Genealogie van Harm Hindriks FEENSTRA.
Genealogie van Harm Hindriks FEENSTRA.

I.  Harm Hindriks FEENSTRA, arbeider, ovl. te Groningen (GR) op 11 apr 1825, tr. te Groningen (GR) op 2 jun 1811 met Lamke Hindriks, op 15-11-1855 arbeidster. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hendrik Harms , geb. te Zuidhorn (GR) op 16 feb 1810, ovl. (45 jaar oud) te Groningen (GR) op 15 nov 1855, volgt II
  2.  Aleida , geb. te Oldehove (GR) op 7 sep 1813, tr. (resp. 31 en 32 jaar oud) te Groningen (GR) op 20 feb 1845 met Jaques Godefroi OTTENHOFF, zn. van Wessel OTTENHOFF en Anna Godefride van RAAP, geb. te Groningen (GR) op 31 jan 1813. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Luitje Harms , geb. te Groningen (GR) circa 1820, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Middelstum (GR) op 25 jul 1845 met Aafke Jans MULDER, dr. van Jan Jans MULDER en Elizabeth Pieters HOFMAN, geb. te Bellingeweer (Winsum GR) circa 1821. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

II.  Hendrik Harms FEENSTRA, zn. van Harm Hindriks FEENSTRA (I) (arbeider) en Lamke Hindriks (op 15-11-1855 arbeidster), geb. te Zuidhorn (GR) op 16 feb 1810, ged. te Zuidhorn (GR) op 31 mrt 1810, stijfselmakersknecht 1837/1855, Heerepoort letter Z 94 Groningen op 15 nov 1855, ovl. (45 jaar oud) te Groningen (GR) op 15 nov 1855 (getuigen: Jacobus Craus 37 jr en Hindrik van Wijngaarden 56 jr beiden arbeidersknecht
Akte 61v #, Rijkearchief Groningen F4202/271), otr. te Groningen (GR) op 29 apr 1837, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Groningen (GR) op 21 mei 1837 (getuigen: Gerhardus Johannes Pierius, Jan Brink, Jan Zielman en Ties Heggers
de afkondigingen waren op 30-4/7-5-1837 te Groningen
Akte 94#, Rijksarchief Groningen) met Christina Berendina BRUNING, dr. van Lars (in Nederland Laurens/Lauwerens) (in Nederland Hindriks) BERTHELS (schipper(-sknecht), op 21-5-1837 stuurman) en Eefke (Eva, Eefje) Martinus HOETJER (ze was arbeidster), geb. te Groningen (GR) op 26 aug 1814 (getuigen: Hans Pieters Mensebaar geauthoriseerd vroedvrouw samen met Martinus Hoedjer 58 jr verhuurder van zeelieden en Hermanus de Jong 22 jr metselaarsknecht
op achter de muur letter C nr. 147 Kanton 2
Akte 79 #, Rijksarchief Groningen 29-8-1814 19), huisvrouw bij overl. zonder, Molendrift 138-7 Groningen in 18, ovl. (75 jaar oud) te Groningen (GR) op 7 okt 1889 (getuigen: Siemon Siebens 45 jr leedaangever en Paul Johann Leonard Heder 54 jr adjunct commies
Akte 599 #, Rijksarchief Groningen 8-10-1889). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Martinus , geb. te Groningen (GR) op 1 jan 1840 (getuigen: Jan Brink 38 jr en Jan Zijlman 28 jr beiden arbeider
in huis letter Z nr. 97
Akte blz 5 #, Rijksarchief Groningen F4200/174), Buiten Heerpoort, voorm. Tigchelwerk huis n Groningen in 18. 
  2.  Lammegien , geb. te Groningen (GR) op 8 mrt 1842, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (1) te Groningen (GR) op 17 jan 1869 met Rudolf TIESSEN, zn. van Jan TIESSEN en Christina Catrijna ZYON, geb. te Groningen (GR) op 4 dec 1839, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) te Groningen (GR) ? voor 1900. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. 58 en 47 jaar oud) (2) te Groningen (GR) op 30 dec 1900 met Rein de JONG, zn. van Jan Meinzes de JONG en Trijntje Berends MULDER, geb. te Stavoren (FR) op 23 jan 1853. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Luitje , geb. te Groningen (GR) op 10 dec 1844, volgt III
  4.  Evert , geb. te Groningen (GR) circa 1847, ovl. (ongeveer 108 jaar oud) te Groningen (GR) op 19 mei 1955. 
  5.  Harmina , geb. te Groningen (GR) op 21 dec 1849, relatie met Elisa Douwes WOUDHUIZEN, zn. van Douwe Harmens WOUDHUIZEN en Catharina Elisabeth HOLKEMA, geb. te Heerenveen (FR) op 7 mei 1850, veerschipper op 't Y te Amsterdam, ovl. (55 jaar oud) te Amsterdam op 1 jun 1905. Uit deze relatie 6 zonen. 
  6.  Martinus ? , geb. te Groningen (GR) circa 1851. 
  7.  Grietje , geb. te Groningen (GR) op 5 mei 1856. 

III.  Luitje FEENSTRA, zn. van Hendrik Harms FEENSTRA (II) (stijfselmakersknecht 1837/1855) en Christina Berendina BRUNING (huisvrouw bij overl. zonder), geb. te Groningen (GR) op 10 dec 1844 (getuigen: Jan Klaassens Zijlman 33 jr en Jacob Jacobs Dekker 40 jr beiden arbeider
Akte 84v #, Rijksarchief Groningen 11-12-1844 214), Arbeider 10-11-1870, schilder 1895-1907, tr. (beiden 25 jaar oud) (1) te Kampen op 10 nov 1870 (getuigen: Willem Kooiman, 68 jr, zonder, oom van de bruid, Kampen; Antonis Warners, 48 jr, Koopman, Kampen; Gerrit Nieuwenhuis, 42 jr, Arbeider, Kampen en Otto van Henning, 37 jr, koopman, Kampen
De moeder van Luitje heeft d.m.v. een akte toestemming voor het huwelijk gegeven. Ze verklaarde Hendrik Jan als het hunne te erkennen en aan te nemen. Afkondigingen in Kampen op 16/23-10-1870
Akte 117, Rijksarchief Zwolle) met Johanna Hendrika KOOIMAN, dr. van Gerrit KOOIMAN (slager in 1845) en Hendrika HELLEBRINK (Huisvrouw), geb. te Kampen op 2 okt 1845 (getuige: Karel van den Berg, 36jr, arbeider; Jan Jannus, 52jr, arberder
Akte 305#, Rijksarchief Zwolle), huisvrouw en dienstbode, zonder bij overlijden, Hillersgang 9 Kampen op 5 mei 1894, ovl. (48 jaar oud) te Kampen op 5 mei 1894. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.   Hendrik Jan 1,2, geb. te Kampen op 26 jun 1865, ovl. (70 jaar oud) te Kampen op 18 jan 1936, volgt IV
  2.  Rudolf KOOIMAN, geb. te Kampen op 5 mrt 1870, ovl. (2 maanden oud) te Kampen op 17 mei 1870. 
  3.  Maria Johanna , geb. te Kampen circa 1884, dienstbode in 1907, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te IJsselmuiden (OV) op 28 mei 1907 met Lambert CHRISTOFFELS, zn. van Klaas CHRISTOFFELS en Jentje KOETSIER, geb. te IJsselmuiden (OV) circa 1880, houthandelaarsknecht 1907. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Luitje FEENSTRA, tr. (resp. 50 en 44 jaar oud) (2) te Groningen (GR) op 23 jun 1895 met Hinderika Lamderdina LIMBORGH, dr. van Johannes LIMBORGH en Hillechien Pieters FRANSEN, geb. te Groningen (GR) op 22 apr 1851. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Hinderika Lamderdina LIMBORGH, dr. van Johannes LIMBORGH en Hillechien Pieters FRANSEN, tr. (hoogstens 43 jaar oud) (1) te Groningen (GR) voor 1895 met Jacobus van RAALTE, ovl. te Groningen (GR) ? voor 1895. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IV.   Hendrik Jan FEENSTRA1,2, zn. van Luitje FEENSTRA (III) (Arbeider 10-11-1870, schilder 1895-1907) en Johanna Hendrika KOOIMAN (huisvrouw en dienstbode, zonder bij overlijden), geb. te Kampen op 26 jun 1865 (getuigen: Reintje Zendijk geb.Bramson, 32 jr, vroedvrouw samen met Johannes Diederik Schermer, 57jr, commies ter secretarie en Hermanus Jalink, 41 jr, gemeentebode, allen uit Kampen
Geboren in de Sint Jacobssteeg 148 wijk 3
Akte 285, Rijksarchief Zwolle. DD 28-06-1865), Sigarenmaker 2-10-1895 t/m 05-03-1925 1,2, ovl. (70 jaar oud) te Kampen op 18 jan 1936, tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) te Kampen op 3 okt 1895 (getuigen: Jochem Selles, 29 jr; Jan van de Schootbrugge, 32 jr, broer van Beertje; Abraham Ras, 38 jr, Zwager van Beertje en Gerrit Franke, 51 jr, oom van Beertje allen wonende te Kampen
Afkondigingen op 22/29-9-1895 te Kampen
Akte 1895/103, Rijksarchief Zwolle) met Beertje van de SCHOOTBRUGGE1,2, dr. van Hendrik van de SCHOOTBRUGGE (Arbeider op 10-12-1873, koopman bij overlijden) en Jannigje FRANKE (Huisvrouw), geb. te Kampen op 10 dec 1873 (getuigen: vader Hendrik samen met Willem Noordman, 33 jr, Arbeider, Kampen en Hendrik Kwakkel, 29 jr, arbeider, Kampen
Geboren op de Kalverhekkenweg 147 wijk 4
Akte 548, Rijksarchief Zwolle. DD 12-12-1873), Huisvrouw, werkvrouw 1,2, ovl. (81 jaar oud) te Kampen op 25 feb 1955. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Johanna Hendrika (Annie (Anne)) 1,2,3, geb. te Kampen1 op 11 jan 18961 (getuigen: vader Hendrik Jan samen met Jan van de Schootbrugge, 32 jr, sigarenmaker, Kampen en Jochem Selles, 30 jr, sigarenmaker, allen wonende te Kampen), Huisvrouw 2,3, woonde Molenweg 116, 1601 SW Enkhuizen tussen 20 feb 1920 en 1 mei 1936 , woonde Kade 2, 1601 LB Enkhuizen tussen 2 mei 1936 en 4 dec 1936 , woonde Zuideinde 206, 1121 CJ Landsmeer tussen 5 dec 1936 en 27 apr 1938 , woonde Campanulastraat 2 hs, 1032 XS Amsterdam tussen 15 mrt 1954 en 15 jun 1964 , woonde Zonneplein 5b hs, 1033 EJ Amsterdam tussen 28 apr 1938 en 14 mrt 1954 , woonde Berberisstraat 2 hs, 1032 EL Amsterdam vanaf 16 jun 1964, ovl. (86 jaar oud) te Nibbixwoud op 25 sep 1982, gecr. te Amsterdam op 29 sep 1982, tr. (resp. 17 en 25 jaar oud) te Kampen op 24 dec 1913 (getuigen: Peter Edelenbos Broer van Berend, 30 jr, emailleur en Lucas van Dijk oom van Berend, 70 jr, koopman
Aankondiging 6-12-1913 te Kampen en Zaandam
Akte 147, Rijksarchief Zwolle) met Berend EDELENBOS4,2,3, zn. van Wessel EDELENBOS (Gem. arbeider in 1886-1893, arbeider in 1910, zonder bij overlijden) en Dirkje van DIJK (Huisvrouw, zonder bij overlijden), geb. te Kampen4,2 op 26 jun 18884 (getuige: vader Wessel samen met Hendrikus Nieuwenhuis, 58 jr, handelswerker, Kampen Arend van Dijk, 35 jr, arbeider, Kampen, Geboren in Buurtschap Brunnepe wijk 5 nr. 251), Scheepstimmerman op 24-12-1913, ijzerwerker op 16-4-1925 en 26-9-1935 2,3, woonde Molenweg 116, 1601 SW Enkhuizen tussen 20 feb 1920 en 1 mei 1936 , woonde Kade 2, 1601 LB Enkhuizen tussen 2 mei 1936 en 4 dec 1936 , woonde Zuideinde 206, 1121 CJ Landsmeer tussen 5 dec 1936 en 27 apr 1938 , woonde Zonneplein 5b hs, 1033 EJ Amsterdam tussen 28 apr 1938 en 14 mrt 1954 , woonde Campanulastraat 2 hs, 1032 XS Amsterdam tussen 15 mrt 1954 en 15 jun 1964 , woonde Berberisstraat 2 hs, 1032 EL Amsterdam van 16 jun 1964 tot 18 feb 1969 , ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 18 feb 1969. Uit dit huwelijk 14 kinderen. 
  2.  Hendrika (Rika) , geb. te Kampen op 11 jan 1897, ovl. (80 jaar oud) op 4 jan 1978, relatie met Abraham KNOEFF, geb. te Kampen, ovl. op 27 jul 1942. Uit deze relatie 3 zonen. 
  3.  Reintje (Reina) , geb. te Kampen op 16 jan 1899, baker, ovl. (87 jaar oud) te Kampen op 8 aug 1986, begr. te IJsselmuiden (OV), tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) te Kampen op 22 aug 1918 met Christoffer Lodewijk Hendrik LAMBERTS, zn. van Jan Willem LAMBERTS en Harmanna BLAUW, geb. te Kampen op 2 aug 1898, sigarenmaker, ovl. (84 jaar oud) te Kampen op 2 jan 1983, begr. te IJsselmuiden (OV). Uit dit huwelijk 4 zonen. 
  4.  Hendrik Jan , geb. te Kampen op 17 feb 1901, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) circa 1906. 
  5.  Marinus , geb. te Kampen op 25 dec 1902, ovl. (70 jaar oud) te Kampen op 2 mrt 1973, volgt V
  6.  Jannigje , geb. te Kampen op 8 jan 1905. 
  7.  Berendina , geb. te Kampen op 27 dec 1908, ovl. (13 jaar oud) te Kampen op 4 dec 1922. 
  8.  Catharina (Kitty) , geb. te Kampen op 13 jan 1914, marktkoopvrouw met kruiden. 


   Beertje van de SCHOOTBRUGGE1,2, dr. van Hendrik van de SCHOOTBRUGGE (Arbeider op 10-12-1873, koopman bij overlijden) en Jannigje FRANKE (Huisvrouw), tr. (70 jaar oud) (2) te Kampen op 6 jul 1944 met Johan August FASSE
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

V.  Marinus FEENSTRA, zn. van Hendrik Jan FEENSTRA (IV) (Sigarenmaker 2-10-1895 t/m 05-03-1925) en Beertje van de SCHOOTBRUGGE (Huisvrouw, werkvrouw), geb. te Kampen op 25 dec 1902, werkte bij geb. ouste dochter op de scheepswerf in Enkhuizen in 1925 arbeider, ovl. (70 jaar oud) te Kampen op 2 mrt 1973, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Kampen op 5 mrt 1925 met Klazina van ZUIDEN, dr. van Karel Warner van ZUIDEN (05-03-1925 cafehouder) en Johanna SMIT, geb. te Rotterdam (ZH) op 7 jun 1905. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Marius , volgt VI
  2.  Jo , ovl. circa 1999, relatie met J. EKKER. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Hendrik Jan , relatie met G. EILANDER. Uit deze relatie geen kinderen. 
  4.  Lambertus , relatie met M. BRUINENBERG. Uit deze relatie geen kinderen. 
  5.  B.D. , relatie met J. de MUNNIK. Uit deze relatie geen kinderen. 
  6.  C.W. , relatie met J. HELDOORN. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.  J.H. , relatie met K. BOSMAN. Uit deze relatie geen kinderen. 

VI.  Marius FEENSTRA, zn. van Marinus FEENSTRA (V) (werkte bij geb. ouste dochter op de scheepswerf in Enkhuizen in 1925 arbeider) en Klazina van ZUIDEN, relatie met J. GERRITSEN
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Janjaap , relatie met Daphne EVERS. Uit deze relatie geen kinderen. 


Bronnen:

1. BS Geboorteregister Johanna Hendrika Feenstra (18960111fj), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Riksarchief Zwolle, Archief: Burgerlijken Stand, Inventarisnr.: 33, Akteplaats: Zwolle, periode: 13 jan 1896 (13 jan 1896 akte 33) 

2. BS Huwelijk B. Edelenbos en J. H. Feenstra (1913 1224ef), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Historisch Centrum Overijssel, Archief: Burgerlijken Stand, Inventarisnr.: 0123 / 7492, Akteplaats: Zwolle, periode: 24 dec 1913 (24 dec 1913 akte 147) 

3. BS Overlijdensregister Reintje Edelenbos (19250123re), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Noord-Hollands Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: 35, Akteplaats: Haarlem, periode: 17 apr 1925 (17 apr 1925 akte 35) 

4. BS Geboorteregister Berend Edelenbos (18880626eb), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: RijksArchief Zwolle, Archief: Burgerlijken Stand, Inventarisnr.: 305, Akteplaats: Zwolle, periode: 26 jun 1888 (26 jun 1888 akte 305)