Genealogie van Johan Georg RETZ


I.1    Johan Georg RETZ, 31-3-1884 nachtwacht, 18-6-1884 machinist en kanaalwerker 8-1-1875, geboren op 26-11-1824 te Westernach Duitsland, overleden op 08-03-1899 om 05.00 uur te Velsen (NH) op 74-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes Oosterhof, 63 jr, aanspreker en Gijsbert van Schinkel, 61 jr, gemeentebode. Bij overlijden arbeider).
Gehuwd circa 1857 te WÜrtnemberg Duitsland ? Echtgenote is Maria SMIDTT, geboren op 21-02-1838 te Carsel Hesse Duitsland, overleden op 16-05-1927 om 18.00 uur te Velsen (NH) op 89-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrik van Zanten, 60 jr, aanspreker en Jan van Kempen, 36 jr, gemeentebode). Overleden als Marie Smidt in het Diaconiehuis waarin ondermeer was bepaald dat alleen meerderjarige personen in het huis zouden worden toegelaten. De aanduiding "Weeshuis" verviel in 1928 en werd het huis in een nieuw reglement betiteld als "het huis voor ouden van dagen der Ned. Hervormd, gemeente te Velsen". De zogenaamde crisisjaren brachten ook het voortbestaan van het huis in gevaar. Om aan deze ontwikkelingen het hoofd te bieden vroegen de Diakenen aan de kerkraad toe te staan, dat maandelijks een extra collecte in de kerk werd gehouden, met bijzondere aankondiging op de kansel "gezien de zeer desolaten toestand van de diocanie". Op 17-10-1935 besloot de kerkraad de exploitatie van het huis met ingang van 1-11-1935 te beeindigen. De laatste vader en moeder, de heer en mevrouw Drooger, zetten de exploitatie van het tehuis in eigen beheer voort, in een pand gelegen aan de Stationsweg. (Bron: Netty Bijlsma-Retz jea.netta@soneramail.nl). Op 28-04-1866, bij de geboorte van Rosina, woonde ze tijdelijk in Velsen. Op 4-11-1869 ambtshalve te Velsen ingeschreven. (verhaal van een kleindochter. Waaschijnlijk zijn Johann Georg en Marie nooit getrouwd. Marie verwachte een baby van haar baas bij wie zij diende, zij is daarna weggestuurd. Johann Georg is tijdens de tweede Du_De oorlog in 1845-1866 in Duitsland gedeserteert, beide zijn naar Holland gevlucht). In deze tijd waren er geen woningen voor kanaalgravers, zij woonde onder de grond met takken er bovenop als dakbedekking. De eerste twee dochters van Johann en Marie zijn in Duitsland geboren, maar wel in de gemeente Velsen als geboorte ingeschreven, maar als woonplaats Ehrginius Wurttenburg Duitsland. Marie is pas in 1878 officieel in de gemeente Velsen ingeschreven. Uit dit huwelijk kinderen gedoopt in de Nederlands Herv. Engelmundus Kerk te Velsen. (bron: Netty Bijlsma-Retz jea.netta@soneramail.nl).
Uit dit huwelijk:
   1.  Rosina, geboren op 19-02-1866 om 06.30 uur te Velsen (NH) (aangifte door: vader Georg samen met Jacob Gravenkamp, 48 jr, veldwachter en Derk Sleebos, 47 jr, veldwachter), gedoopt (Ned. Herv.) op 11-03-1866 te Velsen (NH), in de Engelmundus Kerk, overleden op 24-09-1868 om 19.30 uur te Velsen (NH) op 2-jarige leeftijd (aangifte door: vader Georg en Derk Sleebos, 49 jr, veldwachter).
   2.  Maria, van 9 juni 1886 tot 10 mei 1887 dienstbode te Amsterdam bij de diamantklover Hartog Rudelsheim en zijn familie. Geboren op 28-04-1867 om 02.00 uur te Velsen (NH) (aangifte door: vader Georg samen met Derk Sleebos, 48 jr, veld wachter en Jacob Gravenkamp, 49 jr, veldwachter), gedoopt (Ned. Herv.) op 19-05-1867 te Velsen (NH), in de Engelmundus Kerk, overleden op 09-02-1889 te Rotterdam (ZH) op 21-jarige leeftijd. Haar ouders waren uit Duitsland gekomen en waren toen nog niet in Velsen ingeschreven.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-06-1887 te Velsen (NH) (getuige(n): waren o.a. Dirk Maks, oud 31 jaar, winkelier, wonende te Beverwijk, zwager van de eerste vrouw van de bruidegom en Cornelis Swart, oud 41 jaar, arbeider, wonende te Beverwijk, stiefvader van de eerste vrouw van de bruidegom.). Beide ouders van Maria Retz waren bij haar huwelijk tegenwoordig en gaven hun toestemming. Het huwelijk zou aanvankelijk op 18 mei 1887 plaatsvinden (akte nr. 18), maar de moeder van de bruidegom gaf geen toestemming. Op 10 juni 1887 werd toestemming verleend door het kantongerecht te Haarlem. De echtelieden overlegden elk een bewijs van onvermogen. Echtgenoot is Klaas BRANTJES, 23 jaar oud, tuinder, arbeider, aannemer voor het laden en lossen van schepen in 1907 (bootwerker cargadoor), geboren op 31-12-1863 te Heemskerk (NH) (gezindte: Rooms Katholiek), zoon van Jacob BRANTJES, arbeider dagloner (in 1852) landbouwer (in 1859), en Maartje HOOGLAND.
   3.  Friedrich Johann (zie II.4).
   4.  Johan, Vuurstoker, arbeider op 14-1-1903, geboren op 13-08-1872 te Velsen (NH), gedoopt (Ned. Herv.) op 01-09-1872 te Velsen (NH), in de Engelmundus Kerk, overleden op 23-09-1945 te Amsterdam (NH) op 73-jarige leeftijd, (Uit de krant) Op de hoek van de Amsterdamse Eerste Rozendwarsstraat en de Rozenstraat in het hart van de door vele lyrische bijzondere Jordaan zat het beroemde winkeltje van opa Retz. Opa Retz was eigenlijk al een kleine supermarkt, een soort winkel van Sinkel, want er was weinig wat er niet te krijgen was. van "petroleum tot een zakkie blauw" van groene erwt tot een paar bretels. (Geschreven door Piet Römer.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 14-01-1903 te Amsterdam (NH) (getuige(n): Cornelis Kleis Lanting, 36 jr, ambtenaar; Albert Johannes Imcken, 58 jr;). De afkondigingen vonden plaats op 4/11-1-1903 met Johanna Catharina van BERKEL, 31 jaar oud, Zonder op 14-1-1903, geboren op 06-02-1871 te Tilburg (NB), overleden op 19-04-1922 te Amsterdam (NH) op 51-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van BERKEL, wever op 1826, en Adriana VERSPAENDONCK.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 30-05-1923 te Amsterdam (NH) met Jansje KOSTER, 48 jaar oud, geboren op 29-12-1874 te Voorhout (ZH), overleden op 08-11-1937 te Amsterdam (NH) op 62-jarige leeftijd, dochter van Leendert Leendertse KOSTER en Jansje DOMBURG.
   5.  Hendrik (Heinrich), geboren op 07-03-1874 om 14.00 uur te Velsen (NH) (aangifte door: vader George samen met Johannes van den Bosch, 36 jr, kanaalwerker en Jacob Gravenkamp, 56 jr, veldwachter). Geboren in de Wijkeroog(straat), gedoopt op 12-04-1874 te Velsen (NH), overleden op 08-01-1875 om 11.00 uur te Velsen (NH), 307 dagen oud (aangifte door: Anthonie Daniel Charles Clarion, 30 jr, gemeente secretaris en Willem Steen, 35 jr, ambtenaar ter secretarie, beiden bekende van Heinrich).
   6.  Rossina, geboren op 10-12-1875 om 10.00 uur te Velsen (NH) (aangifte door: Frans Ludwig Eduward Kaulbach 40 jr, verloskundige (wegens ziekte kon Johan geen aangifte doen) samen met Jacob Gravenkamp, 58 jr, veldwachter en Derk Sleebos, 57 jr, veldwachter). Geboorte adres Wijkeroog(straat), gedoopt op 09-01-1876 te Velsen (NH), overleden op 08-11-1876 om 05.00 uur te Velsen (NH), 334 dagen oud (aangifte door: Gerardus Bernardus Anthonius Woltering, 41 jr, veldwachter en Gijsbert van Schinkel, 39jr, veldwachter).
   7.  Hendrik (zie II.11).
   8.  Louis (zie II.13).
   9.  Rossine, geboren op 31-03-1884 om 22.00 uur te Velsen (NH) (aangifte door: vader George samen met Anthonie Daniel Charles Clarion, 39 jr, gemeentesecretaris en Willem Steen, 45 jr, ambtenaar ter secretarie), op de Heide, gedoopt op 05-04-1884 te Velsen (NH), overleden op 17-06-1884 om 23.00 uur te Velsen (NH), 78 dagen oud (aangifte door: vader George en Willem Steen, 45 jr, ambtenaar ter secretarie (bekende van de familie)).

 
II.4    Friedrich Johann RETZ, Matroos, sergeant bij de kustwacht op HM Stoomschip Johan Willem Friso, geboren op 09-05-1870 te Velsen (NH), gedoopt op 05-06-1870 te Velsen (NH), overleden op 16-11-1952 te Zaandam (NH) op 82-jarige leeftijd, begraven te Zaandam, zoon van Johan Georg RETZ (zie I.1) en Maria SMIDTT.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-10-1891 te Velsen (NH). De commanderende Officier van HM Stoomschip Johan Willem Friso verleend bij deze toestemming tot het overgaan van een huwelijk aan den kwartiermeester F. Retz en Geertje Post (Bron: Netty Bijlsma-Retz jea.netta@soneramail.nl) met Geertje POST, 21 jaar oud, dienstbode, geboren op 11-09-1870 te Nieuwendam (NH), overleden op 27-01-1929 te Velsen (NH) op 58-jarige leeftijd, begraven te IJmuiden, dochter van Klaas POST en Jannetje BREEUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  George, Machinist, geboren op 01-01-1894 te Den Helder (NH), overleden op 19-08-1915 te Rotterdam (ZH) op 21-jarige leeftijd, perished (uitgeput honger en kou), begraven te IJmuiden (NH), op de Wester Begraafplaats.
   2.  Jannetje, geboren op 14-11-1895 te Velsen (NH) (aangifte door: haar grootmoeder Maria Smidt, oud 55 jaar, wonende te Velsen, die bij de bevalling tegenwoordig was geweest), overleden op 20-03-1984 te Velsen (NH) op 88-jarige leeftijd. Het laatst woonde zij in het verzorgingshuis "De Breezicht" op de 5e etage nr.508 (bron: Netty Bijlsma-Retz jea.netta@soneramail.nl), gecremeerd te Driehuis-Westerveld.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-06-1919 te Velsen (NH) met Bartelomeus Michiel van der HARST, visknecht schildersknecht, geboren circa 1889.
   3.  Geertje, hoedenmodiste, geboren op 08-04-1902 te Velsen (NH).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1926 te Velsen (NH) met Pieter ZALM, 24 jaar oud, analist, geboren op 10-04-1902 te Zaandam (NH), overleden op 27-03-1989 te Velsen (NH) op 86-jarige leeftijd.

 
II.11    Hendrik RETZ, rijkskantonier, geboren op 02-06-1877 te Velsen (NH) (aangifte door: vader Johann Georg samen met Klaas Stoel, 28 jr, arbeider en Antonius Gerardus Bernardus Woltering, 41 jr, veldwachter), in een huis staande op Wijkeroog, gedoopt (Ned. Herv.) op 24-06-1877 te Velsen (NH), in de Engelmundus Kerk, overleden op 04-12-1954 te Warnsveld (GE) op 77-jarige leeftijd (aangifte door: Albert Jannes Marinus van Buiten, 40 jr, chef aanspreker), zoon van Johan Georg RETZ (zie I.1) en Maria SMIDTT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-08-1899 te Velsen (NH) (getuige(n): Hermanus Franciscus Laupe, 29 jr, kantoorbediende neef van de bruid; Friedrich Retz, 29 jr, kustwachter broer van de bruidegom) met Eva Elisabeth BRAUN, 20 jaar oud, geboren op 29-05-1879 om 15.00 uur te Amsterdam (NH) (aangifte door: vader Willem samen met Willem Braun, werkman, 65 jr en Heinrich Wilhelm Schutte, stukadoor, 64 jr), in de Bloemstraat 136, overleden op 12-04-1954 om 18.10 uur te Haarlem (NH) op 74-jarige leeftijd (aangifte door: Jan Aanenpool, 54 jr, begravenisondernemer te Velsen), dochter van Willem Frederik BRAUN, Spoorbeambte in 1879, in 1901 ladingmeester, en Anna Geertruida Elisabeth JOHANNINGMEYER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie, geboren op 06-02-1900 te Velsen (NH), in het huis staande in wijk C te IJmuiden, overleden op 23-01-1946 te Amsterdam (NH) op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-04-1922 te Velsen (NH), gescheiden na 6 jaar op 15-08-1928 te Velsen (NH) van Cornelis Fredrik NAHAR.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 19-06-1929 te Amsterdam (NH) met Cornelis van (der) VEEN.
   2.  Wilhelmina Frederika, geboren op 10-03-1901 te Velsen (NH) (aangifte door: grootvader Willem Frederik Braun, 49 jr, ladingmeester samen met Nicolaas Schutte, 26 jr, arbeider en Gijsbert van Schinkel, 63 jr, gemeentebode. Aangeg. op 11-3-1901), in het huis staande wijk C in de Vischstraat te IJmuiden, overleden op 25-01-1967 te Heerlen (LI) op 65-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes Lambertus van Hasselt op 26-1-1967).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 21-10-1921 te Velsen (NH), gescheiden te Velsen (NH) ? Echtgenoot is Johannes Hermanus HENDRIKS.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 19-07-1954 te Heerlen (LI) met Hendrik KLASENS.
   3.  Hendrik, matroos bij de Paketvaart Maatschappij, geboren op 13-06-1902 te Velsen (NH) (aangifte door: vader Hendrik samen met waren Hendirk van Zanten 35 jr schoenmaker en Andries van Schinkel 27 jr fabrieksarbeider), in wijk C, Zeestrand te IJmuiden, overleden op 06-11-1923 te Petamboeran Batavia Indonesie op 21-jarige leeftijd, in het ziekenhuis de Koninklijke Paketvaart Maatschapij.
   4.  Anna Geertruida Elisabeth, geboren op 07-02-1904 te Velsen (NH) (aangifte door: vader Hendrik samen met Hendrik van Zanten, 35 jr, schoenmaker en Andries van Schinkel, 27 jr, fabrieksarbeider), in een huis staande wijk C, Zeestrand nr. 13 te IJmuiden.
Gehuwd met Herman van BREDERODE.
   5.  Willem Frederik, expeditieknecht, geboren op 29-06-1905 te Velsen (NH) (aangifte door: vader Hendrik samen met Anthonie Johannes Lambertus Bogaard 43 jr schilder, op 30-6-1905), in een huis staande wijk C, Zeestrand 13 te IJmuiden, overleden op 08-06-1992 te Rotterdam (ZH) op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-04-1931 te Velsen (NH), de afkondigingen op zondag 28-3-1931 te Velsen en Amsterdam.
   6.  Friedrich (Frits), vischknecht bij Thomas Lib in de vischhallen te IJmuiden, op 18-8-1944 lid van de luchtbeschermingsdienst, geboren op 09-04-1907 om 21.00 uur te Velsen (NH) (aangifte door: vader Hendrik samen met Johannes van Citers 79 jr zonder en Gijsbertvan Schinkel 70 jr gemeente bode op 10-4-1907), in een huis staande wijk C, Zeestrand IJmuiden, overleden op 22-03-1980 te Velsen (NH) op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 27-03-1980 te Driehuis (NH), in het crematorium Westerveld, in 1939 á 1940 werd Friedrich door de Landmacht Infantrie gemobiliseerd naar het eiland Tiengemeten, toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog uitbrak.
Ondertrouwd op 14-08-1937 te Amsterdam en Velsen, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-09-1937 te Velsen (NH) (getuige(n): Herman van Brederode 38jr meterhersteller zwager van Friedrich en Albert Bruinink zwager van Maria). De moeder van Maria gaf geen toestemming tot het huwelijk, daar Friedrich niet katholiek was. Na tussenkomst van de kanton rechter op 3-9-1937 kon het huwelijk alsnog plaatsvinden, gehuwd voor de kerk op 10-04-1945 te IJmuiden (NH) (Rooms Kath.), in de Gregoriuskerk in de Kanaalstraat en is ingezegend door Pastoor Pronk met Maria Hendrika RAVENSTIJN, 24 jaar oud, geboren op 18-04-1913 te Hamburg Duitsland, overleden op 09-01-2000 om 22.17 uur te Velsen (NH) op 86-jarige leeftijd, in het verpleeghuis "Velserduin" te Driehuis, gecremeerd op 14-01-2000 te Velsen (NH), om 15.15 uur in crematorium te Driehuis, dochter van Hendrikus RAVENSTIJN en Johanna Maria de GROOT, na de geboorte van Johanna (18-8-1944) zijn ze verhuisd naar de van Spilbergerstraat nr.16. Lanh hebben ze daar niet gewoond. ["Publicatie" Luchtalarm in de gemeente Velsen van 10.45 tot 11.19 uur. Zeven bommen geexplodeerd ten Z.W. van IJmuiden-oost. Geen persoonlijke ongelukken wel glas en materiele schade aan huizen, waarvan de bewoners geevacueerd zijn. Tevens zijn bommen gevallen in de omgeving van het Hoogovenbedrijf zonder ernstige schade aan te richten. Voor onderzoek naar blindgangers is de omgeving afgezet geworden. "Publicatie" Luchtalarm in de gemeente Velsen van 16.05 tot 16.45 uur. Bominslag in de van Spilbergerstraat no. 4, 6 en 8 + 10. Deze panden zijn geheel verwoest. Ongeveer 30 huizen beschadigd in de omgeving van de Lindschotenstraat en UImuiderstraatweg. Bommen op het Hoogoventerrein, waarvan de uitwerking ons niet bekend is. Zagen onontplofte in de Burg. Enschedelaan bij perseel no.34, geen persoonlijke ongelukken]. In 1944 is de familie Retz geevacueerd, tijdelijk ingewoond bij de schoenmaker Bruno van Brederode, Genestetlaan te Driehuis. Kort daarna verhuisd naar de Byzantiumstraat 73 in Haarlem alwaar Griedrich op de Rits (mottenballen) fabriek ging werken. In 1947 is de familie vertrokken naar de Kanaalstraat in IJmuiden.
   7.  Johanna Petronella, geboren op 01-06-1908 te Velsen (NH) (aangifte door: vader Hendrik samen met Jan Godhardt, 29 jr, timmerman en Gijsbert van Schinkel, 71 jr, gemeentebode), in een huis staande wijk C, Zeestrand nr.13 (gezindte: Leger Des Heils), overleden op 24-10-2001 te Groningen (GR) op 93-jarige leeftijd, begraven op 29-10-2001 te Selwerderhof Groningen (GR).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-11-1931 te Amsterdam (NH). Het huwelijk is ontbonden.
   8.  ? Geboren op 19-06-1911 te Velsen (NH), overleden op 19-06-1911 te Velsen (NH). Begraven op de Westerbegraafplaats, kindergraf 2e klas, huurgrafnr. 50 OZ H. Retz IJmuiden.
   9.  Katrien, geboren op 18-06-1918 te Velsen (NH) (aangifte door: vader Hendrik samen met Willem de Ruijter 59jr gemeentebode en Evert Duiker 57jr weesvader). Wijk C, Zeestrand 14 te IJmuiden, overleden op 24-06-1998 te Beverwijk (NH) op 80-jarige leeftijd, zij woonde in het bejaarde-centrum "Breezicht" kamer 814 te IJmuiden, gecremeerd op 29-06-1998 te Driehuis (NH). Ned. Herv. in het crematorium "Velsen".
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 27-08-1942 te Velsen (NH), gescheiden na 6 jaar op 02-03-1949 te Velsen (NH) van Bertus van WIJK, geboren op 28-05-1921 te Schinnen (FR of LI), overleden op 18-07-1981 te Haarlem (NH) op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 28-10-1951 te Amsterdam (NH) met Bertus van WIJK, 30 jaar oud, geboren op 28-05-1921 te Schinnen (FR of LI), overleden op 18-07-1981 te Haarlem (NH) op 60-jarige leeftijd.
   10.  Louis, geboren op 12-08-1920 te Velsen (NH) (aangifte door: vader Hendrik samen met Willem Hendrik Otto 40jr cafehouder en Bartholomeus de Winter 70jr koopman, op 13-8-1920), overleden op 29-04-1921 te Velsen (NH), 260 dagen oud (aangifte door: vader Hendrik Retz en diens echtgenoote Eva Elisabeth Braun, op 30-4-1921).

 
II.13    Louis RETZ, Bootwerker 1902-1906, 24-2-1906 pakhuisknecht, loswerkman in 1915, havenarbeider in 1926 drogist, zonder, geboren op 27-06-1879 om 03.00 uur te Velsen (NH) (aangifte door: vader Johan samen met Antonie Daniel Charles Clarion, 34 jr, gemeente secretaris en Gerrit van Veen, 35 jr, veldwachter). Geboren op de heide, overleden op 17-01-1956 om 06.00 uur te Rotterdam (ZH) op 76-jarige leeftijd (aangifte door: Jan van Duin, 49 jr, lijkbezorger), begraven op 20-01-1956 te Rotterdam (ZH), circa 11 uur op Hofwijk a/d Delftweg, zoon van Johan Georg RETZ (zie I.1) en Maria SMIDTT.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 21-08-1901 te Rotterdam (ZH) (getuige(n): Cornelis Niewlant 36 jr commies, Johannes Cornelis Baas 42 jr commies, Abraham Zwast 61 jr en Frans van Es 48 jr) met Trijntje BROERSEN, 22 jaar oud, Huisvrouw, geboren op 26-08-1878 om 7.30 uur te Numansdorp (ZH) (aangifte door: Jacob Klootwijk, 70 jr, nachtwaker en Gerardus Scheepmakers, 44 jr, veldwachter), overleden op 10-04-1946 te Amsterdam (NH) op 67-jarige leeftijd, begraven op 13-04-1946 te Amsterdam (NH). Tegen 15 uur op de begraafplaats Vredenhof aan de Haarlemmerweg, dochter van Wouter BROERSEN, Daglooner, en Annigje van HOLTEN.
Gehuwd (2) op 67-jarige leeftijd op 31-07-1946 te Rotterdam (ZH) met Maria Catharina KEMPES, 67 jaar oud, geboren op 02-02-1879 te Rotterdam (ZH), overleden op 19-03-1975 te Rotterdam (ZH) op 96-jarige leeftijd, dochter van Johannes Bernardus KEMPES en Alida TUNDERMAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wouter, geboren op 10-08-1902 om 23.00 uur te Rotterdam (ZH) (aangifte door: Jeltje Abma, 31 jr, verloskundige samen met Anthonie Dirk van Luijen, 39 jr, gemeentebode en Leendert Arnold, 35 jr, gemeentebode). Geboren in de Atjehstraat.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-08-1933 te Rotterdam (ZH) met J GIJSBERTSEN.
   2.  Maria Louisa (Marie), Kruidenier, geboren op 23-10-1903 om 15.00 uur te Rotterdam (ZH) (aangifte door: Jeltje Abma, 32 jr, verloskundige samen met Anthonie Dirk van Luijen, 40 jr, gemeentebode en Frans van Es, 51 jr, gemeentebode). Geboorte adres Atjehstraat, overleden op 24-01-1989 te Kampen (OV) op 85-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1989 te Kampen (OV). Begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de bovenbroeksweg.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 27-06-1923 te Amsterdam (NH) met Adriaan OOSTEROM, 20 jaar oud, Schilder en eigenaar schildersbebrijf, geboren op 23-01-1903 te Amsterdam (NH), overleden op 29-06-1986 te Kampen (OV) op 83-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1986 te Kampen (OV). Begraven op de nieuwe algemene begraafplaats aan de bovenbroeksweg, zoon van Johan OOSTEROM, huisschilder, en Susanna de SOETEN, zonder. Ze woonde sinds dec.1974 in de Jacob Catsstraat no 449 en zijn op dokers advies verhuisd naar Huize Myosotis op de Burgwal te Kampen.
   3.  Annigje Pietertje, geboren op 10-11-1904 om 05.00 uur te Rotterdam (ZH) (aangifte door: Jeltje Abma, 33 jr, verloskundige samen met Anthonie Dirk van Luijen, 41 jr, gemeentebode en Frans van Es, 52 jr, gemeentebode). In de Atjehstraat, overleden op 26-03-1986 te Amsterdam (NH) op 81-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 17-04-1926 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-04-1926 te Rotterdam (ZH) (getuige(n): Theodorus Kloeg 52 jr en Dirk Teunis Boef 49 jr beide bediende) met Bastiaan DORSMAN, 23 jaar oud, timmernam in 1926, geboren op 13-10-1902 te Rotterdam (ZH), overleden op 30-01-1982 te Amsterdam (NH) op 79-jarige leeftijd, zoon van Andries DORSMAN en Teuntje VISSER, werkster in 1926.
   4.  George Frits, geboren op 09-02-1906 om 19.00 uur te Rotterdam (ZH) (aangifte door: Jeltje Abma, 34 jr, verloskundige samen met Abraham Marinus Boogaerdt 't Hooft, 53 jr, gemeenteklerk Laurens Rikkert, 33 jr, gemeenteklerk). In de Atjehstraat, overleden op 05-01-1980 te Rotterdam (ZH) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-02-1928 te Rotterdam (ZH) met Maria de JONG, 20 jaar oud, geboren op 27-01-1908 te Rotterdam (ZH), in de Volmarijnstraat, overleden op 17-07-1996 te Krimpen aan den IJssel (ZH) ? op 88-jarige leeftijd, begraven op 22-07-1996 te Rotterdam (ZH), op begraafplaats Crooswijk.
   5.  Willempje Johanna (Wil), geboren op 24-02-1908 om 03.00 uur te Rotterdam (ZH) (aangifte door: Jeltje Abma, 46 jr, verloskundige samen met Abraham Marinus Boogaerdt 't Hooft, 37 jr, ge- meenteklerk en Laurens Rikkert, 35 jr, gemeenteklerk). In de Atjehstraat 58, overleden op 06-09-1997 te Amsterdam (NH) op 89-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-09-1997 te Amsterdam (NH), op Westgaarde.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-04-1931 te Amsterdam (NH) met Cornelis Jacobus (Cor) ARENDSE, 26 jaar oud, geboren op 31-07-1904 te Amsterdam (NH), overleden op 11-07-1996 te Amsterdam (NH) op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 16-07-1996 te Amsterdam (NH), op Westgaarde om 12.45 uur.
   6.  Johan, geboren op 01-10-1915 om 23.00 uur te Rotterdam (ZH) (aangifte door: Louis Retz, vader samen met Johan Hubertus de Graaf, 32 jr, gemeenteklerk en Jan Gerrit Bravenboer, 29 jr, gemeenteklerk). In de Burg.Roosstraat 20 klein zeven, overleden op 17-12-1983 te Amsterdam (NH) op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-03-1937 te Amsterdam (NH).

 

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software