Genealogie Website van $boomnaam$
Wilhelmina Johanna Margaretha OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Wilhelmina Johanna Margaretha OOSTEROM, geb. te Hoofddorp (NH) op 2 jul 1880, ovl. (78 jaar oud) te Haarlem (NH) op 7 apr 1959, Anne van Heerden
Zie E-Mail van Anne.

relatie
met

Jacobus Hendrik van HEERDE, zn. van Hendrik van HEERDE en Jannetje BAKKER, geb. te Alkmaar op 11 apr 1885 Anne van Heerden


Barend BUIS
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Barend BUIS, geb. te Zevenhuizen (ZH) op 17 aug 1814 09.00 (getuigen: vader Leenderd getuigen waren Barend van Meijnen, 71 jr. en Cornelis van Meijnen, 45 jr
Akte 26*, Rijksarchief Den Haag), ged. Ned.Herv te Zevenhuizen (ZH) op 24 aug 1814 Kw.st. Henk Buis, vissher, landbouwer in 1859-1888, Haarlemmermeer 26 E Haarlemmermeer op 24 mei 1891, ovl. (76 jaar oud) te Haarlemmermeer (NH) op 24 mei 1891 00.30 (getuigen: Jan Groot timmerman 49 jr Haarlemmermeer en Jan Eggink Ambtenaar 48 jr Haarlemmermeer
Akte 161*, Rijksarchief Haarlem
Heden den Vijfentwintigsten Mei Achttienhonderd Een en Negentig, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer verschenen, Jan Groot, van beroep timmerman oud negenenveertig jaren, wonende te Haarlemmermeer, bekende van de na te noemen overledenen, en Jan Eggink, van beroep Ambtenaar oud achtenveertig jaren, wonende te Haarlemmermeer, bekende van de overledenen, welke ons hebben verklaard dat op den vierentwintigsten dezer des voormiddags ten half een uur, in het huis staande alhier, nummer zesentwintig E, in den ouderdom van zevenenzeventig jaren Is overleden Barend Buis van beroep lanbouwer, geboren te Zevenhuizen en wonende te Haarlemmermeer, gehuwd met Helena van Rijswijk, eerder gehuwd geweest met Anna Kooiman, zoon van Leendert Buis en Maria van Meijnen, beide overleden. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend,
J. Groot J. Eggink De Ambtenaar voornoemd.).

otr. (1) te Gouderak (ZH) op 8 dec 1833 , Kw.st. Henk Buis, tr. (resp. 19 en 24 jaar oud) te Gouderak (ZH) op 21 dec 1833 de afkondigingen vonden plaats op 8/15-12-1833 in Gouderak, Zevenhuizen en Zegwaard
Akte 12* , Rijksarchief Den Haag
met

Johanna (Anna) KOOIMAN, dr. van Adrianus COOIJMAN (schoenmaker op 21-12-1833) en Merrigje VERBOOM, geb. te Berkenwoude (ZH) op 28 apr 1809 Akte BK.3.46*, Rijksarchief Den Haag, ged. Ned.Herv te Berkenwoude (ZH) op 7 mei 1809 (getuige: De zuster van haar moeder Trijntje Verboom
Rijksarchief Den Haag), IJweg Haarlemmermeer op 21 aug 1872, ovl. (63 jaar oud) te Haarlemmermeer (NH) op 21 aug 1872 08.00 (getuigen: Roelof Thomas landbouwer 36 jr en Dirk Wester ? zaagenmaker 25 jr beiden wonende alhier
Akte 290*, Rijksarchief Haarlem
Akte no. 290
Heden den Tweeentwintigsten Augustus Achtienhonderd Twee en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen Roelof Thomas van beroep landbouwer, oud zesendertig jaren wonende alhier bekende van de overledene, en Dirk Wester ? zaagenmaker oud vijfentwintig jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den eenentwintigsten dezer des morgens ten acht ure, in het huis staande alhier nommer zesendertig, in den ouderdom van tweeenzestig jaren is overleden Anna Kooiman van beroep zonder geboren te Gouderak en wonende in voorstaand huis, gehuwd met Berend Buis, landbouwer, wonende alhier; zijnde de namen de ouder de aangevers onbekend. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend,
R.Thomas De Ambtenaar voornoemd,
D nester Imanz. ?).
Barend kon in 1836 niet schrijven. Paulus Balkenende van Warmond woonde op 23-3-1858 bij de familie Buis. Barend Kwam van Lisse, toen hij zich op 18-7-1855 in de Haarlemmermeer vestigde. Van rijkswege werd op 8-1-1855 verkocht aan Barend Buis, landbouwer te Lisse, zwager van Jacob Klapwijk, 20 bunder land aan de IJweg, sectie R no.18 voor de somme van fl 6100,--.
vlg.huwelijksakte kwam zij toen van de gemeente Zegwaard, op de geboorte akte van Adriane 1836 heet ze Johanna, ook als Kooijman en Anna Kooiman.
Barend BUIS en Johanna (Anna) KOOIMAN
Ze woonde Haarlemmermeer IJweg, sectie E17

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1834 Zevenhuizen (ZH) �1865 Haarlemmermeer (NH) 31
Adriana*1836 Zevenhuizen (ZH) �1905 Haarlemmermeer (NH) 6910 
Ingetje*1838 Zevenhuizen (ZH)    
Johanna*1840 Zevenhuizen (ZH)    
Leendert*1843 Zevenhuizen (ZH)    
Wilhelmina*1845 Waddinxveen (ZH)    
Martinus*1845 Waddinxveen (ZH) �1849  3
Meintje*1846 Waddinxveen (ZH) �1877 Haarlemmermeer (NH) 31
Martinus*1849 Waddinxveen (ZH)    
10 Pieter*1851 Lisse (ZH)    10 

tr. (resp. 61 en 20 jaar oud) (2) te Haarlemmermeer (NH) op 27 jul 1876 (getuigen: Dirk Eggink, Jan Eggink, Johannes Godfried Lagel en Lammert van 't Sant
afkondigingen op 16/23-7-1862
Akte 64* , Rijksarchief Haarlem
Akte no. 64. Heden den Zevenentwintigsten Juli Achttienhonderd Zes en Zeventig, zijn voor ons ondergetekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Barend Buis, wedunaar van Anna Kooiman, landbouwer, oud een en zestig jaren geboren te Zevenhuizen wonende te Haarlemmermeer meerderjarige zoon van Leendert Buis en van Maria van Meijnen, beide overleden, ter enen, en Helena van Rijswijk, zonder beroep oud twintig jaren geboren te Zuid Schalkwijk, wonende alhier, minderjarige dochter van Aart van Rijswijk, arbeider en van Cornelia Koekoek, zonder beroep wonende alhier, ten andere zijde-----------
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd, vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de beide afkondigingen hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgelopen op zondagen den zestienden en den en den drieentwintigsten Juli dezes jaars, voor de deur van het huis der gemeente. Ten tweede: hunne geboorten akten; ten derde de akte van overlijden van de vroegere echtgenoote van de bruidegom ----------
Zijnde de ouders der bruid hier tegenwoordig, verklaarde hunne toestemming, tot dit huwelijk te geven -------------
Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkaar aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al die pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijkse staat verbonden zijn: hetwelk door hen uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd, In tegenwoordigheid van:
Dirk Eggink, Secretaris oud drieenveertig jaren, Jan Eggink, Ambtenaar, oud drieendertig jaren; Johannes Godfried Legel, concerge oud vierenvijftig jaren en Lammert van 't Sant brigadier oud acht en veertig jaren allen wonende te Haarlemmermeer.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en den comparant bruidegom, de moeder van de bruid en de getuigen is onderteekend, verklaarde de vader der bruid en de bruid niet te kunnen schrijven.
B. Buis De Ambtenaar voornoemd,
c koek koek ...
Eggink
J.Eggink JGLegal Lvan'tsant)
met

Helena van RIJSWIJK, dr. van Aart van RIJSWIJK (arbeider in 1876) en Cornelia KOEKOEK, geb. te Zuid-Schalkwijk (NH) op 19 aug 1855 Kw.st. Henk Buis, dienstbode.
ze was voor haar huwelijk de dienstbode van Barend Buis


Johanna KOOIMAN
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Johanna (Anna) KOOIMAN, geb. te Berkenwoude (ZH) op 28 apr 1809 Akte BK.3.46*, Rijksarchief Den Haag, ged. Ned.Herv te Berkenwoude (ZH) op 7 mei 1809 (getuige: De zuster van haar moeder Trijntje Verboom
Rijksarchief Den Haag), IJweg Haarlemmermeer op 21 aug 1872, ovl. (63 jaar oud) te Haarlemmermeer (NH) op 21 aug 1872 08.00 (getuigen: Roelof Thomas landbouwer 36 jr en Dirk Wester ? zaagenmaker 25 jr beiden wonende alhier
Akte 290*, Rijksarchief Haarlem
Akte no. 290
Heden den Tweeentwintigsten Augustus Achtienhonderd Twee en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer, verschenen Roelof Thomas van beroep landbouwer, oud zesendertig jaren wonende alhier bekende van de overledene, en Dirk Wester ? zaagenmaker oud vijfentwintig jaren, wonende alhier, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den eenentwintigsten dezer des morgens ten acht ure, in het huis staande alhier nommer zesendertig, in den ouderdom van tweeenzestig jaren is overleden Anna Kooiman van beroep zonder geboren te Gouderak en wonende in voorstaand huis, gehuwd met Berend Buis, landbouwer, wonende alhier; zijnde de namen de ouder de aangevers onbekend. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend,
R.Thomas De Ambtenaar voornoemd,
D nester Imanz.. ?).

otr. te Gouderak (ZH) op 8 dec 1833 , Kw.st. Henk Buis, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) te Gouderak (ZH) op 21 dec 1833 de afkondigingen vonden plaats op 8/15-12-1833 in Gouderak, Zevenhuizen en Zegwaard
Akte 12* , Rijksarchief Den Haag
met

Barend BUIS, zn. van Leenderd BUIJS (BUIS) (kleermaker op 17-8-1814) en Maria van MEIJNEN, geb. te Zevenhuizen (ZH) op 17 aug 1814 09.00 (getuigen: vader Leenderd getuigen waren Barend van Meijnen, 71 jr. en Cornelis van Meijnen, 45 jr
Akte 26*, Rijksarchief Den Haag), ged. Ned.Herv te Zevenhuizen (ZH) op 24 aug 1814 Kw.st. Henk Buis, vissher, landbouwer in 1859-1888, Haarlemmermeer 26 E Haarlemmermeer op 24 mei 1891, ovl. (76 jaar oud) te Haarlemmermeer (NH) op 24 mei 1891 00.30 (getuigen: Jan Groot timmerman 49 jr Haarlemmermeer en Jan Eggink Ambtenaar 48 jr Haarlemmermeer
Akte 161*, Rijksarchief Haarlem
Heden den Vijfentwintigsten Mei Achttienhonderd Een en Negentig, zijn voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Haarlemmermeer verschenen, Jan Groot, van beroep timmerman oud negenenveertig jaren, wonende te Haarlemmermeer, bekende van de na te noemen overledenen, en Jan Eggink, van beroep Ambtenaar oud achtenveertig jaren, wonende te Haarlemmermeer, bekende van de overledenen, welke ons hebben verklaard dat op den vierentwintigsten dezer des voormiddags ten half een uur, in het huis staande alhier, nummer zesentwintig E, in den ouderdom van zevenenzeventig jaren Is overleden Barend Buis van beroep lanbouwer, geboren te Zevenhuizen en wonende te Haarlemmermeer, gehuwd met Helena van Rijswijk, eerder gehuwd geweest met Anna Kooiman, zoon van Leendert Buis en Maria van Meijnen, beide overleden. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend,
J. Groot J. Eggink De Ambtenaar voornoemd..), tr. (2) met Helena van RIJSWIJK.
Barend kon in 1836 niet schrijven. Paulus Balkenende van Warmond woonde op 23-3-1858 bij de familie Buis. Barend Kwam van Lisse, toen hij zich op 18-7-1855 in de Haarlemmermeer vestigde. Van rijkswege werd op 8-1-1855 verkocht aan Barend Buis, landbouwer te Lisse, zwager van Jacob Klapwijk, 20 bunder land aan de IJweg, sectie R no.18 voor de somme van fl 6100,--.
vlg.huwelijksakte kwam zij toen van de gemeente Zegwaard, op de geboorte akte van Adriane 1836 heet ze Johanna, ook als Kooijman en Anna Kooiman.
Barend BUIS en Johanna (Anna) KOOIMAN
Ze woonde Haarlemmermeer IJweg, sectie E17. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1834 Zevenhuizen (ZH) �1865 Haarlemmermeer (NH) 31
Adriana*1836 Zevenhuizen (ZH) �1905 Haarlemmermeer (NH) 6910 
Ingetje*1838 Zevenhuizen (ZH)    
Johanna*1840 Zevenhuizen (ZH)    
Leendert*1843 Zevenhuizen (ZH)    
Wilhelmina*1845 Waddinxveen (ZH)    
Martinus*1845 Waddinxveen (ZH) �1849  3
Meintje*1846 Waddinxveen (ZH) �1877 Haarlemmermeer (NH) 31
Martinus*1849 Waddinxveen (ZH)    
10 Pieter*1851 Lisse (ZH)    10 


Pieter OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Pieter OOSTEROM, geb. te Meerkerk op 23 mei 1806, Stationschef, arbeider in 1859, ovl. (84 jaar oud) te Haarlem (NH) op 4 feb 1891.

tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) te Meerkerk op 25 nov 1831
met

Maria BAAS, dr. van Peter BAAS en Antonia BLOKLANDT, geb. te Meerkerk op 23 dec 1811, ged. te Meerkerk op 29 dec 1811, ovl. (74 jaar oud) te Haarlem (NH) op 9 apr 1886.
kreeg op 11-11-1880 gelijk met W. v.d. Weyden door de directie Rhijnspoorweg maatschappij wegens 25 jarige trouwen dienst een diploma met een geschenk in geld uitgereikt. (bron: Rijksarchief Den Haag map Oosterom).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janna*1833 Meerkerk    
Peter*1834 Hoog-Blokland (ZH) �1910 Amsterdam 7510 
Annigje*1838 Meerkerk    
Arie*1839 Meerkerk    
Jan*1844 Houtrijk en Polanen (NH)    


Maria BAAS
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Maria BAAS, geb. te Meerkerk op 23 dec 1811, ged. te Meerkerk op 29 dec 1811, ovl. (74 jaar oud) te Haarlem (NH) op 9 apr 1886.

tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) te Meerkerk op 25 nov 1831
met

Pieter OOSTEROM, zn. van Jan van OOSTEROM (TRUM) en Annigje de GROOT, geb. te Meerkerk op 23 mei 1806, Stationschef, arbeider in 1859, ovl. (84 jaar oud) te Haarlem (NH) op 4 feb 1891.
kreeg op 11-11-1880 gelijk met W. v.d. Weyden door de directie Rhijnspoorweg maatschappij wegens 25 jarige trouwen dienst een diploma met een geschenk in geld uitgereikt. (bron: Rijksarchief Den Haag map Oosterom).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janna*1833 Meerkerk    
Peter*1834 Hoog-Blokland (ZH) �1910 Amsterdam 7510 
Annigje*1838 Meerkerk    
Arie*1839 Meerkerk    
Jan*1844 Houtrijk en Polanen (NH)    Bronnen:
1.Doopboek Antonia Bloklandt (PG 686 D), Type: Doopboek, doopplaats: Meerkerk, periode: 9 feb 1777 (9 feb 1777)


Peter BAAS
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Peter BAAS, geb. te Hoogblokland (ZH).

otr. te Meerkerk op 7 mrt 1800, tr. (Antonia ongeveer 23 jaar oud) te Meerkerk op 23 apr 1800 (getuigen: Floor Baas, broer Peter en Moeder, de weduwe van Peter Blokland (Aantje Bikker)
Ze zijn voor de Schepenbank getrouwd
, Rijksarchief 's Gravenhage)
met

Antonia BLOKLANDT1, dr. van Peter Teunisse BLOKLANDT en Aantje Bastiaanse BIKKER, ged. Ned.Herv te Meerkerk op 9 feb 1777 (getuige: Antonia de Jong, huisvrouw van Adrianus Bikker voor Marijke Bikker, huisvrouw van Cornelis Buijser
Akte M.1.313*, Rijksarchief 's Gravenhage).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1811 Meerkerk �1886 Haarlem (NH) 74Bronnen:
1.Doopboek Antonia Bloklandt (PG 686 D), Type: Doopboek, doopplaats: Meerkerk, periode: 9 feb 1777 (9 feb 1777)


Antonia BLOKLANDT
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Antonia BLOKLANDT1, ged. Ned.Herv te Meerkerk op 9 feb 1777 (getuige: Antonia de Jong, huisvrouw van Adrianus Bikker voor Marijke Bikker, huisvrouw van Cornelis Buijser
Akte M.1.313*, Rijksarchief 's Gravenhage).

otr. te Meerkerk op 7 mrt 1800, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Meerkerk op 23 apr 1800 (getuigen: Floor Baas, broer Peter en Moeder, de weduwe van Peter Blokland (Aantje Bikker)
Ze zijn voor de Schepenbank getrouwd
, Rijksarchief 's Gravenhage)
met

Peter BAAS, zn. van Arie BAAS, geb. te Hoogblokland (ZH).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1811 Meerkerk �1886 Haarlem (NH) 74Bronnen:
1.Doopboek Antonia Bloklandt (PG 686 D), Type: Doopboek, doopplaats: Meerkerk, periode: 9 feb 1777 (9 feb 1777)
2.Doop Peter Teunisse Bloklandt (ProGen P 1422), Type: Doopboek, doopplaats: Meerkerk, periode: 8 jan 1736


Jan van OOSTEROM (TRUM)
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Jan van OOSTEROM (TRUM), geb. te Willige Langerak (ZH) op 29 mei 1768 Akte ja, Rijksarchief 's Gravenhage, ged. te Willige Langerak (ZH) op 29 mei 1768 Rijksarchief 's Gravenhage. Kopie doopboek, ovl. (60 jaar oud) te Meerkerk op 5 mrt 1829.

tr. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Lexmond (ZH) op 15 jul 1792 Akte 149 , Rijksarchief 's Gravenhage. Lexmond boek 9 blauw
met

Annigje de GROOT, dr. van Aart (Arie) de GROOT en Neeltje van DIJK, ged. te Lexmond (ZH) op 31 jan 1765 (getuige: Areaantje de Groot
Akte kopie, Rijksarchief 's Gravenhage. Boek Lexmond 6 I), ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Meerkerk op 26 jul 1836.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrigje*1793 Willige Langerak (ZH)    
Neeltje~1794 Jaarsveld (ZH) �1853 Meerkerk 59
Johanna*1795     
Pieter*1796 Meerkerk �1806  10
Ernst*1797 Willige Langerak (ZH)    
Aart~1799 Meerkerk    
Maria*1801 Meerkerk    
Arie*1803 Meerkerk    
Pieter*1806 Meerkerk �1891 Haarlem (NH) 84


Annigje de GROOT
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Annigje de GROOT, ged. te Lexmond (ZH) op 31 jan 1765 (getuige: Areaantje de Groot
Akte kopie, Rijksarchief 's Gravenhage. Boek Lexmond 6 I), ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Meerkerk op 26 jul 1836.

tr. (resp. ongeveer 27 en 24 jaar oud) te Lexmond (ZH) op 15 jul 1792 Akte 149 , Rijksarchief 's Gravenhage. Lexmond boek 9 blauw
met

Jan van OOSTEROM (TRUM), zn. van Ernst van OOSTROM (TRUM) en Gerritje Claassen STIGTER, geb. te Willige Langerak (ZH) op 29 mei 1768 Akte ja, Rijksarchief 's Gravenhage, ged. te Willige Langerak (ZH) op 29 mei 1768 Rijksarchief 's Gravenhage. Kopie doopboek, ovl. (60 jaar oud) te Meerkerk op 5 mrt 1829.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrigje*1793 Willige Langerak (ZH)    
Neeltje~1794 Jaarsveld (ZH) �1853 Meerkerk 59
Johanna*1795     
Pieter*1796 Meerkerk �1806  10
Ernst*1797 Willige Langerak (ZH)    
Aart~1799 Meerkerk    
Maria*1801 Meerkerk    
Arie*1803 Meerkerk    
Pieter*1806 Meerkerk �1891 Haarlem (NH) 84


Gerrigje van OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Gerrigje van OOSTEROM, geb. te Willige Langerak (ZH) op 24 feb 1793 Akte Ja, Rijksarchief 's Gravenhage, ged. te Willige Langerak (ZH) op 24 feb 1793 (getuige: Jannigje van Oosterom, zus van vader Jan
Akte kopie, Rijksarchief 's Gravenhage).


Neeltje OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Neeltje OOSTEROM, geb. te Jaarsveld (ZH), ged. te Jaarsveld (ZH) op 16 mrt 1794, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Meerkerk op 31 mrt 1853.

relatie
met

Dingeman van OS.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1813 Meerkerk �1813 Meerkerk 0


Johanna OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Johanna OOSTEROM, geb. circa 1795.


Pieter OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Pieter OOSTEROM, geb. te Meerkerk circa 1796, ovl. (hoogstens 10 jaar oud) voor 1806.


Ernst van OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Ernst van OOSTEROM, geb. te Willige Langerak (ZH) op 15 jan 1797 Akte Ja, Rijksarchief 's Gravenhage, ged. te Willige Langerak (ZH) op 15 jan 1797 (getuige: Zwaantje van Oosterom huisvrouw van Pieter van de Vlist
Akte kopie, Rijksarchief 's Gravenhage).

tr. (resp. 42 en ongeveer 33 jaar oud) te Benschop (UT) op 17 mrt 1839 Akte 3 , GenLias toeg.nr. 481 inv.nr. 810
met

Hilligje VERMAAT, dr. van Pieter VERMAAT en Iefje BOERE, geb. te Stolwijk (ZH) circa 1806.
door ons eerst als Verwaal ingevoerd.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje*1840 Benschop (UT)    
Pieter*1845 Benschop (UT)    
Jan*1849 Benschop (UT)    


Hilligje VERMAAT
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Hilligje VERMAAT, geb. te Stolwijk (ZH) circa 1806.

tr. (resp. ongeveer 33 en 42 jaar oud) te Benschop (UT) op 17 mrt 1839 Akte 3 , GenLias toeg.nr. 481 inv.nr. 810
met

Ernst van OOSTEROM, zn. van Jan van OOSTEROM (TRUM) en Annigje de GROOT, geb. te Willige Langerak (ZH) op 15 jan 1797 Akte Ja, Rijksarchief 's Gravenhage, ged. te Willige Langerak (ZH) op 15 jan 1797 (getuige: Zwaantje van Oosterom huisvrouw van Pieter van de Vlist
Akte kopie, Rijksarchief 's Gravenhage).
door ons eerst als Verwaal ingevoerd.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje*1840 Benschop (UT)    
Pieter*1845 Benschop (UT)    
Jan*1849 Benschop (UT)    


Aart OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Aart OOSTEROM, ged. te Meerkerk op 17 nov 1799 (getuige: Mayke de Groot j.d. woonachtig onder Lexmond
Rijksarchief 's Gravenhage).

tr. (resp. ongeveer 29 en 30 jaar oud) te Meerkerk op 13 mrt 1829
met

Cornelia UITTENBOGAARD, geb. op 28 feb 1799, ged. op 3 mrt 1799.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje*1830 Meerkerk �1830 Meerkerk 0
Gerrit*1832 Meerkerk    


Maria OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Maria OOSTEROM, geb. te Meerkerk op 28 jan 1801 Rijksarchief 's Gravenhage, ged. te Meerkerk op 1 feb 1801 (getuige: Geertruy Berger j.d. woonachtig onder Haastrecht
Rijksarchief 's Gravenhage).


Arie OOSTEROM
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Arie OOSTEROM, geb. te Meerkerk op 6 jan 1803 Rijksarchief 's Gravenhage, ged. te Meerkerk op 9 jan 1803 (getuige: Aaltje Bovekerk woonachtig onder Achthoven
Rijksarchief 's Gravenhage).

tr. (31 jaar oud) te Meerkerk op 13 sep 1834
met

Dingena van WIJK.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje*1835 Meerkerk    


Ernst van OOSTROM (TRUM)
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Ernst van OOSTROM (TRUM), ovl. te Willige Langerak (ZH) in 1772.

tr. te Lopikerkapel (UT) ? circa 1746
met

Gerritje Claassen STIGTER.
bij huwelijk zoon Cornelis in 1812 als Ernst Oosterom.
bij huwelijk zoon Cornelis in 1812 als Gerrigje Stigter.

Uit dit huwelijk 17 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1747 Lopikerkapel (UT) �1753 Lopik (UT) 5
Jannigje*1748 Lopik (UT) �1754 Lopik (UT) 5
Zwaantje*1750 Lopik (UT) �1751 Lopik (UT) 0
Zwaantje~1751 Lopik (UT) �1759 Lopik (UT) 7
Klaas*1753 Lopik (UT) �1755 Lopik (UT) 1
Jannigje*1754 Lopik (UT)    
Klaas*1755 Lopik (UT)    
Ari�n*1757 Lopik (UT) �1761 Lopik (UT) 3
Aantje*1758 Lopik (UT) �1763 Willige Langerak (ZH) 4
10 Swaantje*1759 Lopik (UT)    
11 Ari�n*1761 Lopik (UT)    
12 Cornelis*1762 Willige Langerak (ZH)    
13 Aantje*1763 Willige Langerak (ZH)    
14 Bastiaantje*1765 Willige Langerak (ZH)    
15 Jan*1768 Willige Langerak (ZH) �1829 Meerkerk 60
16 Pietertje*1769 Willige Langerak (ZH)    
17 Eigje*1772 Willige Langerak (ZH)    


Gerritje Claassen STIGTER
in
Genealogie van Ari�n Ernsten van OOSTROM (TRUM).

Gerritje Claassen STIGTER.

tr. te Lopikerkapel (UT) ? circa 1746
met

Ernst van OOSTROM (TRUM), zn. van Pieter van OOSTROM (TRUM) (Schepen van Jaarsveld) en Jannigje Cornelise Cornelise BODE, ovl. te Willige Langerak (ZH) in 1772.
bij huwelijk zoon Cornelis in 1812 als Ernst Oosterom.
bij huwelijk zoon Cornelis in 1812 als Gerrigje Stigter.

Uit dit huwelijk 17 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1747 Lopikerkapel (UT) �1753 Lopik (UT) 5
Jannigje*1748 Lopik (UT) �1754 Lopik (UT) 5
Zwaantje*1750 Lopik (UT) �1751 Lopik (UT) 0
Zwaantje~1751 Lopik (UT) �1759 Lopik (UT) 7
Klaas*1753 Lopik (UT) �1755 Lopik (UT) 1
Jannigje*1754 Lopik (UT)    
Klaas*1755 Lopik (UT)    
Ari�n*1757 Lopik (UT) �1761 Lopik (UT) 3
Aantje*1758 Lopik (UT) �1763 Willige Langerak (ZH) 4
10 Swaantje*1759 Lopik (UT)    
11 Ari�n*1761 Lopik (UT)    
12 Cornelis*1762 Willige Langerak (ZH)    
13 Aantje*1763 Willige Langerak (ZH)    
14 Bastiaantje*1765 Willige Langerak (ZH)    
15 Jan*1768 Willige Langerak (ZH) �1829 Meerkerk 60
16 Pietertje*1769 Willige Langerak (ZH)    
17 Eigje*1772 Willige Langerak (ZH)