Genealogie van Johan Henrich MESTER.
Genealogie van Johan Henrich MESTER.

I.  Johan Henrich MESTER, tr. te Herringhausen [Duitsland] op 7 sep 1742 met Catharina Maria RIEPE
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johan Henrich , geb. te Hamborn ? (RL) [Duitsland], ovl. te Herringhaussen [Duitsland] op 22 feb 1785, volgt II

II.  Johan Henrich MESTER, zn. van Johan Henrich MESTER (I) en Catharina Maria RIEPE, geb. te Hamborn ? (RL) [Duitsland], Heuerling, ovl. te Herringhaussen [Duitsland] op 22 feb 1785, tr. (Anna 38 jaar oud) te Herringhausen [Duitsland] op 22 feb 1785 met Anna Margaretha Ilsabein RICHTER, dr. van Johann Heinrich RICHTER en Anna Margaretha SIECMANN, geb. te Herringhausen [Duitsland] op 5 feb 1747, ovl. (53 jaar oud) te Herringhausen [Duitsland] op 4 jan 1801, begr. te Herringhausen [Duitsland] op 7 jan 1801. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Maria Ilsabein , geb. te Herringhausen [Duitsland] op 3 jun 1778, ged. te Herringhausen [Duitsland] op 5 jun 1778. 
  2.  Anna Catharina Ilsabein , geb. te Herringhausen [Duitsland] op 18 feb 1781, ovl. (4 jaar oud) te Herringhausen [Duitsland] op 13 jul 1785. 
  3.  Ernst Henrich , geb. te Herringhaussen [Duitsland] op 12 jun 1784, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1838, volgt III

III.  Ernst Henrich MESTER, zn. van Johan Henrich MESTER (II) (Heuerling) en Anna Margaretha Ilsabein RICHTER, geb. te Herringhaussen [Duitsland] op 12 jun 1784, ged. te Herringhaussen [Duitsland] op 13 jun 1784, Metselaar (13-11-1807), ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1838, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Hiddenhausen [Duitsland] op 13 nov 1807 (getuigen: Anne Marie Ilsabein Richter, moeder Ernst en Anne Elisabeth Halberts, moeder Anne
Afkondigingen op 11/18/25-10-1807
Akte 20, Landeskirchliches archief Westfalen
EVANGELISCHE KIRCHE VON WESTFALEN
Landeskirchliches Archiv
Auszug aus dem Kirchbuch von Hiddenhausen bestand 8
Trauungen, Jg. 1807, Lfd. Nr. 20
Wohnort: Hiddenhausen Nr. 6
Proklamiert: 11. 18. 25. Octbr. Copuliert: d. 13. Novbr.
Brautpaar: Mauer Ernst Henrich Mester, Ehel. Shon der in
Herringhausen verstorbenen Heuerl. joh. Henr. Mester
und Anne Marie Ilsabein Richter en Anne Marie
Elisabeth Kleymeier, Ehel. Tochter der verstorbenen
Joh. . Kleymeier und Anne Elisabeth Halberts im
Kirchspiel Gohfeld. In der Kirche copuliert
Alter und Zustand des Paars: Sponsus ist alt 24 Jahre,
Sponsa 26 Jahre 3 Monate Junggesell mit Jungfrau), kerk.huw. te Gohfeld [Duitsland] op 13 nov 1807 met Anne Marie Elisabeth KLEYMEIER, dr. van Johan ? KLEYMEIER en Anne Elisabeth HALBERTS, geb. te Hiddenhausen [Duitsland] op 9 sep 1781, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor 1838. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Berend Henrich , geb. te Hiddenhausen [Duitsland] op 26 nov 1807, ged. te Hiddenhausen [Duitsland] op 29 nov 1807, ovl. (2 maanden oud) te Hiddenhausen [Duitsland] op 27 jan 1808. 
  2.  Anne Margarethe Ilsabein , geb. te Hiddenhausen [Duitsland] op 28 okt 1811, ged. te Hiddenhausen [Duitsland] op 3 nov 1811 (getuige: Anne Marie Ilsabein Breer, Herringhausen, zuster van Ernst Heinrich
Landeskirchliches archief Westfalen). 
  3.  Peter Henrich , geb. te Hiddenhausen [Duitsland] op 1 sep 1814, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 4 aug 1871, volgt IV
  4.  Anne Marie Ilsabein , geb. te Hiddenhausen [Duitsland] op 5 feb 1817, ged. te Hiddenhausen [Duitsland] op 9 feb 1817 (getuigen: Colona Anne Ilisabeth Wortmann, Hesselt en Peettante Marie Doroth. Althoff en Anne Marie Ilsabein Steffen, Oetinghausen). 
  5.  N , ged. te Hiddenhausen Westph. Pruissen op 9 jan 1820. 
  6.  Johann Heinrich , geb. op 5 jul 1822, kerk.huw. (24 jaar oud) te Derne Westph. Pruisen op 17 nov 1846 met Marie Elisabeth NOLTE, dr. van Johann Heinrich NOLTE en Marie Elisabeth ELDBRAECHT. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IV.  Peter Henrich MESTER, zn. van Ernst Henrich MESTER (III) (Metselaar (13-11-1807)) en Anne Marie Elisabeth KLEYMEIER, geb. te Hiddenhausen [Duitsland] op 1 sep 1814, ged. te Parochie in Gohfeld op 4 sep 1814 (getuigen: Albert Henrich Pottkamper en Peter Henrich Kleymeier broer van Anne Marie
Landeskirchliches archief Westfalen), Werkman 17-7-1845, 21-6-1851 geen en 22-8-1838/4-8-1871 suiker-/Broodbakker, Westerstraat 527, Kanton 4 Amsterdam op 4 aug 1871, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 4 aug 1871 (getuigen: Frederik Ross, aanspreker, 24 jr, Amsterdam en Antonius Kemp, aanspreker, 27 jr, Amsterdam
Peter was bakker. Uittreksel sterf register dd 16-2-1876
Akte 6179*, Gemeente Archief Amsterdam. 4-8-1871
Akte Nr. 6179
Op heden Vier Augustus Achttienhonderd een-en-Zeventig zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: . . van beroep aanspreker oud . Jaren, wonende Overtoomseveld (?) 420 bekende van de Overledene, en Antonius Kemp van beroep alsboven oud zes. Jaren, wonende Baangracht bekende van de Overledene welke hebben verklaart, dat op heden des voor middags ten vier ure, in het huis, staande Violettenstraat Kanton 4 Buurt OO No. 5, is overleden Peter Heinrich Mester van beroep bakker wonende als boven in den ouderdom Zesenvijftig Jaren geboren in Pruissen Echtgenoot van Anna Albertina Ubben. En hebben wij hiervan opgemaakt deze Acte, welkena voorlezing door
aangevers en ons is onderteekend.
.
A Kemp .), otr. te Amsterdam op 9 aug 1838, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 22 aug 1838 (getuigen: Ubbing Ubben, broer; Frederik Jaarhuis, koopman, 56jr; Frederik ?, broodbakker, 38jr en Christiaan Diedrick Bitter, broodbakker, 42jr
Afkondigingen vonden plaats op 12/19-8-1938 te Amsterdam
Akte 22081838, Gemeente Archief Amsterdam. dd 22-8-1838
Op heden den Twee en twintigsten Augustus des jaars Achttienhonderd acht en dertig, des morgens ten elf uren, zijn voor ons Ondergeteekende, als Wethouder, daartoe ingevolge Art. 95 van het Stedelijk Reglement door den Ed.Achtb. Heer Burgemeester benoemd: verschenen ten einde een Huwelijk aan te gaan, Peter Heinrich Mester, broodbakkersknecht, geboren te Hillenhausen Pruissen, wonende alhier oud drie en twintig jaren meerderjarige zoon van Ernst Heinrich Mester en Maria Louisa Klemay, beide overleden en Anna Albertina Ubben, zonder beroep, geboren te Emden Hannover, en wonende alhier oud vijf twintig jaren, meerderjarige dochter van Albert Ubben en Geeske Helmers, beide overleden ten andere zijde De voorafgaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 25 Ventose van het jaar elf, voorgelezen zijn, bestaan, ten eerste: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk zonder verhindering alhier geschied den twaalfden en negentiende dezer ten 2e des gehomologeerde(?) geboorte akte des bruidegoms de verklaaring inhoudende voor het overlijden zijner ouders en grootouders ten 3e de doop . der bruid ten 4e de dood gedeelten(?) hare oudersten 5e geboorte gedeel van Hendrik Johann Ubben alhier geboren den elfden february 1800 acht en dertig welk kind des verloofden verklaarden bij deze te erkennen en te wettigen voorts, verklaarde ons den bruid met de ondergemelde getuigen ander aanbad van Ede de onbekendheid der plaats van overlijden of laatste woonplaats harer grootouders waarna wij hun, bij name afzonderlijk, hebben afgevraagt, of zij elkander aannamen als Man en Vrouw; het welk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord aijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan; dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Ventose, van het jaar elf, en in tegenwoordigheid van Ubbing Albert Ubben broeder der echtgenoote, schoenmaker, oud vier en veertig Frederik Jaarhuis(?) .koopman oud zes en vijtig Frederik Disse broodbakker oud acht en dertig en christiaan Diedrik Bitter broodbakker oud twee en veertig jaren wonende allen alhier Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend
P H Mester F Jaarhuis .
A A Ubben C.D. Bitter
U Albert Ubben F Disse) met Anna Albertina UBBEN, dr. van Albert UBBEN (Kleermakersbaas op 22-8-1838) en Geeske HELMERS LUPPEN (Kleermaakster), geb. te Emden [Duitsland] op 14 mrt 1813, ged. te Emden [Duitsland] op 18 mrt 1813, Zonder, Violettenstraat 5, Kanton 4 Amsterdam op 18 jan 1813, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 18 jan 1878 (getuigen: Hendrik Groenevilt, aanspreker, 32 jr, Amsterdam en Antonius Kemp, aanspreker, 33 jr, Amsterdam
Akte 518 *, Gemeente Archief Amsterdam. dd 19-1-1878). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Hendrik Johann , geb. te Amsterdam op 11 feb 1838, ovl. (34 jaar oud) te Spaarnwoude op 3 jan 1873, volgt Va
  2.  Geeske Maria , geb. te Amsterdam op 17 okt 1839 (getuigen: vader Peter samen met Ubbe Alberts, schoenmaker, 46 jr, Amsterdam en Hermann Friedrich Nagel, broodbakker, 52 jr, Amsterdam
In de Heintjehoeksteeg 20
Akte 383*, Gemeente Archief Amsterdam. dd 19-10-1839
Is voor ons Ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand, in het huis der Gemeente Verschenen: Peter Heinrich Mester van beroep broodbakkersknecht oud vijf en twintig Jaren, wonende Heintjehoeksteeg Kanton 20(?) No. 20, welke heeft verklaart dat op den zeventienden dezer des voormiddags ten acht ure, in het huis, staande als boven is geboren een Kind van het Vrouwelijke geslacht, uit Anna Albertina Ubben van beroep geen wonende alsboven Zijne Echtgenoote welk Kind ganaamd zal worden Geeske Maria van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Ubbe Alberts van beroep schoenmaker oud zes en veertig Jaren, wonende Naauwe Kapelsteeg N33 en van Hermanus Friedrich Nagel van beroep broodbakker oud tweeenvijftig Jaren, wonende Anjelierstaat N.104 en is deze Akte door ons, benevens den Vader en de getuigen, na voorlezing onderteekend. PH Mester, U Alberts en HF Nagel Deutz), Nieuwe Leliestraat 32, Kanton 4 Amsterdam op 19 feb 1842, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam op 19 feb 1842 (getuigen: vader Peter en Pieter Dropvat, schider, 31 jr, Amsterdam
Akte 144, Gemeente Archief Amsterdam. dd 21-2-1842
UN 144 Op heden den Eenentwintigsen Februarij Achttienhonderd Twee-en-Veertig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam, verschenen:
Peter Heinrich Mester van beroep broodbakker oud Zevenentwintig Jaren, wonende ter Sterfhuis, vader van de na te noemen Overledene, en Pieter Dropvat van beroep schilder(?) oud zesenveertig Jaren, wonende als boven, bekende van de Overledene, welke hebben verklaart
dat op den negentienden dezer des voor middags ten vier ure, in het huis, staande Nieuwe Leliestraat Kanton 4, no.32, is overleden Geeske Maria Mester van beroep wonende alsboven in den ouderdom twee(?) Jaren geboren alhier, dochter van Peter Heinrich Mester en
Anna Albertina Ubben En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door
de aangevers en ons is onderteekend.
P.H. Mester
P. Dropvat Deutz). 
  3.  Geeske Maria , geb. te Amsterdam op 15 mei 1842 (getuigen: vader Peter samen met Christiaan Friedricus Pappenburg, geen, 35 jr, Amsterdam en Willem Rudolfs, kuiper, 38 jr, Amsterdam
In de Nieuwe Leliestraat 32
Akte 4/176v *, Gemeente Archief Amsterdam. dd 17-5-1842
Op heden den zeventienden mei Achttienhonderd Twee-en-Veertig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam, verschenen: Peter Heinrich Mester van beroep bakker oud zesentwintig Jaren,wonende N Leliestraat Kanton 4, No.32 welke heeft verklaart dat op den vijftienden dezer des voor middags ten acht ure, in het huis, staande alsboven is geboren een Kind van het Vrouwelijke geslacht, uit Anna Albertina Ubben van beroep geen wonende alsboven zijne echtgenoote welke Kind zal genaamd worden Geeske Maria
van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van . . Toppenburg van beroep geen oud vijfdertig Jaren, wonende Egelantierstraat N 77 en van Willem Rudolf van beroep . oud achtveertig Jaren, wonende Anjeliergracht N 153 en is deze Akte door ons, benevens den Vader de Getuigen, na voorlezingonderteekend.
P.H Mester
C.F. Toppenburg Deutz
W. Rudolf), Dienster(bode) op 6-3-1878, ovl. (64 jaar oud) te Amsterdam op 21 jun 1906 (getuigen: Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 52 jr en Carolus Johan Jesterhoudt 27 jr, timmerman
Akte 4425 #, Gemeente Archief Amsterdam 23-1-1906 7-69v), tr. (resp. 35 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 6 mrt 1878 (getuigen: Albert Ernst Mester, 32 jr, Ernst Albert Mester, 29 jr, Peter Hendrik Mester, 24 jr en Johannes Termer allen suikerbakker
Afkondigingen op 24-2/3-3-1878
Akte 235, Gemeente Archief Amsterdam) met Johan Gerrit Hendrik HELLEMAN, zn. van Hendrik HELLEMAN (Op 27-1-1853 poulier, 29-7-1853 stalhouder en op 4-9-1854 sleper) en Johanna Maria VORNFELDE (Geen op 27-1-1853), geb. te Amsterdam op 4 sep 1854 (getuigen: vader Hendrik samen met Pieter Seket, sleper, 34 jr, Amsterdam en Jan Haarms, sleper, 29 jr, Amsterdam
Op de Koningsweg 294
Akte ?, Gemeente Archief Amsterdam dd 6-9-1854), Op 6-3-1878 poulier/milicient en op 28-5-1880/10-7-1895 poulier, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam op 6 mrt 1908. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.   Albert Ernst 1, geb. te Amsterdam op 17 jul 1845, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 11 apr 1920, volgt Vb
  5.   Ernst Albert 1, geb. te Amsterdam1 op 15 jul 1848, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 2 jun 1894, volgt Vc
  6.  Anna Albertina , geb. te Amsterdam op 17 mei 1850 (getuigen: vader Peter samen met Benjamin Koopman, geen, 33 jr, Amsterdam en Jan Greef, bakker, 43 jr, Amsterdam
In de Egelantiersstraat 167
Akte 3/115v *, Gemeente Archief Amsterdam dd 18-5-1850
Op heden achttien Mei Achttienhonderd Vijftig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam verschenen: Peter Heinrich Mester van beroep bakker oud zes en dertig Jaren, wonende Egelantierstraat No. 167, welke heeft verklaard dat ----- op zeventien dezer des voor middags ten zes ure, in het huis, staande alsboven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Anna Albertina Ubben van beroep geen wonende alsboven zijne echtgenoote welk Kind zal genaamd worden Anna Albertina van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Benjamen Koopman van beroep geen oud drieendertig Jaren, wonende Kinkerstraat 30 en van Jan Geert van beroep bakker Drieenveertig Jaren, wonende Goudsbloemstraat 113 en is deze Akte door ons, benevens den Vaderde Getuigen, na voorlezing onderteekend
PH Mester
B Koopman .
J Geert), Egelantiersstraat 168, Kanton 4 Amsterdam op 5 okt 1950, ovl. (4 maanden oud) te Amsterdam op 5 okt 1850 (getuigen: Gerrit Slot, aanspreker, 30 jr, Amsterdam en Adam de Bruijn, diamantslijper, 28 jr, Amsterdam
Akte 5/75v *, Gemeente Archief Amsterdam. dd 5-10-1850
Op heden Vijf October Achtienhonderd Vijftig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam, Verschenen: Gerrit Slot van beroep Aanspreker oud dertig Jaren, wonende te Egelantierstraat bekende van de Overledene en Adam de Bruijn van beroep diamantslijper(?) oud . twintig Jaren, wonende te als boven bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op heden des na middags ten Vier ure, in het huis, staande Egelantierstraat Kanton p(?), No.168, is overleden Anna Albertina Mester van beroep ----- wonende alsboven in den ouderdom van Vier maanden geboren alhier, dochter van Peter Heinrich Mester, en Anna Albertina Ubben, En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers ons en is onderteekend
G. Slot .
A de Bruijn). 
  7.  Peter Hendrik , geb. te Amsterdam op 21 jun 1851 (getuigen: vader Peter samen met Jan Greij, bakker, 44 jr, Amsterdam en Hendrik Franciscus Harmsen, pakhuisknecht, 35jr, Amsterdam
In de Egelantiersstraat 167
Akte ?*, Gemeente Archief Amsterdam. dd 21-6-1851
Op heden Eenentwintig Junij Achttienhonderd Een-en-Vijftig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam, verschenen: Peter Heinrich Mester van beroep geen oud zeven dertig Jaren, wonende Egelantierstraat No. 167, welke heeft verklaard dat heden "NN3" des voor middags ten vier ure, in het huis, staande alsboven is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Anna Albertina Ubben, van geen wonende alsboven zijne echtgenoote, welke Kind zal genaamd worden Peter Hendrik van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Greij van beroep bakker oud vier en veertig Jaren, wonende Goudsbloemstraat 91 en van Hendrik Franciscus Harmsen van beroep pakhuisknecht oud vijf en dertig Jaren, wonende Anjelierstraat No. 131 en is deze Akte door ons, benevens den Vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend PH Mester, J Greij en HF Harmsen), Egelantiersstraat 167, Kanton 4 Amsterdam op 2 jul 1851, ovl. (11 dagen oud) te Amsterdam op 2 jul 1851 (getuigen: Gerrit Slot, aanspreker, 31 jr, Amsterdam en Hendrik Harmen Convooij, aanspreker, 47 jr, Amsterdam
Akte ?*, Gemeente Archief Amsterdam. dd 3-7-1851
Op Drie July Achttienhomderd Een-en-Vijftig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam, verschenen: Gerrit Slot, van beroep aanspreker oud eendertig Jaren, wonende Tweede (?) Egelantierstraat 7 bekende van de Overledenen, en Hendrik Harmen Convooij van beroep als boven oud Zeven Veertig Jaaren, wonende Anjelierstraat 25 bekende van de Overledenen, welke hebben verklaart, dat op twee dezer des voor middags ten een ure, in het huis, staande Egelantierstraat Kanton 4 No. 167, is overleden Peter Hendrik Mester van beroep ----- wonende als boven nn3, in den ouderdom van twaalf dagen geboren alhier Zoon van Peter Heirich Mester en Anna Albertina Ubben, En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door den aangevers en ons is onderteekend. G. Slot en HH Convooij). 
  8.  Anna Albertina , geb. te Amsterdam op 14 dec 1852 (getuigen: vader Peter samen met Hermanus Kuijpers, geen, 27 jr, Amsterdam en Jacob Bot, geen, 27 jr, Amsterdam
In de Egelantiersstraat 147
Akte ?*, Gemeente Archief Amsterdam. dd 16-12-1852
Op heden Zestien December Achttienhonderd Twee-en-Vijftig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Bburgerlijke Stand der Stad Amsterdam, verschenen: Peter Heinrich Mester van beroep geen oud Achtendertig Jaren, wonende Egelantierstraat Buurt nn, No. 147, welke heeft verklaart dat op Veertien dezer des voor middags ten zes ure, in het huis, staande alsboven is geboren een Kind van het Vrouwelijk geslacht, uit Anna Albertina Ubben van beroep geen wonende als boven Zijne Echtgenoot, welke Kind zal genaamd worden Anna Albertina, van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Hermanus Kuijpers van beroep geen oud Zevenentwintig Jaren, wonende Egelantiergracht NN, en van Jacob Bot van beroep geen oud Zevenentwintig Jaren, wonende Egelantierstraat nn, en is deze Akte door ons, benevens den Vader de Getuigen, na voorlezing onderteekend. PH Mester, H Kuijpers en Jacob Bot), Egelantiersstraat 147, Kanton 4 Amsterdam op 29 jun 1853, ovl. (6 maanden oud) te Amsterdam op 29 jun 1853 (getuigen: Gerrit Slot, aanspreker, 33 jr, Amsterdam en Willem Gerholt, aanspreker, 29 jr, Amsterdam
Akte ?, Gemeente Archief Amsterdam. dd 30-6-1853). 
  9.   Peter Heinrich 1, geb. te Amsterdam op 24 mei 1854, ovl. (41 jaar oud) te Amsterdam op 7 dec 1895, volgt Vd
  10.  Johann Peter , geb. te Amsterdam op 28 sep 1855 (getuigen: vader Peter samen met Hermanus Frederik Nagel, broodbakker, 35 jr, Amsterdam en Willem Jabels, schoenmaker, 32 jr, Amsterdam
In de Egelantiersstraat 147
Akte 6/13 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 1-10-1855), Suikerbakker, Westerstraat 125, kanton 4 Amsterdam op 9 mrt 1875, ovl. (19 jaar oud) te Amsterdam op 9 mrt 1875 (getuigen: Arend Gerardus Helmsing, aanspreker, 45 jr, Amsterdam en Pieter Langendijk, aanspreker, 77 jr, Amsterdam
Johann was toen suikerbakker
Akte 1933 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 10-3-1875). Va.  Hendrik Johann MESTER, zn. van Peter Henrich MESTER (IV) (Werkman 17-7-1845, 21-6-1851 geen en 22-8-1838/4-8-1871 suiker-/Broodbakker) en Anna Albertina UBBEN (Zonder), geb. te Amsterdam op 11 feb 1838 (getuigen: Anna Geertrui Richter, vroedvrouw samen met Johannes Phillippes Hildebrand,44 jr, binnenvaarder en ? Reeman, 47 jr, bediende
In het Binnen Gasthuis. Hendrik is geboren Ubben en is op 22-8-1838 door vader Peter als wettige zoon aangenomen.
Akte 131*, Gemeente Archief Amsterdam. dd 13-2-1838
131
Den Dertienden Februarij Ao. 1800 Acht-en-Dertig, ten twee ure, na den middag, is ingeschreven, de GEBOORTE van Hendrik Johann. Geboren den Elfden dezer des avonds ten zes ure, zoon van Anna Albertina Ubben oud drieentwintig Jaren, (doorgehaald) Beroep en --------------- wonende . No. Kanton 2 zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijke geslacht, Eerste Getuige Johannes . Hildebrandoud Vierenveertig Jaren wonende alsboven Beroep binnenvaarder
Tweede Getuige Esper Reeman oud zevenenveertig Jaren, wonende alsboven Beroep bediende volgens verzoek aan ons gedaan, door Anna Geertrui Riekker vroedvrouw wonende in, en volgens aangifte van geen gesticht, Deze Akte is na voorlezing, geteekend door vroedvrouw en Getuigen, en bevestigd ingevolge de Wet, door mij, als Wethouder, daartoe ingevolge Art. 95 van het Stedelijk Reglement door den Ed. Achtb. Heer Burgemeester benoumd:
A:G: Richter
J. Hildebrand .
E Reeman
(Kanttekening) Dit Kind is door Peter Heinrich Mester en Anna Albertina Ubben bij huwelijk alhier op heden voltrokken behoorlijk erkend en gewettigd aant. 29 augustus 1800 achtendertig (handtekening niet te lezen)), 22-7-1863 smid in 1866 suikerbakker in 1871 arbeider, Spaarnwoude A. no.16 Spaarnwoude op 3 jan 1973, ovl. (34 jaar oud) te Spaarnwoude op 3 jan 1873 (getuigen: Jacob Bottelier, arbeider, 46 jr, Spaarnwoude en Johannes Marinus Sabelis, arbeider, 52 jr, Haarlem
Hendrik was arbeider
Akte 1v, Rijksarchief Haarlem. dd 6-1-1873), otr. te Amsterdam op 20 aug 1863, tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) te Amsterdam op 17 okt 1863 (getuigen: Jan Smit, broer; Jan Hendrik Lodewijk, behanger, 36jr; Egbert Christiaan Keisen, kastenmaker en Cornelis Jacobus Captein, zeeman, 28jr
Afkondigingen op 21-9-1863 en 30-9-1863 te Amsterdam
Akte 17-10, Gemeente archief Amsterdam) met Catharina SMIT, dr. van Gerrit SMIT (timmerman, schipper in 1844, koopman in 1873) en Catharina Alida HIETBERG (Zonder), geb. te Haarlem (NH) op 30 dec 1844 (getuigen: vader Gerrit samen met Albertus van Zijl, 37 jr, werkman, Amsterdam en Jan Sparreboer, 25 jr, schippersknecht, Amsterdam
In een schip liggend in de Spaarne bij de Scheepsmakersdijk
Akte ?, Rijksarchief Haarlem dd 31-12-1844), Zonder, Spaarnewoude A. no.16 Spaarnwoude op 6 jan 1873, ovl. (28 jaar oud) te Spaarnwoude op 6 jan 1873 (getuigen: Jacob Bottelier, arbeider, 46 jr, Spaarnwoude en Johannes Marinus Sabelis, arbeider, 52 jr, Haarlem
Akte 1v, Rijksarchief Haarlem dd 6-1-1873). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  , geb. te Amsterdam op 6 jun 1864 (getuigen: Gerrit Slot, aanspreker, 44 jr, Amsterdam en Hendrik Benard, aanspreker, 44 jr, Amsterdam
In de Westerstraat 643
Akte ?, Gemeente Archief Amsterdam dd 8-6-1864), Westerstraat 643, kanton 4 Amsterdam op 6 jun 1864, ovl. te Amsterdam op 6 jun 1864 (getuigen: Gerrit Slot en Hendrik Benard
Akte ?, Gemeente Archief Amsterdam dd 8-6-1864). 
  2.  Anna Albertina , geb. te Delfshaven op 27 feb 1866 (getuigen: vader Hendrik samen met Abraham de Ridder, 47 jr, agent van politie, Delfshaven en Willem Huttenzwager, 49jr, agent van politie, Delfshaven
In een woning no.123 wijk E
Akte 42, Rijksarchief 's Gravenhage dd 27-2-1866), Zonder, Spaarnewoude A. no.17 Spaarnwoude op 6 jun 1871, ovl. (5 jaar oud) te Spaarnwoude op 6 jun 1871 (getuigen: vader Hendrik en Johannes Lammerse, werkman, 35 jr, Spaarnewoude
Akte 7r *, Rijksarchief Haarlem dd 7-6-1871). 
  3.  Peter Hendrik , geb. te Delfshaven op 31 jul 1868 (getuigen: vader Hendrik samen met Hendricus Johannes Goedde, 28 jr, suikerbakker, Delfshaven en Cord Heinrich Ludmeier, 45 jr, suikerbakker, Delfshaven
In een woning no.57 wijk E. Peter was vertegenwoordiger in kaas
Akte 210, Rijksarchief 's Gravenhage dd 31-7-1868), op 6-3-1896 Smid en reiziger in kaas neergelegd, Sarphatikade 17 hs Amsterdam op 5 jun 1962, ovl. (93 jaar oud) te Amsterdam op 5 jun 1962, tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te Wageningen (GE) op 6 mrt 1896 (getuigen: Gerrit Ruijs, 46 jr, arbeider, oom, Wageningen; Johannes Ruijs, 43 jr, arbeider, oom, Wageningen; Raijer Ruijs, 33 jr, arbeider, oom, Wageningen en Jacob Ruijs, 30 jr, arbeider, oom, Wageningen
Afkondigingen 23-2/1-3-1896 te Wageningen en Amsterdam
Akte 6, Rijksarchief Gelderland toegnr 0207 invnr 2668) met Cornelia RUIJS, dr. van Gerrit RUIJS (landbouwer in 1866 en 1867) en Janna van KRANEN (Zonder), geb. te Wageningen (GE) op 7 mei 1867 (getuigen: vader Gerrit samen met Gradus Korting, 38 jr, timmermansknecht, Wageningen en Roelof Moller, 32 jr, timmermansknecht, Wageningen
In de Bovenbuurt
Akte 76, Rijksarchief Arnhem. DD 8-5-1867), dienstbode op 6-3-1896, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 27 dec 1939. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anna Albertina , geb. te Spaarnwoude op 20 jul 1871 (getuigen: Jan van der Putte veldwachter 51jr en jan van der Vossen veldwachter 69jr). 

Vb.   Albert Ernst MESTER1, zn. van Peter Henrich MESTER (IV) (Werkman 17-7-1845, 21-6-1851 geen en 22-8-1838/4-8-1871 suiker-/Broodbakker) en Anna Albertina UBBEN (Zonder), geb. te Amsterdam op 17 jul 1845 (getuigen: vader Peter samen met Johan Greef, werkman, 36 jr, Amsterdam en Bart Moerkerk, geen, 54 jr, Amsterdam
Geboren in de Egelantierstraat 76
Akte 4/151v *, Gemeente Archief Amsterdam. dd 19-7-1845
Op heden Negentien July Achttienhonderd Vijf-en-Veertig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam, verschenen: Peter Heinrich Mester van beroep werkman oud eenendertig Jaren, wonende Egelantierstraat No.76, welke heeft verklaart dat op Zeventien dezer des na middags ten tien ure, in het huis, staandealsboven is geboren een Kind van het mannelijke geslacht uit Anna Albertina Ubben van beroep geen wonende alsboven Zijne Echtgenoote welk Kind zal genaamd worden Albert Ernst van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johan Greif van beroep werkman, oud zesendertig Jaren, wonende Lindengracht N 10 en van Bart Moerkerk van beroep geen oud vierenvijftig Jaren, wonende Leidekkersteeg N 8 en is deze Akte door ons, benevens den Vader, de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
PH Mester
J Greif .
B. Moerkerk), Op 5-6-1867, 21-8-1878 en op 25-5-1904 suikerbakker, op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman. 1, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 11 apr 1920 (getuigen: Johan Gerrit Elward, aanspreker, 68 jr, Amsterdam en Rudolphus Leidozen, aanspreker, 76 jr, Amsterdam
Albert was zonder beroep
Akte 2989 *, Gemeente Archief Amsterdam. dd 13-4-1920), tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 5 jun 1867 (getuigen: Peter Hendrik Halling, suikerbakker, 39 jr; Christiaan Hendrik Puls, suikerbakker, 25 jr; Lubertus Wassink, suikerbakker, 42 jr en Gerhardus Verwoert, machinist 23 jr
Aankondigingen 26-5/2-6-1867 te Amsterdam
Akte 05061867, Gemeente Archief Amsterdam) met Berendina TERMER, dr. van Hermanus TERMER (Smid) en Catharina Philippina Helena GIELINK, geb. te Amsterdam op 14 jul 1844, Nederlands Hervormd, dienster, 23-6-1877 en 6-11-1881 geen, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 14 mrt 1917. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Albert Hendrik , geb. te Amsterdam op 18 jun 1868 (getuigen: vader Albert en Frederik Ross, aanspreker, 49 jr, Amsterdam
Akte 190 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 18-6-1868), Geen, Rozenstraat 371 Amsterdam op 18 jun 1868, ovl. te Amsterdam op 18 jun 1868 (getuigen: vader Albert en Frederik Ross
Akte 190 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 18-6-1868). 
  2.  Anna Albertina , geb. te Amsterdam op 7 jul 1869, Geen, Laurierstraat 61b, kanton 3 Amsterdam op 24 jul 1883, ovl. (14 jaar oud) te Amsterdam op 24 jul 1883 (getuigen: Johannes Hendrik Bloeme, aanspreker, 70 jr, Amsterdam en Christiaan Scheffer, aanspreker, 49 jr, Amsterdam
Akte 6059, Gemeente Archief Amsterdam. dd 26-7-1883). 
  3.  Albert Ernst , geb. te Amsterdam op 24 feb 1872 (getuigen: vader Albert samen met Ernst Albert Mester, werkman, 23 jr, Amsterdam en Antoon Muiswinkel, 31 jr, Amsterdam
in de 1e Laurierdwarsstraat 73
Akte 2/59v *, Gemeente Archief Amsterdam dd 27-2-1872), Geen, 1e Laurierdwarsstraat 73 Amsterdam op 15 mrt 1872, ovl. (20 dagen oud) te Amsterdam op 15 mrt 1872. 
  4.  Geesje Maria , geb. te Amsterdam op 12 feb 1873 (getuigen: vader Albert samen met Hermanus Hannichman, werkman, 33 jr, Amsterdam en Abraham Bofort, kleermaker, 56 jr, Amsterdam
In de 1e Laurierdwarsstraat 73
Akte ?, Gemeente Archief Amsterdam dd 12-2-1873), Geen, Bloemstraat 136, buurt 272, kanton 4 Amsterdam op 13 dec 1874, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 13 dec 1874 (getuigen: Willem Everts, aanspreeker, 29 jr, Amsterdam en Frederik Ross, aanspreeker, 56 jr, Amsterdam
Akte 7420, Gemeente Archief Amsterdam dd 14-12-1874). 
  5.  Peter Heinrich , geb. te Amsterdam op 23 apr 1876 (getuigen: vader Albert samen met Hannes Farmer, werkman, Amsterdam en Hermanus Hannichman, werkman, 37 jr, Amsterdam
Geboren in de Bloemstraat 168
Akte ?, Gemeente Archief Amsterdam dd 24-4-1876), Bloemstraat 168, kanton 4 Amsterdam op 21 mei 1876, ovl. (4 weken oud) te Amsterdam op 21 mei 1876 (getuigen: Antonie Roos, aanspreker, 25 jr en Isaac Albertus Schreuder, aanspreker, 56 jr.
Akte 3466, Gemeente Archief Amsterdam 23-5-1876 3-178v). 
  6.  Berendina (Dientje) , geb. te Amsterdam op 23 jun 1877 (getuigen: vader Albert samen met Peter Hendrik Mester, werkman, 23 jr, Amsterdam en Willem Frederik Kruit, werkman, 30 jr, Amsterdam
in de Bloemstraat 168
Akte 5406, Gemeente Archief Amsterdam dd 25-6-1877), ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 6 jan 1945, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 4 jan 1905 (getuigen: Willem Tijs Smits, schoenmaker, oom Cornelis, 54 jr; Carolus Johannes Jesterhoudt, timmerman, 25 jr, broer; Johannes Regines Kleijn, smid, 42 jr en Joseph Vrees, werkman, 50 jr
Afkondigingen 25-12-1904 en 1-1-1905 te Amsterdam
Akte 12, Gemeente Archief Amsterdam, Reg.3 fol. 7) met Cornelis (Nelis) JESTERHOUDT, zn. van Carolus Johannes JESTERHOUDT (Werkman/milicien op 2-5-1877, timmerman op 25-5-1904) en Jannetje de VRIES (Zonder op 2-5-1877), geb. te Amsterdam op 11 mrt 1878, Timmerman op 25-5-1904, ovl. (70 jaar oud) te Amsterdam op 15 jul 1948. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  7.  Susanna Carolina (Suze) , geb. te Amsterdam op 11 okt 1879 (getuige: vader Albert samen met Jacobus Klokkenbrink, werkman, 32 jr, Amsterdamen Willem Frederik Kruit, werkman, 30 jr, Amsterdam
In de 3e Egelantierdwarsstraat 7
Akte 9093, Gemeente Archief Amsterdam dd 13-10-1879), ovl. (ongeveer 7 jaar oud) in 1887. 
  8.  Geesje Maria (Gees) , geb. te Amsterdam op 6 nov 1881 (getuigen: vader Albert samen met Ernst Albert Mester, werkman, 33 jr, Amsterdam en Hermanus Smit, zeeman, 50 jr, Amsterdam
In de 3e Egelantierdwarsstraat 7
Akte 10315, Gemeente Archief Amsterdam dd 7-11-1881), Zonder, ovl. (92 jaar oud) te Bussum (NH) op 20 dec 1973, begr. te Amsterdam op 24 dec 1973, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 25 mei 1904 (getuigen: Cornelis Jesterhoudt, broer, timmerman, 26 jr; Willem Tijs Smits, schoenmaker, 53 jr, oom Carolus; Hendrik Stark, neef Geesje, winkelier, 34 jr en Johan Nowak, muzikant, 39 jr, Amsterdam
Afkondigingen 15/22-5-1904 te Amsterdam
Akte 1529, Gemeente Archief Amsterdam, Reg.17 fol. 11v), kerk.huw. te Amsterdam op 25 mei 1904, (gesch. te Amsterdam op 18 jan 1940) met Carolus Johannes (Karel) JESTERHOUDT, zn. van Carolus Johannes JESTERHOUDT (Werkman/milicien op 2-5-1877, timmerman op 25-5-1904) en Jannetje de VRIES (Zonder op 2-5-1877), geb. te Amsterdam op 5 nov 1879 (getuigen: vader Carolus samen met Willem Tijs Smits, schoenmaker, 28 jr en Jacob Hansman, steendrukker, 48 jr
in de Engelschesteeg 4
Akte 9907, Gemeente Archief Amsterdam 07-12-1879 9-52), Timmerman op 25-5-1904, ovl. (88 jaar oud) te Amsterdam op 29 mrt 1968, begr. te Amsterdam. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  9.  Anna Albertina , geb. te Amsterdam op 13 okt 1884 (getuigen: Ernst Albert Mester, 36 jr, suikerwerker en Johan Helleman, Poulier, 30 jr
in de Laurierstraat 65
Akte 11223 #, Gemeente Archief Amsterdam 13-10-1884 9/136), Bilderdijkkade 93 Amsterdam op 21 mei 1886, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 21 mei 1886. 
  10.  Peternella Hendrika (Riek) , geb. te Amsterdam op 9 mei 1888, Zonder, ovl. (87 jaar oud) te Amsterdam op 2 sep 1975, begr. te Amsterdam op 5 sep 1975, tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1910 (getuigen: Cornelis Jesterhoudt, zwager Peternella, timmerman, 32 jr; Henres? Karel Alphonsus van der Liepkamp, huisschilder, 50 jr; Carolus Johannes Jesterhoudt, zwager Peternella, timmerman, 30 jr en Hendrik Mark, handelsreiziger, 39 jr, allen wonende te Amsterdam
Afkondigingen 5/12-6-1910 te Amsterdam
Akte 387, Gemeente Archief Amsterdam, Reg.3D fol. 3) met Antonius Martinus Dirk van OS, zn. van Antonius Martinus Dirk van OS (Loodgieter in 1882/1910) en Hendrika Johanna MEIJER (Zonder op 9-1-1884), geb. te Amsterdam op 22 jan 1890, Karrijder op 15-6-1910, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 25 jun 1946. Uit dit huwelijk 4 kinderen. Vc.   Ernst Albert MESTER1, zn. van Peter Henrich MESTER (IV) (Werkman 17-7-1845, 21-6-1851 geen en 22-8-1838/4-8-1871 suiker-/Broodbakker) en Anna Albertina UBBEN (Zonder), geb. te Amsterdam1 op 15 jul 1848 (getuigen: vader Peter en Ubbe Alberts, schoenmaker, 53 jr; Isaac Schouten, werkman 28 jr.
Geboren in de Egelantierstraat 167
Akte ?, Gemeente Archief Amsterdam R4f69 dd 18-7-1848
Op heden Achttien July Achttienhonderd Acht-en-Veertig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Stad Amsterdam, verschenen: Peter Heinrich Mester van beroep bakker oud vierendertig(?) Jaren, wonende Egelantierstraat No. 167, welke heeft verklaard dat ----- op vijftien dezer des na middags ten zes ure, in het huis, staande alsboven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht, uit Anna Albertina Ubben van beroep geen wonende alsboven zijne echtgenoote, welke Kind zal genaamd worden Ernst Albert van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Ubbe Alberts van beroep schoenmaker oud Drieenvijftig Jaren, wonende Eagekapelsteeg(?) N 33 en van Isaac Schouten van beroep werkman, oud achtendertig jaren, Egelantierstraat N 9 en is deze Akte door ons, den Vader de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
PH Mester
U Alberts Deutz
I Schouten), ged. ev.luthers te Amsterdam op 15 jul 1848, Suikerbakker op 15-3-1876 en 6-6-1882 op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman 1, Laurierstraat 89, Kanton 3 Amsterdam op 2 jun 1848, ovl. (45 jaar oud) te Amsterdam op 2 jun 1894 (getuigen: Carel Ross, aanspreker, 21 jr, Amsterdam en Gerrit Slot, aanspreker, 39 jr, Amsterdam
Akte 4327, Gemeente Archief Amsterdam. dd 4-6-1894), otr. te Amsterdam op 2 mrt 1876, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1876 (getuigen: Albert Ernst Mester, broer, suikerbakker, 30 jr; Peter Hendrik Mester, broer, suikerbakker, 24 jr; Johan Pieter Hallman, broer, letterzetter, 28 jr en Johan Christiaan Beuger, oom, suikerbakker, 47 jr
Aankondigingen 5/12-3-1876 te Amsterdam. Ze trouwden 3e klasse.
Akte 27v, Gemeente Archief Amsterdam reg.3 fol) met Engelina HALLMANN1, dr. van Clamor Adolph HALLMANN (Suikerbakker 15-3-1876, werkman 8-4-1850) en Johanna BEUGER (Dienstbaar op 24-3-1847), geb. te Amsterdam1 op 8 apr 1850 (getuigen: vader Clamor samen met Jan Hendrik Rappenier, schoenmaker, 36 jr, Amsterdam en Johan Hendrik Hallman, werkman, 27 jr, Amsterdam
Geboren in de Anjeliersstraat 116
Akte ?, Gemeente Archief Amsterdam R2f168 dd 8-4-1850), ged. te Amsterdam op 8 apr 1850, Zonder 1, ovl. (74 jaar oud) te Amsterdam op 26 jan 1925. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Anna Albertina , geb. te Amsterdam op 18 jan 1877 (getuigen: vader Ernst samen met Johannes Bernardus Linsell, werkman, 48 jr, Amsterdam en Albert Ernst Mester, werkman, 31 jr, Amsterdam
Geboren in de Bloemstraat 154
Akte 664, Gemeente Archief Amsterdam dd 19-1-1877), Zonder in 1932, ovl. (55 jaar oud) te Sloten (NH) op 25 jun 1932 (getuigen: Bernardus Rustenburg, aanspreker, 50 jr en Gijsbertus Wilhelmus Johannes Petrus van Vreide, gemeentebode, 46 jr.
Akte 175, Gemeente Archief Amsterdam dd 27-6-1932). 
  2.   Karel Adolph 2, geb. te Amsterdam op 24 mei 1878, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 20 dec 1949, volgt VIa
  3.  Ernst Albert , geb. te Amsterdam op 28 mei 1880, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 24 sep 1961, volgt VIb
  4.  Hendrik Peter , geb. te Amsterdam op 6 jun 1882, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op 5 mei 1965, volgt VIc
  5.  Engelina Johanna , geb. te Amsterdam op 26 mei 1884 (getuigen: Pieter Hendrik Mester, stoker, 30 je en Johan Helleman, poulier, 29 jr
in de Laurierstraat 89
Akte 5861 #, Gemeente Archief Amsterdam 27-5-1884 5/89), tr. (beiden 21 jaar oud) te Amsterdam op 15 mrt 1906 (getuigen: Johan Jacob Kram, oom Evert, 39 jr, slager, Amsterdam, Gerrit Johan Jacobus ??, beambte, 25 jr, Amsterdam, Karel Adolph Mester, typograaf, 27 jr, Amsterdam, broer en Ernst Albert Mester, typograaf, 25 jr, Amsterdam, broer
Afkondigingen 4/11-3-1906 te Amsterdam
Akte 174, Gemeente Archief Amsterdam) met Evert Arnoldus MERTZ, zn. van Johannes Hendrik MERTZ en Catharina Gesina KRAM, geb. te Amsterdam op 16 jul 1884. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Johanna Cornelia , geb. te Amsterdam op 2 jun 1886, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1943, relatie met HELMKEN, geb. circa 1885, ovl. te Amsterdam circa 1945. Uit deze relatie geen kinderen. 
  7.  Johan Gerrit Hendrik , geb. te Amsterdam op 24 sep 1887 (getuigen: Johan Gerrit Hendrikus Hallmann, poulier, 33 jr en Albert Ernst Mester, werkman, 42 jr
in de Laurierstraat 89
Akte 10765 #, Gemeente Archief Amsterdam 26-9-1887), Geen, Laurierstraat 89, kanton 3 Amsterdam op 19 sep 1888, ovl. (11 maanden oud) te Amsterdam op 19 sep 1888 (getuigen: Petrus Buhrmann, aanspreker, 40 jr, Amsterdam en Klaas Koop, aanspreker, 32 jr, Amsterdam
Akte 7105 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 21-9-1888). 
  8.  Wilhelmina Johanna , geb. te Amsterdam op 15 mei 1890, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 3 dec 1955, begr. te Amsterdam op 8 dec 1955, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 8 okt 1913 met Hendrikus Ursinus BASTIAAN, zn. van Berend BASTIAAN (Broodbakker van 1909-1914) en Cornelia van GREVENSTEIN, geb. te Zwolle op 5 apr 1887, Slager op 30-8-1911, 24-2-1941 opzichter veemarkt en abattoir, ovl. (73 jaar oud) te Amsterdam op 10 dec 1960. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  9.  Johanna , geb. te Amsterdam op 16 mrt 1894, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 27 jan 1971, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 3 aug 1922 met Maarten van der BLOM, geb. te Rotterdam (ZH) op 1 dec 1895, ovl. (80 jaar oud) te Hilversum (NH) op 11 feb 1976. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIa.   Karel Adolph MESTER2, zn. van Ernst Albert MESTER (Vc) (Suikerbakker op 15-3-1876 en 6-6-1882 op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman) en Engelina HALLMANN (Zonder), geb. te Amsterdam op 24 mei 1878 (getuigen: vader Ernst samen met Johannes Christiaan Beuger, tuinier, 50 jr, Amsterdam en Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 25 jr, Amsterdam
In de Oude Looierstraat 54
Akte 4359, Gemeente Archief Amsterdam dd 25-5-1878), Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar, Frederik Hendrikstraat 142 hs Amsterdam op 20 dec 1949, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 20 dec 1949 (getuigen: Samuel Leonard de Goede, aanspreker, 65jr, Amsterdam
Akte 557, Gemeente Archief Amsterdam dd 21-12-1949
Na een smartelijk lijden is heden, in volle overgave, tot een hoger leven overgegaan onze innig geliefde Man, Vader, Behuwdvader, Broeder, Behuwdbroeder en Grootvader KAREL ADOLPH MESTER in de leeftijd van 71 jaar. M.E. Mester-Amelsbeek, E.A. Mester, B. Mester-Udo, M.E. Schoemaker-Mester, J.H. Schoemaker, A.A. Stoeckart-Mester, A.C. Stoeckart en Kleinkinderen. Amsterdam, 20 Dec. 1949 Frederik Hendrikstraat 142 huis.
Akte RK*, Rouwkaart
De teraardebestelling zal plaatshebben op Zaterdag 24 December a.s. te 2 uur op de Nwe. Oosterbegraafplaats), begr. te Amsterdam op 24 dec 1949, otr. te Amsterdam op 8 nov 1903, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 19 nov 1903 (getuigen: Cornelis Klaas Lanting, ambtenaar, 37 jr; Albert Johannes Imcken, bode, 60 jr; Jan Schlibart, bode, 59 jr en Ludovicus Libert, bode, 48 jr
Aankondigingen 8/15-11-1903 te Amsterdam
Akte 3918, Gemeente Archief Amsterdam) met Maria Elisabeth AMELSBEEK3,4,2, dr. van Hermanus Anthonius AMELSBEEK (Timmer/werkman van 1874-1918) en Elizabeth van MIL (Geen), geb. te Amsterdam op 4 aug 1880 (getuigen: vader Hermanus samen met Antonie Thomasten, timmerman, 32 jr, Amsterdam en Anton Robert Pafinger, timmerman, 24 jr, Amsterdam
Geboren op Kleerenslootje 9
Akte 6976 #, Gemeente Archief Amsterdam Reg.6 Fol.163v 4-8-1880), Zonder, ovl. (87 jaar oud) te Doorn (UT) op 4 jan 1968, begr. te Amsterdam op 9 jan 1968. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Ernst Albert (Ernst) , geb. te Amsterdam op 17 dec 1904, ovl. (85 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 27 mei 1990, volgt VII
  2.  Maria Elisabeth (Rie) , geb. te Watergraafsmeer op 28 okt 1906 (getuigen: Jannetje Catharina Elisabeth de Vries, 42 jr, verloskundige, Amsterdam samen met Jacobus Cornelis Roodenburg, 58 jr, gemeenteontvanger en Jan van der Zee, 24 jr, ambtenaar, Amsterdam
Geboren op de Weesperzijde 45), boekhoudster, woonde Rombout Hogerbeetsstraat 93 Hs, 1052 VV Amsterdam op 29 mrt 1925, Laan v. Helendemeesters 2 Amstelveen op 3 feb 1997, ovl. (90 jaar oud) te Amstelveen op 3 feb 1997, gecr. te Amsterdam op 7 feb 1997, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 3 sep 1936, kerk.huw. te Amsterdam op 3 sep 1936 met Johan Hendrik (Han) SCHOEMAKER, zn. van Johan Hendrik SCHOEMAKER (kantoorbediende op 19-5-1904) en Juliane Wilhelmina Augustine BERGISCH (Zonder), geb. te Amsterdam op 29 mrt 1905, kantoorbediende, woonde Fagelstraat 92hs, 1052 GH Amsterdam op 29 mrt 1925, ovl. (69 jaar oud) te Alkmaar op 19 dec 1974 (getuigen: Marinus Stegenga, 50 jr, uitvaartverzorger
akte no 951
Op negentien december negentienhonderd vierenzeventig te 10 uur,
15 minuten, is overleden in de gemeente Alkmaar:
Schoemaker, Johan Hendrik, geboren te Amsterdam op 29 maart 1905,
wonende te Heiloo, gehuwd met: Mester, Maria Elisabeth, zoon van:
Schoemaker, Johan Hendrik en van: Bergisch, Juliane Wilhelmina
Augustine, beide overleden.
De aangifte van overlijden is aan de ambtenaar van de burgerlijke
stand van Alkmaar gedaan door: Stegenga, Marinus, oud 50 jaar,
uitvaartverzorger, wonende te Amsterdam, die verklaarde uit eigen
wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte op 19 december 1974), begr. te Amsterdam op 23 dec 1974. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Anna Albertina (Annie) , geb. te Amsterdam op 3 nov 1910 (getuigen: vader Karel samen met Jan van Soest, ambtenaar, 26 jr, Amsterdam en Everardus Theodorus Latry, ambtenaar, 23 jr, Amsterdam
Geboren op de Kinkerstraat 295
Akte 11839, Gemeente archief Amsterdam. dd 4-11-1910), Zonder, "Nieuw Beerschoten", Laan van Rijnwijk 1, te Zeist, ovl. (71 jaar oud) te Zeist (UT) op 25 nov 1981, begr. te Amsterdam op 30 nov 1981, tr. (resp. 18 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 20 jun 1929 met Arie Christiaan STOECKART, zn. van Johannes Jacobus STOECKART (houtdraaier) en Jacoba Adriana BRANDS, geb. te Amsterdam op 20 sep 1901, ged. te Amsterdam op 6 okt 1901, Verpleegkundige in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam, ovl. (66 jaar oud) te Doorn (UT) op 22 mrt 1968, begr. te Doorn (UT) op 27 mrt 1968. Uit dit huwelijk geen kinderen. VII.  Ernst Albert (Ernst) MESTER, zn. van Karel Adolph MESTER (VIa) (Op 19-11-1903 typograaf, van 1905-1910 letterzetter, op 28-2-1929 boekhandelaar) en Maria Elisabeth AMELSBEEK (Zonder), geb. te Amsterdam op 17 dec 1904 (getuigen: vader Karel samen met Albert Zilvold, ambtenaar, 24 jr, Amsterdam en Gartier Oltmans, ambtenaar, 36 jr, Amsterdam
In de van Houweningenstraat 71
Akte 14475, Gemeente archief Amsterdam dd 19-12-1904), Typograaf 28-2-1929, Boesmanstraat 7 Port Elizabeth [R.S.A.] op 30 mei 1990, ovl. (85 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 27 mei 1990, gecr. te Port Elizabeth [R.S.A.] op 30 mei 1990, tr. (beiden 24 jaar oud) te Amsterdam op 28 feb 1929 (getuigen: Johan Hendrik Schoemaker, 24 jr, kantoorbediende, zwager Ernst en Arie Christiaan Stoeckart, 27 jr, verpleger, zwager Ernst beiden wonende te Amsterdam
Afkondiging op 16-2-1929 te Amsterdam. Vierde op 31-8-1941 hun 12 1/2 jarige huwelijksfeest met een feestmaaltijd.
Akte 37, Gemeente Archief Amsterdam, Reg.II Fol.20) met Belia UDO, dr. van Willem Roelof UDO (Typograaf 17-1-1905 t/m 15-1-1931) en Johanna Maria MEIJER (Winkelierster, op 15-10-1903 zonder), geb. te Den Haag (ZH) op 17 jan 1905 (getuigen: vader Willem samen met Franciscus Dieben, 51 jr, bode, Den Haag en Engelbertus Heilbron, 61 jr, zonder, Den Haag
Akte 314, Gemeente archief Den Haag dd 17-1-1905), onderwijzeres op 28-2-1929, Port Elizabeth Granny huisje, Lunevilleroad 9, 6070 Port Elizabeth [R.S.A.] tussen 1992 en 22 jun 1997 , ovl. (92 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 22 jun 1997, gecr. te Port Elizabeth [R.S.A.] op 27 jun 1997. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Ilona , geb. te Amsterdam op 16 nov 1929 (getuigen: vader Ernst samen met Peter Rijk Klarenbeek, secretaris, 31 jr, Amsterdam en Gijsbertus Wilhelmus Johannus Petrus van Rede, gemeente bode, 43 jr, Amsterdam
Geboren op de Admiraal de Ruyterweg 308
Akte 1449, Gemeente archief Amsterdam Reg.3 Fol.44 17-11-1929), Verkoopster 29-4-1955, directrice 1964, ovl. (90 jaar oud) te Port Elizabeth [R.S.A.] op 19 jan 2020, tr. (resp. 30 en 32 jaar oud) te Bellville [R.S.A.] op 20 aug 1960 met Tommy (Tom) BOODT, zn. van Dirk Willem Antonie BOODT (Planter) en Clara Bertha Johanna MERKESTEIN (onderwijzeres), geb. te Medan (Su) [Indonesi´┐Ż] op 1 mei 1928 (getuigen: vader Dirk samen met Hendrikus Johannes Huygen, 39 jr, koopman, Medan en Mozes Roos, 33 jr, apotheker, Medan
Geboren in de ziekenverpleging te Medan
Akte 48 *, Burgerlijkestand Medan dd 3-5-1928), Timmerman, bouwkundig tekenaar, Luneville Weg 9, Lorraine, 6070 Port Elizabeth [R.S.A.], 0027 41 322 804 op 8 mei 1999, ovl. (71 jaar oud) te Port Elizabeth (ZA) op 8 mei 1999, gecr. te Port Elizabeth (ZA) op 13 mei 1999. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Karel Adolf (Karel) , geb. te Amsterdam op 13 mrt 1933, ovl. (58 jaar oud) te Almere op 20 okt 1991, volgt VIIIVIII.  Karel Adolf (Karel) MESTER, zn. van Ernst Albert (Ernst) MESTER (VII) (Typograaf 28-2-1929) en Belia UDO (onderwijzeres op 28-2-1929), geb. te Amsterdam op 13 mrt 1933 (getuigen: vader Ernst samen met Jacob Martin Wilmsen, kantoorbediende, 36 jr, Amsterdam en Albert Luidens, kantoorbediende, 30 jr, Amsterdam
Geboren in de Camperstraat 17
Akte 2073, Gemeente Archief Amsterdam Reg.3 Fol.74v 14-3-1933), Typograaf vanaf 1951 t/m 1991, woonde Het Broadwayhuis, Voortrekkerweg Bellville [R.S.A.] van 1 sep 1955 tot 1959, woonde Shelleyweg 38 Kraaifontein [R.S.A.] van 1959 tot 2 mrt 1967 , woonde Berberisstraat 2 hs, 1032 EL Amsterdam van 14 mrt 1967 tot 1 okt 1967 , woonde Admiralengracht 275 III, 1056 EB Amsterdam van 2 okt 1967 tot 1981, Zeistpad 10, 1324 NL Almere, (036) 533 06 23 op 20 okt 1991, ovl. (58 jaar oud) te Almere op 20 okt 1991, gecr. te Lelystad op 25 okt 1991, otr. te Amsterdam op 26 mrt 1955, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 26 apr 1955 (getuigen: Lucas Edelenbos, broer, 32 jr, bankwerker, Amsterdam en Ilona Mester, zuster, 25 jr, verkoopster, Amsterdam
Ze trouwden op een dinsdag, 3e klasse a Fl.8,-- nota no.11233
Akte 69, Gemeente Archief Amsterdam) met Johanna Hendrika (Annie) EDELENBOS, dr. van Berend EDELENBOS (Scheepstimmerman op 24-12-1913, ijzerwerker op 16-4-1925 en 26-9-1935) en Johanna Hendrika (Annie (Anne)) FEENSTRA (Huisvrouw), geb. te Enkhuizen op 26 sep 1935 (getuigen: vader Berend
No. 61. Heden zeven en twintig September negentien honderd vijf en dertig, verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente ENKHUIZEN, Edelenbos, Berend oud zeven en veertig jaren ijzerwerker wonende te Enkhuizen die verklaarde, dat op zes en twintig September negentienhonderd vijf en dertig, des na middags te vier uur in deze gemeente, in het huis molenweg nummer honderd zestien is geboren een kind van het vrouwlijk geslacht uit zijne echtgenoote Feenstra, Johanna Hendrika, zonder beroep, wonende alhier aan welk kind werden gegeven de voornamen Johanna Hendrika
Waarvan akte, welk overeenkomstig de wet is voorgelezen.
De Ambtenaar voornoemd,
B. Edelenbos Johmens), Verkoopster op 26-4-1955, huisvrouw, woonde Molenweg 116, 1601 SW Enkhuizen tussen 26 sep 1935 en 1 mei 1936 , woonde Kade 2, 1601 LB Enkhuizen tussen 2 mei 1936 en 4 dec 1936 , woonde Zuideinde 206, 1121 CJ Landsmeer tussen 5 dec 1936 en 27 apr 1938 , woonde Zonneplein 5b hs, 1033 EJ Amsterdam tussen 28 apr 1938 en 14 mrt 1954 , woonde Campanulastraat 2 hs, 1032 XS Amsterdam tussen 15 mrt 1954 en 4 jul 1955 , woonde Het Broadwayhuis, Voortrekkerweg Bellville [R.S.A.] van 1 sep 1955 tot 1959, woonde Shelleyweg 38 Kraaifontein [R.S.A.] van 1959 tot 2 mrt 1967 , woonde Berberisstraat 2 hs, 1032 EL Amsterdam van 14 mrt 1967 tot 1 okt 1967 , woonde Admiralengracht 275 III, 1056 EB Amsterdam van 2 okt 1967 tot 1981, woonde Indira Gandhistraat 11, 1314 RW Almere, (036) 533 06 23 op 1 okt 1996 woonde op zeistpad 10 te Almere vanaf 17-6-1981 t/m 20-9-1996, ovl. (62 jaar oud) te Almere op 23 dec 1997, gecr. te Lelystad op 29 dec 1997. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.   Hans 5, geb. te Wynberg [R.S.A.] op 8 dec 1955, volgt IXIX.   Hans MESTER5, zn. van Karel Adolf (Karel) MESTER (VIII) (Typograaf vanaf 1951 t/m 1991) en Johanna Hendrika (Annie) EDELENBOS (Verkoopster op 26-4-1955, huisvrouw), geb. te Wynberg [R.S.A.] op 8 dec 1955, Verpleegkundige, woonde Het Broadwayhuis, Voortrekkerweg Bellville [R.S.A.] van 8 dec 1955 tot 1959, woonde Shelleyweg 38 Kraaifontein [R.S.A.] van 1959 tot 2 mrt 1967 , woonde Berberisstraat 2 hs, 1032 EL Amsterdam van 14 mrt 1967 tot 1 okt 1967 , woonde Admiralengracht 275 III, 1056 EB Amsterdam van 2 okt 1967 tot 1980, woonde Dennerode 530, Amsterdam, Dennenrode 530 Amsterdam tussen 1980 en 1982, woont Leemwierde 94, Almere, Leemwierde 94, 1353 LK Almere, 0365322934 tussen 1982 en 10 nov 1986 , woont Wipmolenweg 393, Almere, Wipmolenweg 393, 1333 GN Almere, (036) 532 29 34 vanaf 10 nov 1986, sam. te Amsterdam op 18 dec 1980, otr. te Amsterdam op 9 nov 1981, tr. (beiden 26 jaar oud) te Amsterdam op 14 mei 1982 (getuige: Karel Adolf Mester, vader, typograaf, Almere; Johanna Hendrika Mester, moeder, huisvrouw, Almere; Frederik Roebersen, vader, timmerman, Amsterdam; Trijntje Susanna Oosterom, moeder, huisvrouw, Amsterdam
Akte 773, Burgerlijke Stand Amsterdam) met Frederika (Ria) ROEBERSEN5, dr. van Frederik (Freek) ROEBERSEN (timmerman), geb. te Amsterdam op 27 sep 1955, rijksambtenaar belastingen v/a 1-9-1975 t/m 31-12-1983, woonde Nieuwenhuysenstraat 7, Amsterdam, Nieuwenhuysenstraat 7 III, 1063 HZ Amsterdam tussen 27 sep 1955 en 1965, woonde Heringastate 23, Amsterdam, Heringastate 23, 1082 TP Amsterdam, (020) 642 48 73 tussen 1965 en 1980, woonde Dennerode 530, Amsterdam, Dennenrode 530 Amsterdam tussen 1980 en 1982, woonde Leemwierde 94, Almere, Leemwierde 94, 1353 LK Almere, 0365322934 tussen 1982 en 10 nov 1986 , woont Wipmolenweg 393, Almere, Wipmolenweg 393, 1333 GN Almere, (036) 532 29 34 vanaf 10 nov 1986. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Alex, geb. te Almere op 24 jul 1985 (getuige: vader Hans
Geboren op de Leemwierde 94
Akte A/195*, Gemeente archief Almere dd 25-7-1985), woonde Leemwierde 94, Almere, Leemwierde 94, 1353 LK Almere, 0365322934 tussen 24 jul 1985 en 10 nov 1986 , Wipmolenweg 393, 1333 GN Almere, (036) 532 29 34 op 10 nov 1986 1985 - 1986 Leemwierde 94, 1353 LK Almere, woont Wipmolenweg 393, Almere, Wipmolenweg 393, 1333 GN Almere, (036) 532 29 34 vanaf 10 nov 1986. VIb.  Ernst Albert MESTER, zn. van Ernst Albert MESTER (Vc) (Suikerbakker op 15-3-1876 en 6-6-1882 op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman) en Engelina HALLMANN (Zonder), geb. te Amsterdam op 28 mei 1880 (getuigen: vader Ernst samen met Albert Ernst Mester, werkman, 34 jr, Amsterdam en Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 25 jr, Amsterdam
Geboren in de Oude Looierstraat 54
Akte 4908, Gemeente Archief Amsterdam dd 29-5-1880), Op 18-5-1905 letterzetter en op 27-1-1909 en 30-8-1911 typograaf, ovl. (81 jaar oud) te Amsterdam op 24 sep 1961, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Amsterdam op 18 mei 1905 (getuigen: Karel Adolph Mester, broer, letterzetter, 27 jr; Franciscus Klokgieter, boekdrukker, 27 jr; Eugenius Schraa, werkman, 25 jr en Engbert Rozeboom, koopman, 67 jr
Afkondigingen 7/14-5-1905 te Amsterdam
Akte 333, Gemeente Archief Amsterdam) met Barbara Margretha Johanna AMELSBEEK, dr. van Hermanus Anthonius AMELSBEEK (Timmer/werkman van 1874-1918) en Elizabeth van MIL (Geen), geb. te Amsterdam op 18 mrt 1883, Zonder, ovl. (71 jaar oud) te Amsterdam op 29 sep 1954. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Bastiana Margretha , geb. te Amsterdam op 1 apr 1906, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) te Amsterdam op 4 jun 1931 met Gerrit KUIJPER, geb. te Amsterdam op 4 jun 1904, ovl. (53 jaar oud) te Amsterdam op 9 jan 1958. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Engelina Johanna , geb. te Amsterdam op 2 nov 1908, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 9 okt 1974, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Amsterdam op 27 mei 1936 met Douwe Koop Cornelis MEETH, geb. te Amsterdam op 13 jun 1909, ovl. (66 jaar oud) te Heerhugowaard (NH) op 14 jan 1976. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Hendrik Peter MESTER, zn. van Ernst Albert MESTER (Vc) (Suikerbakker op 15-3-1876 en 6-6-1882 op 18-1-1877 en 6-11-1881 werkman) en Engelina HALLMANN (Zonder), geb. te Amsterdam op 6 jun 1882 (getuigen: vader Ernst samen met Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 28 jr, Amsterdam en Johannes, Christiaan Beuger, tuinman, 53 jr, Amsterdam
Geboren in de Laurierstraat 61
Akte 5551, Gemeente Archief Amsterdam dd 7-6-1882), Behanger, stoffeerder van 1911-1932, ovl. (82 jaar oud) te Amsterdam op 5 mei 1965, tr. (resp. 29 en 24 jaar oud) te Amsterdam op 30 aug 1911 (getuigen: Karel Adolph Mester, typograaf, 33 jr, broer, Amsterdam; Ernst Albert Mester, typograaf, 31 jr, broer, Amsterdam; Hendrikus Ursinus Bastiaan, slager, 24 jr, zwager Hendrik en Hendrik van Pomp, bootwerker, 23 jr, Amsterdam
Afkondigingen 20/27-8-1911 te Amsterdam
Akte 604, Gemeente Archief Amsterdam) met Aafje SIEGER, dr. van Frederik SIEGER (Stucadoor op 30-8-1911) en Geertje DIJKSTRA (Zonder), geb. te Amsterdam op 20 sep 1886, Zonder, ovl. (92 jaar oud) te Amsterdam op 11 jan 1979. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Gertrude , geb. te Munster [Duitsland] op 23 apr 1913, ovl. (75 jaar oud) te Amsterdam op 18 mrt 1989, tr. (resp. 19 en ongeveer 25 jaar oud) (1) te Amsterdam op 7 sep 1932, (gesch. te Amsterdam (NH)? op 3 mei 1943) met Henry James POTTER, zn. van Cyrus Augustine POTTER (arts in 1932) en Sara Elisabeth van GORKUM, geb. te Broek op Langedijk (NH) circa 1907, officier van gezondheid in 1932. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (48 jaar oud) (2) op 1 jun 1961 met Johan van de BROM. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Tine , geb. te Amsterdam op 4 jun 1916, woont te Amsterdam Buitenveldert na jul 1996 woonde tot juni 1996 op de Nobelweg te Amsterdam, ovl. (83 jaar oud) te Amstelveen op 10 jan 2000, gecr. te Amsterdam op 17 jan 2000, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) te Soerabaya [Indonesi´┐Ż] op 4 feb 1949 met Oene de JONG, geb. te Heerenveen (FR) op 17 mrt 1917, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 28 okt 1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vd.   Peter Heinrich MESTER1, zn. van Peter Henrich MESTER (IV) (Werkman 17-7-1845, 21-6-1851 geen en 22-8-1838/4-8-1871 suiker-/Broodbakker) en Anna Albertina UBBEN (Zonder), geb. te Amsterdam op 24 mei 1854 (getuigen: vader Peter samen met Herman Frederik Nagel, bakker, 34 jr, Amsterdam en Heinrich Wolff, geen, 53 jr, Amsterdam
In de Egelantierstraat 147
Akte ?, Gemeente Archief Amsterdam. dd 26-5-1854), Op 21-8-1878 suikerbakker, van 24-10-1878 t/m 7-12-1895 stoker en hij was ook arbeider 1, ovl. (41 jaar oud) te Amsterdam op 7 dec 1895 (getuigen: Jan Fredrik Hekhuysen, aanspreker, 45 jr,Amsterdam en Hendricus Parson, bode, 31 jr, Amsterdam beide bekende van Peter
Akte 8399, Gemeente Archief Amsterdam. dd 10-12-1895), otr. te Amsterdam op 8 aug 1878, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) te Amsterdam op 21 aug 1878 (getuige: Albert Ernst Mester broer van Peter, suikerbakker, 33 jr.; Ernst Albert Mester broer van Peter, suikerbakker, 30 jr.; George Franciscus Kruger broer van Johanna, kuiper, 37 jr.; Johan Gerrit Hendrik Helleman zwager van Peter, poulier, 24 jr
Aankondigingen op 11/18-08-1878 te Amsterdam
Akte 1600, Gemeente archief Amsterdam) met Johanna Helena KRUGER, dr. van Jan Fredrik KRUGER (Zeeman) en Jansje HEIJNS (Dienstbode), geb. te Amsterdam op 29 sep 1842 (getuigen: Elizabet van Dam, vroedvrouw, 40 jr, Amsterdam samen met Klaas Hansjen Klaassen, horlogemaker, 28 jr, Amsterdam en Willem Rijkkoff, vergulder, 25 jr, Amsterdam
Op de Prinsengracht 468
Akte 131, Gemeente Archief Amsterdam. DD 30-09-1842), Dienster, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 24 sep 1928. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Anna Helena , geb. te Amsterdam op 24 okt 1878 (getuigen: vader Peter. Getuigen Johan Gerrit Hendrik Helleman, poulier, 25 jr, Amsterdam en Pieter Hendricus van Bommel, stoker, 28 jr, Amsterdam
Geboren in de Nieuwe Leliestraat 144
Akte 8893, Gemeente archief Amsterdam. DD 25-10-1878), Zonder, ovl. (80 jaar oud) te Amsterdam op 9 aug 1959, begr. te Amsterdam op 22 aug 1959, tr. (resp. 32 en 28 jaar oud) te Amsterdam op 3 aug 1911 (getuigen: Peter Frederik Cladder, bode a/e ziekenfonds, 34 jr, Amsterdam; Pieter Hendrikus van der Wal, zwager Jentje, boekhandelaar, 41 jr; Johannes Wilhelmus Zoethoff, kleermaker, 29 jr, Amsterdam en Gerrit Beentjes, bankwerker, 38 jr, Amsterdam
Afkondigingen op 23/30-7-1911 te Amsterdam
Akte 533, Gemeente Archief Amsterdam) met Jentje de BOER, zn. van Hidde de BOER (Timmerman op 3-8-1911) en Meintje Jans GROENEWOUD, geb. te Nieuwer-Amstel (NH) op 4 mei 1883, Winkelbediende op 3-8-1911, ovl. (41 jaar oud) te Amsterdam op 17 jan 1925. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna Helena , geb. te Amsterdam op 2 feb 1882 (getuigen: vader Peter samen met Albert Ernst Mester, Werkman, 37 jr, Amsterdam en Johan Gerrit Hendricus Helleman, Poelier, 27 jr, idem
Geboren op de Lijnbaansgracht 66
Akte 1173, Gemeente archief Amsterdam. DD 02-02-1882), Geen, Lindestraat 11, kanton 4 Amsterdam op 16 mrt 1884, ovl. (2 jaar oud) te Amsterdam op 16 mrt 1884 (getuigen: Frederik Ross, aanspreker, 36 jr, Amsterdam en Hendrikus Peelen, aanspreker, 39 jr, Amsterdam
Akte 2413, Gemeente archief Amsterdam. DD 19-03-1884). 
  3.  Johanna Helena , geb. te Amsterdam op 6 sep 1884 (getuigen: Johan Helleman, poulier, 30 jr en Johannes Gerardus van der Heijden, geen, 39 jr
in de Lindestraat 11
Akte 9913 #, Gemeente Archief Amsterdam 9-9-1884, 9/27), Geen, Lindestraat 11, kanton 4 Amsterdam op 8 feb 1886, ovl. (1 jaar oud) te Amsterdam op 8 feb 1886 (getuigen: Wilhelmus Pendavingh, aanspreker, 24 jr, Amsterdam en Johanne van Zoelen, aanspreker, 36 jr, Amsterdam beide bekende van Johanna
Akte 1183 *, Gemeente Archief Amsterdam dd 10-2-1886). 
  4.  , geb. te Amsterdam op 9 sep 1884 (getuigen: Frederik Ross, aanspreker, 36 jr, Amsterdam en Willem Andries Bierlee, aanspreker, 39 jr, idem
Geboren in de Lindestraat 11, kanton 4
Akte 1129, Gemeente archief Amsterdam. DD 10-09-1884), Lindestraat 11, kanton 4 Amsterdam op 9 sep 1884, ovl. te Amsterdam op 9 sep 1884 (getuigen: Frederik Ross en Willem Andries Bierlee
Akte 1129, Gemeente archief Amsterdam. DD 10-09-1884). 


Bronnen:

1. Huw. Ernst Albert Mester en Engelina Hallmann (ProGen r11 huw), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: GAA, Archief: Gemeente Archief, Akteplaats: Amsterdam, periode: 15 mrt 1876 (15 mrt 1876 akte 27) 

2. Overlijden Maria Elisabeth Amelsbeek (BSO18800804am), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Akteplaats: Doorn, periode: 4 jan 1968 (4 jan 1968 akte 2) 

3. Geb. Inschrijving Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am_1), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (akte 1770) 

4. Geboren Maria Elisabeth Amelsbeek (BSG18800804am), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Gemeente Archief, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: Reg. N. 6 Vol. 163v, Akteplaats: Amsterdam, periode: 4 aug 1880 (4 aug 1880 akte 6976) 

5. Afgeschermd, Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Gemeente Archief Almere, Archief: Burgerlijkenstand, Inventarisnr.: 500125, Akteplaats: Almere, periode: 30 okt 2015 (30 okt 2015 akte 500125)