, kanaalwerker en Jacob Gravenkamp, 56 jr, veldwachter
Geboren in de Wijkeroog(straat)
Akte 43, Rijksarchief Haarlem dd 9-3-1874), ged. te Velsen (NH) op 12 apr 1874, Wijkeroog(straat) Velsen op 8 jan 1875, ovl. (10 maanden oud) te Velsen (NH) op 8 jan 1875 (getuigen: Anthonie Daniel Charles Clarion, 30 jr, gemeente secretaris en Willem Steen, 35 jr, ambtenaar ter secretarie, beiden bekende van Heinrich
Akte 4, Rijksarchief Haarlem dd 9-1-1875). 
  6.  Rossina , geb. te Velsen (NH) op 10 dec 1875 (getuigen: Frans Ludwig Eduward Kaulbach 40 jr, verloskundige (wegens ziekte kon Johan geen aangifte doen) samen met Jacob Gravenkamp, 58 jr, veldwachter en Derk Sleebos, 57 jr, veldwachter
Geboorte adres Wijkeroog(straat)
Akte 195, Rijksarchief Haarlem. DD 11-12-1875), ged. te Velsen (NH) op 9 jan 1876, Wijkeroog(straat) Velsen op 8 nov 1876, ovl. (10 maanden oud) te Velsen (NH) op 8 nov 1876 (getuigen: Gerardus Bernardus Anthonius Woltering, 41 jr, veldwachter en Gijsbert van Schinkel, 39jr, veldwachter
Akte 104, Rijksarchief Haarlem. DD 08-11-1876). 
  7.  Hendrik , geb. te Velsen (NH) op 2 jun 1877, ovl. (77 jaar oud) te Warnsveld (GE) op 4 dec 1954, volgt IIb
  8.  Louis , geb. te Velsen (NH) op 27 jun 1879, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 17 jan 1956, volgt IIc
  9.  Rossine , geb. te Velsen (NH) op 31 mrt 1884 (getuigen: vader George samen met Anthonie Daniel Charles Clarion, 39 jr, gemeentesecretaris en Willem Steen, 45 jr, ambtenaar ter secretarie
op de Heide
Akte 56, Rijksarchief Haarlem dd 1-4-1884), ged. te Velsen (NH) op 5 apr 1884, In een huis op de heide Velsen op 17 jun 1884, ovl. (2 maanden oud) te Velsen (NH) op 17 jun 1884 (getuigen: vader George en Willem Steen, 45 jr, ambtenaar ter secretarie (bekende van de familie)
Akte 77, Rijksarchief Haarlem dd 18-6-1884). IIa.  Friedrich Johann RETZ, zn. van Johan Georg RETZ (I) (31-3-1884 nachtwacht, 18-6-1884 machinist en kanaalwerker 8-1-1875) en Maria SMIDTT, geb. te Velsen (NH) op 9 mei 1870, ged. te Velsen (NH) op 5 jun 1870, Matroos, sergeant bij de kustwacht op HM Stoomschip Johan Willem Friso, ovl. (82 jaar oud) te Zaandam op 16 nov 1952, begr. te Zaandam, tr. (beiden 21 jaar oud) te Velsen (NH) op 1 okt 1891 met Geertje POST, dr. van Klaas POST en Jannetje BREEUWER, geb. te Nieuwendam (NH) op 11 sep 1870, dienstbode, ovl. (58 jaar oud) te Velsen (NH) op 27 jan 1929, begr. te Ijmuiden. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  George , geb. te Den Helder (NH) op 1 jan 1894, Machinist, ovl. (21 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 19 aug 1915, begr. te IJmuiden (NH). 
  2.  Jannetje , geb. te Velsen (NH) op 14 nov 1895 (getuigen: haar grootmoeder Maria Smidt, oud 55 jaar, wonende te Velsen, die bij de bevalling tegenwoordig was geweest
Gerrit en Beb van Wijngaarden), ovl. (88 jaar oud) te Velsen (NH) op 20 mrt 1984, gecr. te Driehuis-Westerveld, tr. (resp. 23 en ongeveer 30 jaar oud) te Velsen (NH) op 19 jun 1919 met Bartelomeus Michiel van der HARST, geb. circa 1889, visknecht schildersknecht. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.  Geertje , geb. te Velsen (NH) op 8 apr 1902, hoedenmodiste, tr. (beiden 24 jaar oud) te Velsen (NH) op 27 mei 1926 met Pieter ZALM, geb. te Zaandam op 10 apr 1902, analist, ovl. (86 jaar oud) te Velsen (NH) op 27 mrt 1989. Uit dit huwelijk geen kinderen. IIb.  Hendrik RETZ, zn. van Johan Georg RETZ (I) (31-3-1884 nachtwacht, 18-6-1884 machinist en kanaalwerker 8-1-1875) en Maria SMIDTT, geb. te Velsen (NH) op 2 jun 1877 (getuigen: vader Johann Georg samen met Klaas Stoel, 28 jr, arbeider en Antonius Gerardus Bernardus Woltering, 41 jr, veldwachter
in een huis staande op Wijkeroog
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), ged. te Velsen (NH) op 24 jun 1877, rijkskantonier, ovl. (77 jaar oud) te Warnsveld (GE) op 4 dec 1954 (getuige: Albert Jannes Marinus van Buiten, 40 jr, chef aanspreker
, Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Velsen (NH) op 31 aug 1899 (getuige: Hermanus Franciscus Laupe, 29 jr, kantoorbediende neef van de bruid; Friedrich Retz, 29 jr, kustwachter broer van de bruidegom
, Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)) met Eva Elisabeth BRAUN, dr. van Willem Frederik BRAUN (agent van politie in 1876, spoorbeambte in 1879, in 1901 ladingmeester) en Anna Geertruida Elisabeth JOHANNINGMEIER, geb. te Amsterdam op 29 mei 1879 (getuigen: vader Willem samen met Willem Braun, werkman, 65 jr en Heinrich Wilhelm Schutte, stukadoor, 64 jr
in de Bloemstraat 136
Akte 4851, Gemeente Archief Amsterdam 01-06-1879 5-9), ovl. (74 jaar oud) te Haarlem (NH) op 12 apr 1954 (getuige: Jan Aanenpool, 54 jr, begravenisondernemer te Velsen
, Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)). 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Marie , geb. te Velsen (NH) op 6 feb 1900, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 23 jan 1946, tr. (22 jaar oud) (1) te Velsen (NH) op 19 apr 1922, (gesch. te Velsen (NH) op 15 aug 1928) met Cornelis Fredrik NAHAR. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (29 jaar oud) (2) te Amsterdam op 19 jun 1929 met Cornelis van (der) VEEN. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Wilhelmina Frederika , geb. te Velsen (NH) op 10 mrt 1901 (getuigen: grootvader Willem Frederik Braun, 49 jr, ladingmeester samen met Nicolaas Schutte, 26 jr, arbeider en Gijsbert van Schinkel, 63 jr, gemeentebode. Aangeg. op 11-3-1901
in het huis staande wijk C in de Vischstraat te IJmuiden
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), ovl. (65 jaar oud) te Heerlen (LI) op 25 jan 1967 (getuige: Johannes Lambertus van Hasselt op 26-1-1967
, Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), tr. (20 jaar oud) (1) te Velsen (NH) op 21 okt 1921, (gesch. te Velsen (NH) ?) met Johannes Hermanus HENDRIKS. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (53 jaar oud) (2) te Heerlen (LI) op 19 jul 1954 met Hendrik KLASENS. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hendrik , geb. te Velsen (NH) op 13 jun 1902 (getuigen: vader Hendrik samen met waren Hendirk van Zanten 35 jr schoenmaker en Andries van Schinkel 27 jr fabrieksarbeider
in wijk C, Zeestrand te IJmuiden
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), matroos bij de Paketvaart Maatschappij, ovl. (21 jaar oud) te Petamboeran Batavia Indonesie op 6 nov 1923. 
  4.  Anna Geertruida Elisabeth , geb. te Velsen (NH) op 7 feb 1904 (getuigen: vader Hendrik samen met Hendrik van Zanten, 35 jr, schoenmaker en Andries van Schinkel, 27 jr, fabrieksarbeider
in een huis staande wijk C, Zeestrand nr. 13 te IJmuiden
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), relatie met Herman van BREDERODE. Uit deze relatie een zoon. 
  5.  Willem Frederik , geb. te Velsen (NH) op 29 jun 1905 (getuige: vader Hendrik samen met Anthonie Johannes Lambertus Bogaard 43 jr schilder, op 30-6-1905
in een huis staande wijk C, Zeestrand 13 te IJmuiden
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), expeditieknecht, ovl. (86 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 8 jun 1992, tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) te Velsen (NH) op 9 apr 1931 met Jannetje MANTJE, dr. van Johannes Adrianus MANTJE en Leuntje GUIJT, geb. te Velsen (NH) op 21 jul 1912 (getuigen: Teunis Guijt, visscher en Gijsbert van Schinkel, gemeentebode
In de Melinstr. 6). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Friedrich (Frits) , geb. te Velsen (NH) op 9 apr 1907 (getuigen: vader Hendrik samen met Johannes van Citers 79 jr zonder en Gijsbertvan Schinkel 70 jr gemeente bode op 10-4-1907
in een huis staande wijk C, Zeestrand IJmuiden
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), ovl. (72 jaar oud) te Velsen (NH) op 22 mrt 1980, gecr. te Driehuis (NH) op 27 mrt 1980, otr. te Amsterdam en Velsen op 14 aug 1937, tr. (resp. 30 en 24 jaar oud) te Velsen (NH) op 9 sep 1937 (getuigen: Herman van Brederode 38jr meterhersteller zwager van Friedrich en Albert Bruinink zwager van Maria
De moeder van Maria gaf geen toestemming tot het huwelijk, daar Friedrich niet katholiek was. Na tussenkomst van de kanton rechter op 3-9-1937 kon het huwelijk alsnog plaatsvinden
, Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), kerk.huw. te IJmuiden (NH) op 10 apr 1945 met Maria Hendrika RAVENSTIJN, dr. van Hendrikus RAVENSTIJN en Johanna Maria de GROOT, geb. te Hamburg [Duitsland] op 18 apr 1913, ovl. (86 jaar oud) te Velsen (NH) op 9 jan 2000, gecr. te Velsen (NH) op 14 jan 2000. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Johanna Petronella , geb. te Velsen (NH) op 1 jun 1908 (getuigen: vader Hendrik samen met Jan Godhardt, 29 jr, timmerman en Gijsbert van Schinkel, 71 jr, gemeentebode
in een huis staande wijk C, Zeestrand nr.13
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), Plutolaan 329 kamer 105, 9742 GK Groningen, 050-5710954 op 1 okt 1998 verzorgingshuis (komende van Middelstum), ovl. (93 jaar oud) te Groningen (GR) op 24 okt 2001, begr. te Selwerderhof Groningen (GR) op 29 okt 2001, tr. (23 jaar oud) te Amsterdam op 21 nov 1931 met W.G. BOER, ovl. te Haarlem (NH), begr. te Driehuis (NH). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  8.  NN , geb. te Velsen (NH) op 19 jun 1911, ovl. (��n dag oud) te Velsen (NH) op 19 jun 1911. 
  9.  Eva Elisabeth , geb. te Velsen (NH) op 2 dec 1912 (getuigen: vader Hendrik samen met Evert Duiker, 54 jr, Weesvader en Gijsbert van Schinkel, 54 jr, gemeentebode
in een huis staande wijk C, Zeestrand 14 te IJmuiden
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te Velsen (NH) op 19 mei 1932 met Leendert Cornelis Jan RIETDIJK, geb. te Velsen (NH) op 10 okt 1906, ovl. te Claremont West Australia. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Geertje , geb. te Velsen (NH) op 11 nov 1913 (getuigen: vader Hendrik samen met Evert Duiker, 55 jr weesvader en Gijsbert van Schinkel, 56 jr gemeentebode
in wijk C, Zeestrand 14 te IJmuiden
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), tr. (19 jaar oud) te Nijmegen (GE) op 10 nov 1933 met Albert BRUININK. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  George , geb. te Velsen (NH) op 4 okt 1916, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  12.  Katrien , geb. te Velsen (NH) op 18 jun 1918 (getuigen: vader Hendrik samen met Willem de Ruijter 59jr gemeentebode en Evert Duiker 57jr weesvader
Wijk C, Zeestrand 14 te IJmuiden
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), ovl. (80 jaar oud) te Beverwijk (NH) op 24 jun 1998, gecr. te Driehuis (NH) op 29 jun 1998, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (1) te Velsen (NH) op 27 aug 1942, (gesch. te Velsen (NH) op 2 mrt 1949) met Bertus van WIJK, geb. te Schinnen (FR of LI) op 28 mei 1921, ovl. (60 jaar oud) te Haarlem (NH) op 18 jul 1981. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (2) te Amsterdam op 28 okt 1951 met Bertus van WIJK. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  13.  Louis , geb. te Velsen (NH) op 12 aug 1920 (getuigen: vader Hendrik samen met Willem Hendrik Otto 40jr cafehouder en Bartholomeus de Winter 70jr koopman, op 13-8-1920
Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)), ovl. (8 maanden oud) te Velsen (NH) op 29 apr 1921 (getuigen: vader Hendrik Retz en diens echtgenoote Eva Elisabeth Braun, op 30-4-1921
, Netty Bijlsma-Retz (jea.netta@soneramail.nl)). IIc.  Louis RETZ, zn. van Johan Georg RETZ (I) (31-3-1884 nachtwacht, 18-6-1884 machinist en kanaalwerker 8-1-1875) en Maria SMIDTT, geb. te Velsen (NH) op 27 jun 1879 (getuigen: vader Johan samen met Antonie Daniel Charles Clarion, 34 jr, gemeente secretaris en Gerrit van Veen, 35 jr, veldwachter
Geboren op de heide
Akte 168*, Rijksarchief Haarlem dd 27-6-1879), Voorburgstraat 134 Rotterdam op 17 jan 1956, ovl. (76 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 17 jan 1956 (getuige: Jan van Duin, 49 jr, lijkbezorger
Akte 139*, Gemeente Archief Rotterdam dd 18-1-1956
, Rouwkaart*), begr. te Rotterdam (ZH) op 20 jan 1956, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) te Rotterdam (ZH) op 21 aug 1901 (getuigen: Cornelis Niewlant 36 jr commies, Johannes Cornelis Baas 42 jr commies, Abraham Zwast 61 jr en Frans van Es 48 jr
Akte 1653, Gemeente Archief Rotterdam Digitaal i26v) met Trijntje BROERSEN, dr. van Wouter BROERSEN (Daglooner) en Annigje van HOLTEN, geb. te Numansdorp (ZH) op 26 aug 1878 (getuigen: Jacob Klootwijk, 70 jr, nachtwaker en Gerardus Scheepmakers, 44 jr, veldwachter
Akte 88, Rijksarchief 's Gravenhage dd 2-8-1878), Huisvrouw, Nicolaas Beetsstraat 65 I Amsterdam op 10 apr 1946 21-08-1902,huwelijk, wonende te Rotterdam, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 10 apr 1946, begr. te Amsterdam op 13 apr 1946. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Wouter , geb. te Rotterdam (ZH) op 10 aug 1902, volgt III
  2.  Maria Louisa (Marie) , geb. te Rotterdam (ZH) op 23 okt 1903 (getuigen: Jeltje Abma, 32 jr, verloskundige samen met Anthonie Dirk van Luijen, 40 jr, gemeentebode en Frans van Es, 51 jr, gemeentebode
Geboorte adres Atjehstraat
Akte 10030, Gemeente Archief Rotterdam dd 26-10-1903), Kruidenier, Huize Myosotis Kampen op 24 jan 1989, ovl. (85 jaar oud) te Kampen op 24 jan 1989, begr. te Kampen op 28 jan 1989, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 27 jun 1923 met Adriaan OOSTEROM, zn. van Johan OOSTEROM (huisschilder) en Susanna de SOETEN (zonder), geb. te Amsterdam op 23 jan 1903, Schilder en eigenaar schildersbebrijf, Huize Myosotis Kampen op 29 jun 1986, ovl. (83 jaar oud) te Kampen op 29 jun 1986, begr. te Kampen op 3 jul 1986. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  3.  Annigje Pietertje , geb. te Rotterdam (ZH) op 10 nov 1904 (getuigen: Jeltje Abma, 33 jr, verloskundige samen met Anthonie Dirk van Luijen, 41 jr, gemeentebode en Frans van Es, 52 jr, gemeentebode
In de Atjehstraat
Akte 11177, Gemeente Archief Rotterdam dd 12-11-1904), ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 26 mrt 1986, otr. te Rotterdam (ZH) op 17 apr 1926, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 28 apr 1926 (getuigen: Theodorus Kloeg 52 jr en Dirk Teunis Boef 49 jr beide bediende
Akte 1282v, Gemeente Archief Rotterdam Digitaal d154v) met Bastiaan DORSMAN, zn. van Andries DORSMAN en Teuntje VISSER (werkster in 1926), geb. te Rotterdam (ZH) op 13 okt 1902, timmernam in 1926, Admiraal de Ruyterweg 390 hs Amsterdam op 30 jan 1982, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 30 jan 1982. Uit dit huwelijk een zoon. 
  4.  George Frits , geb. te Rotterdam (ZH) op 9 feb 1906 (getuige: Jeltje Abma, 34 jr, verloskundige samen met Abraham Marinus Boogaerdt 't Hooft, 53 jr, gemeenteklerk Laurens Rikkert, 33 jr, gemeenteklerk
In de Atjehstraat
Akte 1590, Gemeente Archief Rotterdam dd 10-2-1906), ovl. (73 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 5 jan 1980, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 1 feb 1928 met Maria de JONG, dr. van Cornelis de JONG en Ingetje Maria Wilhelmina van der HOEVEN, geb. te Rotterdam (ZH) op 27 jan 1908, ovl. (88 jaar oud) te Krimpen aan den IJssel (ZH) ? op 17 jul 1996, begr. te Rotterdam (ZH) op 22 jul 1996. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Willempje Johanna (Wil) , geb. te Rotterdam (ZH) op 24 feb 1908 (getuigen: Jeltje Abma, 46 jr, verloskundige samen met Abraham Marinus Boogaerdt 't Hooft, 37 jr, ge- meenteklerk en Laurens Rikkert, 35 jr, gemeenteklerk
In de Atjehstraat 58
Akte 2291, Gemeente Archief Rotterdam dd 26-2-1908), Leo Polakhuis Amsterdam op 6 sep 1997, ovl. (89 jaar oud) te Amsterdam op 6 sep 1997, gecr. te Amsterdam op 12 sep 1997, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 15 apr 1931 met Cornelis Jacobus (Cor) ARENDSE, geb. te Amsterdam op 31 jul 1904, Ookmeerweg 268, 1069 MZ Amsterdam op 11 jul 1996 in het Leo Polakhuis, ovl. (91 jaar oud) te Amsterdam op 11 jul 1996, gecr. te Amsterdam op 16 jul 1996. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Johan , geb. te Rotterdam (ZH) op 1 okt 1915 (getuigen: Louis Retz, vader samen met Johan Hubertus de Graaf, 32 jr, gemeenteklerk en Jan Gerrit Bravenboer, 29 jr, gemeenteklerk
In de Burg.Roosstraat 20 klein zeven
Akte 10034, Gemeente Archief Rotterdam. DD 02-10-1915), ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 17 dec 1983, tr. (beiden 21 jaar oud) te Amsterdam op 25 mrt 1937 met Theodora WISMAN, geb. te Amsterdam op 15 aug 1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Louis RETZ, tr. (beiden 67 jaar oud) (2) te Rotterdam (ZH) op 31 jul 1946 met Maria Catharina KEMPES, dr. van Johannes Bernardus KEMPES en Alida TUNDERMAN, geb. te Rotterdam (ZH) op 2 feb 1879, ovl. (96 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 19 mrt 1975. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Maria Catharina KEMPES, dr. van Johannes Bernardus KEMPES en Alida TUNDERMAN, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) te Rotterdam (ZH) op 15 jun 1904 met Hendrik BROERSEN, zn. van Wouter BROERSEN (Daglooner) en Annigje van HOLTEN, geb. te Numansdorp (ZH) op 19 nov 1876 (getuigen: Johannes Groeneweg, 61 jr, veehouder en Christiaan Bos, 44 jr, daglooner
Akte 123, Rijksarchief 's Gravenhage dd 20-11-1876). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter , geb. te Rotterdam (ZH) op 12 jul 1910. 

III.  Wouter RETZ, zn. van Louis RETZ (IIc) en Trijntje BROERSEN (Huisvrouw), geb. te Rotterdam (ZH) op 10 aug 1902 (getuigen: Jeltje Abma, 31 jr, verloskundige samen met Anthonie Dirk van Luijen, 39 jr, gemeentebode en Leendert Arnold, 35 jr, gemeentebode
Geboren in de Atjehstraat
Akte 7586, Rijksarchief Rotterdam. dd 24-9-1902), tr. (31 jaar oud) te Rotterdam (ZH) op 10 aug 1933 met J GIJSBERTSEN
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Louis